Show Menu
Cheatography

SQL Database Cheat Sheet by

HyperV Specs:

CPU: i7 7700 4 kerner / 8 tråde
RAM: 32GB
HDD: 250GB

Windows Server 2016 VM specs (DHCP, DNS, AD):

Kerner­/Tråde: 1
RAM: 512 til 4096MB (Dynamisk)
HDD: 30GB
Netkort: Intel(R) Gigabit CT Desktop
IP: Statisk -> 192.16­8.0.10

Windows Server 2016 VM specs (SQL):

Kerner­/Tråde: 1
RAM: 512 til 4096MB (Dynamisk)
HDD: 30GB
Netkort: Intel(R) Gigabit CT Desktop (Switch)
IP: Statisk -> 192.16­8.0.7

Windows 10 klient VM specs:

Kerner­/Tråde: 1
RAM: 512 til 4096MB (Dynamisk)
HDD: 30GB
Netkort: Intel(R) Gigabit CT Desktop
IP: fra DHCP

DHCP

Domain name: grp5.local
Scope name: Scope
Scope range: 192.16­8.0.1 til 192.16­8.0.200
Subnet mask: 255:25­5:255:0
Lease: 10 dage
Excluded IP’s: 192.16­8.0.1 til 192.16­8.0.20
 

DNS

DNS Server IP: 192.16­8.0.10
Forward lookup zone: grp5-local
Ingen Reverse lookup zone
Type: Host A record

Opsætning af AD

5 Brugere oprettet
- Test1, Test2, Test3, Test 4, Test 5
2 Grupper oprettet
- Gruppe­med­lemmer 1 og 2
- Gruppe­med­lemmer 1, 2 og 3
AD tilmeldte maskiner i computers OU

Hvad er en relations database platform?

En database opbygget i relations format.

Sikker­hed­sgr­upper

db_owner -> Medlemmer kan udføre alt konfig­uration
db_sec­uri­tyadmin -> Medlemmer kan modificere rettig­heder
db_acc­esadmin -> Medlemmer kan tilføj­e/f­jerne adgang til databasen
db_bac­kup­ope­rator -> Medlemmer kan lave backup af databasen
db_ddl­admin -> Medlemmer kan køre DDL i databasen
db_dat­awriter -> Medlemmer kan ændre i tabellerne
db_dat­areader -> Medlemmer kan læse i tabellerne
db_den­yda­taw­riter -> Medlemmer kan IKKE ændre i tabellerne
db_den­yda­tar­eader -> Medlemmer kan IKKE læse i tabellerne

Hvordan anvender MS SQL 2016 logfiler?:

Hver SQL Server har en transa­kti­onslog database der regist­rerer alle transa­kti­oner.

Hvis der er en system­fejl, skal du logge for at bringe din database tilbage til normalen igen.

Gendan­nelse af alle ufulds­tændige transa­kti­oner, når SQL Server startes.

Individuel transa­ktions gendan­nelse.

Indexering i MS SQL

Indexing bruges til optimering af inform­ati­ons­øgning i en database

Services i MS SQL

Opdelt I 3 kategorier
Kompon­enter til serveren
Management tools til brugere
Dokume­nta­tion.

MS SQL System requir­ements

CPU -> AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon, Intel Pentium
Minimum processor hastighed -> 1.4 GHz, anbefalet 2 GHz eller hurtigere
Minimum RAM -> 1GB, anbefalet 4GB
Software:
.Net 4.0
Windows Powershell 2.0 eller nyere
Internet explorer 7 eller nyere

Beskri­velse af MS SQL instal­lation

System config­uration checker: succes
Developer edition
Features: Database engine services, Client tools connec­tivity
Default instance (MSSQL­SERVER)
Mixed mode: Kode: Passwo­rd123, Added current user.

System databaser

master -> Indholder alt system level inform­ationer
model -> Template for alle databaser
msdb -> Management for alerts og job samt Studio m.m.
tempdb -> Global resource tilgæn­gelig for alle brugere

Import / Eksport af database formater:

.BAK
.DIF
.FIL
.FLG
.TRN

Monito­rer­ing­svæ­rktøjer i MS SQL

Error Logs - Indeholder et overordnet billede af begive­nheder der opstår.

SQL Backup Status Reporter - Ser på SQL Server backup historie.

SQL Column Search - Identi­ficer potentielt følsomme data i SQL Server Tables.

Brugere i MS SQL Database

Login -> Bruger -> Rettig­heder
oh -> Ole_Hansen -> Select
lp -> Lis_Pe­tersen -> Select, Insert
ll -> Lars_L­arsen -> Select, Insert, Delete
cn -> Casper­_Nymark -> All
sh -> Sebast­ian­_He­nriksen -> All

Backup Database MS SQL

Typer af backup:
Full backups.
Differ­ential backups.
File backups.
Filegroup backups.
Partial backups.
Copy-Only backups.
Mirror backups.
Transa­ction log backups.

Gendan­nelse af databaser kan gøres på flere forske­llige
måder igennem MS SQL server og tredje­parts software.

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     ISTQB Test Automation Engineering Cheat Sheet