Show Menu
Cheatography

Spiceworks Network Monitor Cheat Sheet by

Spiceworks Network Monitor Cheatsheet

Introd­uktion

Spiceworks Network Monitor er,
et overvå­gni­ngs­værtøj til overvå­gning af et småt til mellem­stort firmas infras­tru­ktur. Programmet er gratis men unders­tøttes af ”non-i­ntr­usive” reklamer for relevante produkter. Spiceworks leverer mange værktøjer til firmaer og derfor kan Network Monitor integreres med f.eks. deres Spiceworks Helpdesk software.

Opret overvå­gning

I Network Monitor, kan der tilføjes 3 forske­llige platforme. Ved at trykke på add device
1. Windows
2. Linux
3. Netvær­ksu­dstyr (Route­r,s­witch m.m)

Dashboard

Dashbordet i Spicework Network Monitor er let og oversk­ueligt. Du får en liste over alle dine devices, samt mulighed for at nærove­rvåge op til 3 enheder.
 

Pros

Bruger­venligt
Mail integr­ation prekon­fig­ureret
Intuitivt
Gratis
Lækkert interface

Cons

Nyt software
Kun for små firmaer
Unders­tøtter ikke plugins
Kan ikke overvåge services
Begrænset funkti­ona­litet
Liveview, ingen raport­ering

Email alarmer

Når du har tilføjet et device, kan der opsættes email alerts, efter der klikkes enheden. Overvå­gningen indeholder de følgende overor­dnede emner.

1. Offline
2. CPU
3. Disk
4. Network
5. Memory

Resourcer

Er du interr­esseret i mere info omkring produktet så følg linket herover link.
Som tidligere nævnt er dette software ikke særligt avanceret, hvilket både kan være en Pro og en Con.
 

Nærove­rvå­gning

Som tillæg til Dashbo­ardet, kan der som tidligere nævnt i "­Das­hbo­ard­" vælges at nærstudere en given enhed.

Opstæning af community string

1. snmp-server community password RO 
2. snmp-server community password RW
For at overvåge en netvær­ksenhed skal der suppleres en community string. Opsætning af denne kan ses herover.
Brug string nummer 1. For opsætning af Read-Only
Brug string nummer 2. For opsætning af Read-Write

Start/Stop Service og Process

Under en given enhed, kan der startes og stoppes servicess samt processer. Herunder kan der også opsættes overvå­gning af disse i tilfælde af et servic­estop.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Network lesson Cheat Sheet
       Common Ports Cheat Sheet by Jeremy Stretch and packetlife.net