Show Menu
Cheatography

Kepentingan dan Keperluan Perancangan Harta Cheat Sheet (DRAFT) by

Kepentingan dan Keperluan Perancangan Harta dalam Islam : Penilaian Menurut Perspektif Maqasid Syariah

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Maksud Harta

salah satu bentuk keperluan dalam kehidupan manusia

Peranc­angan Harta

Salah satu proses pengurusan harta yang dilakukan semasa seseorang masih hidup bagi tujuan kepent­ingan dan kemudahan pemilik harta dan mereka yang berkep­ent­ingan dengannya.