Show Menu
Cheatography

Növényi biokémia 1 Cheat Sheet by

Növények molekuláris kompozíciója, másodlagos anyagcseretermékek

Moleku­láris kompozíció

99 %-a az összes élő szervezet anyagának C, H, N, O, P, S
Növényi szövetek 90%-a víz
Négy alapvető vegyület típus:
 
Szénhidrát
CHO
 
Lipid
CHO
 
Fehérje
CHONS
 
Nukleinsav
CHONP

Szénhi­drátok 1

 
Egység
Funkció
Egyéb
Monosz­acharid
1
Kész energia
3C, 4C, 5C, 6C
Diszac­harid
2
Transz­por­tforma
UDP-glükóz szacharóz
Polisz­acharid
Sok
Energi­ara­ktár, strukt­úrális komp.
Sejtfal, növekedés és fejlődés reguláció
Polisz­ach­aridok: keményítő, glikogén, fruktánok, cellulóz, kitin

Szénhi­drátok 2

 
Egység
Funkció
Egyéb
Keményítő
Amilóz, amilop­ektin
Növényi energi­araktár
Raktározó szervekben
Glikogén
-||-
Állati energi­araktár
Prokar­ióták és gombák is
Fruktánok
Fruktó­zpo­limerek
Szerep a stress­ztű­résben, kis konc.-ban ozmore­guláció
Fruktánok: inulin, flein, levin. (A növény­világ 5%-ában)

Amilóz

Amilop­ektin

Szénhi­drátok 3

 
Alapegység
Fő funkció
Egyéb
Cellulóz
B-glükózok cellob­iózzá
Sejtfal komponens
Hosszú, elágazás nélküli molekulák
Kitin
Monosz­ach­aridok, N-tartalmú polisz­acharid
Gomba sejtfal komponens
Exoske­let­onként rákokban, rovarokban

Cellulóz

Lipidek

 
Alapegység
Fő funkció
Trigli­ceridek
3 zsírsav + 1 glicerol
Hosszútávú energi­ara­ktár, sok kémiai energia
Foszfo­lipidek
2 zsírsav + 1 glicerol + 1 foszforsav
Membránok
Kutin, szuberin
Változó, komplex lipid struktúra
Védő, vízálló határréteg
Szteroidok
4 összek­apcsolt szénhi­dro­gén­-gyűrű (szter­ánváz)
Membrá­nko­mpo­nens, hormon
Sztero­idok:
szitos­zterol zöldal­gákban, növény­ekben, ergosz­terol gombákban, kolesz­terol állati sejtekben.

Lipid

Szteroid

Más makrom­ole­kulák

 
Alapegység
Fő funkció
Fehérjék
Aminosavak
Változatos funkció
Nuklei­nsavak
Nukleo­tidok
Genetikai információ
 

Másodlagos anyagc­ser­ete­rmékek

Sejt ill. a növény különböző részeiben szinte­tiz­álódnak
Elkülö­nítve, nem a szintézis helyén, elsődl­egesen a vakuól­umban
Speciális fejlődési stádiumhoz is kötődh­etnek (virág, gyümölcs, mag)
Nem transz­por­tál­ódnak az egész növényi testben
Kivála­sztott, felesl­egessé vált anyagoknak is nevezik őket
Többüknek alapvető a szerepe a patogé­nekkel szembeni védeke­zésben, jeláta­dásban, stress­zto­ler­anc­iában (UV, hő), a pollen és mag szétte­rje­szt­ésében
Fitoal­exinek: antimi­kro­biális hatásúak, csak sebzés ill. baktérium ill. gomba infekció hatására termel­ődnek
Koncen­trá­ciójuk a növényben széles határok között változhat egy 24 órás periódus alatt
A fő osztál­yaik: alkalo­idok, terpen­oidok, fenolok

Alkaloidok

Morfin
Mákból készül. Gyógyszer (fájdalom és köhögés csilla­pító). Intenzív használata addiktív.
Kokain
Kokacs­erj­éből, stulim­uláló hatás.
Koffein
Kávécs­erj­éből, teából, kakaóból. Stimuláló hatás, allelo­pátiás a kompet­íto­rokra (rovarok, gombák, magvak).
Atropin
Beléndek, nadrag­ulya. Pupill­atá­gító, szívritmus stulim­uláló, ellenméreg némely ideggáz ellen.
Nikotin
Dohány­levél. Stimuláló hatás, erősen toxikus. Növények sebzésre használják válasz­ként.
N-tart­almú, szerves, bázikus vegyül­etek, erős fiziol­ógiai hatással

Képletek

Terpen­oidok

Monote­rpe­noidok
2 izoprén egységből állnak
Szeszk­vit­erp­enoidok
3 izoprén egységből állnak
Diterp­enoidok
4 izoprén egységből állnak
Növényi illóol­ajok, védekező anyagok. Pl.: Mentol, latex
Szívre ható glikozidok
Szterol szárma­zékok. Mérgezőek, erős szívverést okoznak. (Szív gyógyszer)

+Karot­ino­idok, hormonok, elektr­ons­zál­lítók, szterolok
Izoprén egységeket tartal­maznak. Nagy mennyiségű izoprén kibocsátás okozza a kékes ködöt nyáron (hő védelem)

Fenolos vegyületek

Tanninok
Növényevők távolt­artása, bőrcse­rzés. Csípősen fanyar.
Flavon­oidok
[Antoc­ianid, flavon, flavonon]
Vízoldható pigmentek (vakuó­lumban kopigm­ent­áció)
Vizuális szignálok a megpor­zóknak. UV szűrők
Borban, szőlől­ében. Vérkol­esz­terin csökke­ntők.
Ligninek
Nagy szerkezeti variációk. Sejtfal mereví­tése: lignif­ikáció
Vízállóvá teszi a sejtet, elősegíti a vízára­mlást, antifu­ngicid és antiba­kte­riális ágens
Szalic­ilsav
[Aszpirin aktív összet­evője]
SAR kifejl­ődé­sében alapvető. Virágz­ásban szerep.
Alapsz­erk­ezet: fenol csoport, 6 tagú aromás gyűrűn OH
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet
     All about Plants - Pure Biology Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by PannaTamara

     Parazita állatok Cheat Sheet