Show Menu
Cheatography

SQL Database Cheat Sheet by

HyperV Specs:

CPU: i7 7700 4 kerner / 8 tråde
RAM: 32GB
HDD: 250GB

Windows Server 2016 VM specs (DHCP, DNS, AD):

Kerner­/Tråde: 1
RAM: 512 til 4096MB (Dynamisk)
HDD: 30GB
Netkort: Intel(R) Gigabit CT Desktop
IP: Statisk -> 192.16­8.0.10

Windows Server 2016 VM specs (SQL):

Kerner­/Tråde: 1
RAM: 512 til 4096MB (Dynamisk)
HDD: 30GB
Netkort: Intel(R) Gigabit CT Desktop (Switch)
IP: Statisk -> 192.16­8.0.7

Windows 10 klient VM specs:

Kerner­/Tråde: 1
RAM: 512 til 4096MB (Dynamisk)
HDD: 30GB
Netkort: Intel(R) Gigabit CT Desktop
IP: fra DHCP

DHCP

Domain name: grp5.local
Scope name: Scope
Scope range: 192.16­8.0.1 til 192.16­8.0.200
Subnet mask: 255:25­5:255:0
Lease: 10 dage
Excluded IP’s: 192.16­8.0.1 til 192.16­8.0.20
 

DNS

DNS Server IP: 192.16­8.0.10
Forward lookup zone: grp5-local
Ingen Reverse lookup zone
Type: Host A record

Opsætning af AD

5 Brugere oprettet
- Test1, Test2, Test3, Test 4, Test 5
2 Grupper oprettet
- Gruppe­med­lemmer 1 og 2
- Gruppe­med­lemmer 1, 2 og 3
AD tilmeldte maskiner i computers OU

Hvad er en relations database platform?

En database opbygget i relations format.

Sikker­hed­sgr­upper

db_owner -> Medlemmer kan udføre alt konfig­uration
db_sec­uri­tyadmin -> Medlemmer kan modificere rettig­heder
db_acc­esadmin -> Medlemmer kan tilføj­e/f­jerne adgang til databasen
db_bac­kup­ope­rator -> Medlemmer kan lave backup af databasen
db_ddl­admin -> Medlemmer kan køre DDL i databasen
db_dat­awriter -> Medlemmer kan ændre i tabellerne
db_dat­areader -> Medlemmer kan læse i tabellerne
db_den­yda­taw­riter -> Medlemmer kan IKKE ændre i tabellerne
db_den­yda­tar­eader -> Medlemmer kan IKKE læse i tabellerne

Hvordan anvender MS SQL 2016 logfiler?:

Hver SQL Server har en transa­kti­onslog database der regist­rerer alle transa­kti­oner.

Hvis der er en system­fejl, skal du logge for at bringe din database tilbage til normalen igen.

Gendan­nelse af alle ufulds­tændige transa­kti­oner, når SQL Server startes.

Individuel transa­ktions gendan­nelse.

Indexering i MS SQL

Indexing bruges til optimering af inform­ati­ons­øgning i en database

Services i MS SQL

Opdelt I 3 kategorier
Kompon­enter til serveren
Management tools til brugere
Dokume­nta­tion.

MS SQL System requir­ements

CPU -> AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon, Intel Pentium
Minimum processor hastighed -> 1.4 GHz, anbefalet 2 GHz eller hurtigere
Minimum RAM -> 1GB, anbefalet 4GB
Software:
.Net 4.0
Windows Powershell 2.0 eller nyere
Internet explorer 7 eller nyere

Beskri­velse af MS SQL instal­lation

System config­uration checker: succes
Developer edition
Features: Database engine services, Client tools connec­tivity
Default instance (MSSQL­SERVER)
Mixed mode: Kode: Passwo­rd123, Added current user.

System databaser

master -> Indholder alt system level inform­ationer
model -> Template for alle databaser
msdb -> Management for alerts og job samt Studio m.m.
tempdb -> Global resource tilgæn­gelig for alle brugere

Import / Eksport af database formater:

.BAK
.DIF
.FIL
.FLG
.TRN

Monito­rer­ing­svæ­rktøjer i MS SQL

Error Logs - Indeholder et overordnet billede af begive­nheder der opstår.

SQL Backup Status Reporter - Ser på SQL Server backup historie.

SQL Column Search - Identi­ficer potentielt følsomme data i SQL Server Tables.

Brugere i MS SQL Database

Login -> Bruger -> Rettig­heder
oh -> Ole_Hansen -> Select
lp -> Lis_Pe­tersen -> Select, Insert
ll -> Lars_L­arsen -> Select, Insert, Delete
cn -> Casper­_Nymark -> All
sh -> Sebast­ian­_He­nriksen -> All

Backup Database MS SQL

Typer af backup:
Full backups.
Differ­ential backups.
File backups.
Filegroup backups.
Partial backups.
Copy-Only backups.
Mirror backups.
Transa­ction log backups.

Gendan­nelse af databaser kan gøres på flere forske­llige
måder igennem MS SQL server og tredje­parts software.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     ISTQB Test Automation Engineering Cheat Sheet
     Cypress.io Cheat Sheet