Show Menu
Cheatography

Cheat Sheet Linux Cheat Sheet by

Tools

ls
lijst van bestanden / mappen opvragen
pwd
Huidige pad weergeven
cd
Wisselen van map
cd /
Ga naar de root van het systeem
cd ..
ga een map omhoog
mkdir
Nieuwe map maken
cp
Kopieren
cp -r
Kopieren van map met inhoud
rm
Verwij­deren
rm -r
Verwij­deren van map met inhoud
mv
Verpla­atsen
cat
Uitlezen van een bestand
head
Eerste 10 regels van bestand laten zien
tail
Laatste 10 regels van bestand laten zien
mount
Koppelen van device aan map
unmount
Mount opheffen
history
Geschi­edenis van commando's opvragen

Bestanden bewerken

vi
Tekstv­erw­erker openen
vi test
Tevens bestand test aanmaken
i
Tekstmodus
<Es­c>
Comman­domodus
:wq!
Opslaan en afsluiten
:q!
Afsluiten zonder opslaan

Software instal­leren

rpm -ivh
.rpm-p­akket instal­leren
tar -xzvf
.tar.g­z-b­estand uitpakken
tar -xjvf
.tar.b­z-b­estand uitpakken
tar -czvf
tar-be­stand maken (backup)
apt-get install xxx
Programma xxx instal­leren op Debian geente distri­butie
dpkg -i xxx
xxx.deb programma instal­leren (Debian)
 

Zoeken

locate
Zoeken via database updatedb
find /home -name xxx
Zoeken in /home naar bestand of map xxx
grep
filteren op zoekwoord

Users, groepen en rechten

useradd -m
User aanmaken met homemap
userdel
User verwij­deren
groupadd
Groep aanmaken
groupdel
Groep verwij­deren
passwd
Wachtwoord maken
usermod -aG groep user
User lid maken van groep
gpasswd -d User Groep
User verwij­deren uit groep
chgrp groep map
Groep eigenaar maken van map
chown user map
User eigenaar maken van map
chmod 764 map
Rechten RWX RW R toekennen aan map

Bestand permissie

4
read (r)
2
write (w)
1
execute (x)
Het eerste cijfer is de toeste­mming van de eigenaar, de tweede is de groep en de derde is iedereen.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     mod_rewrite Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet