Show Menu
Cheatography

NagiosXI Cheat Sheet by

Nagios Overvå­gning

Nagios er et overvå­gnings værktøj, som giver mulighed for at overvåge din infras­truktur i dybden. Dette indebære alt lige fra overvå­gning af din klienters pc, til overvå­gning af kaffem­ask­inen. Med nagios er det kun fantasien der sætter grænse­r......

Produkter

NagiosXI
Nagios Reactor
Nagios Network Analyzer
Nagios Fusion
Nagios Log Server
Nagios Incedent manager

Nagios XI

Nagios XI, er et linux baseret system, som med sit utroligt intuitive web interface, giver dig mulighed for at at overvåge dine systemer i dybden. Når systemet er instal­leret, vil alt konfig­uration og instal­lation af systemet ske gennem web interf­acet.

Pris

Standard
Enterprise
100 noder - 13650 kr.
100 noder - 23915 kr.
200 noder - 20500 kr.
200 noder - 30750 kr.
ubegrænset - 34180 kr.
ubegrænset - 44450 kr.
Enterprise version åbner for bedre konfig­ura­tions mulighed af de enkelte systemer.
 

Nagios Network Analyzer

Er et overvå­gni­ngs­pro­dukt, som giver dig mulighed for at få et komplet billed af dit netværks oppetid, svartid og nedetid. Det er yderligt muligt at overvåge hvor mange pakker dine enheder mister gennem dit netværk.

Nagios Webint­erface

Nagios webint­erfacet giver dig mulighed for at konfig­urere og overvåge hvad der sker gennem din infras­tru­ktur. Dine fejl vil blive listet under de enkelte enheder, som giver en hurtig og let oversk­ueliget inform­ations billed om, hvor og hvorfor der er fejl på dine enheder.
 

Nagios Plugins

Det er muligt at tilføje flere plugins til dit system, hvis de predef­inerede ikke giver dig nok inform­ation. Yderligt er der mulighed for at installere og konfigure 3 parts plugins, som er udviklet af andre levera­ndøre, for at give dig den bedst mulige overvå­gning af dine enheder og systemer.

Rapport

Det er muligt at hente rapporter ud af alle nagios systemer, hvilket gør det muligt at holde øje med, hvorvidt dit miljø overholder den definerede SLA.

Perfor­mance overvå­gning

Det er muligt at opsætte perfor­mance overvå­gning for enkelte systemer, hvilket giver dig mulighed for at få et mere specifikt billed af, hvis der er flaske­halse i din infras­tru­ktur.

Service Overvå­gning

Det er muligt ved hjælp af NagiosXI Enterp­rise, at overvåge specifikke services på de enkelte systemer, dette gør det muligt at få besked hvis kritiske systemer går ned.

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.