Show Menu
Cheatography

Spiceworks Network Monitor Cheat Sheet by

Spiceworks Network Monitor Cheatsheet

Introd­uktion

Spiceworks Network Monitor er,
et overvå­gni­ngs­værtøj til overvå­gning af et småt til mellem­stort firmas infras­tru­ktur. Programmet er gratis men unders­tøttes af ”non-i­ntr­usive” reklamer for relevante produkter. Spiceworks leverer mange værktøjer til firmaer og derfor kan Network Monitor integreres med f.eks. deres Spiceworks Helpdesk software.

Opret overvå­gning

I Network Monitor, kan der tilføjes 3 forske­llige platforme. Ved at trykke på add device
1. Windows
2. Linux
3. Netvær­ksu­dstyr (Route­r,s­witch m.m)

Dashboard

Dashbordet i Spicework Network Monitor er let og oversk­ueligt. Du får en liste over alle dine devices, samt mulighed for at nærove­rvåge op til 3 enheder.
 

Pros

Bruger­venligt
Mail integr­ation prekon­fig­ureret
Intuitivt
Gratis
Lækkert interface

Cons

Nyt software
Kun for små firmaer
Unders­tøtter ikke plugins
Kan ikke overvåge services
Begrænset funkti­ona­litet
Liveview, ingen raport­ering

Email alarmer

Når du har tilføjet et device, kan der opsættes email alerts, efter der klikkes enheden. Overvå­gningen indeholder de følgende overor­dnede emner.

1. Offline
2. CPU
3. Disk
4. Network
5. Memory

Resourcer

Er du interr­esseret i mere info omkring produktet så følg linket herover link.
Som tidligere nævnt er dette software ikke særligt avanceret, hvilket både kan være en Pro og en Con.
 

Nærove­rvå­gning

Som tillæg til Dashbo­ardet, kan der som tidligere nævnt i "­Das­hbo­ard­" vælges at nærstudere en given enhed.

Opstæning af community string

1. snmp-server community password RO 
2. snmp-server community password RW
For at overvåge en netvær­ksenhed skal der suppleres en community string. Opsætning af denne kan ses herover.
Brug string nummer 1. For opsætning af Read-Only
Brug string nummer 2. For opsætning af Read-Write

Start/Stop Service og Process

Under en given enhed, kan der startes og stoppes servicess samt processer. Herunder kan der også opsættes overvå­gning af disse i tilfælde af et servic­estop.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Network lesson Cheat Sheet
     Nmap Basics Cheat Sheet