Show Menu
Cheatography

Nätverkskommandon för Linux Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Testa nåbarhet - ping

 
Med kommandot
ping
kan man testa om man har kontakt med en annan enhet på nätet.

Det skickar ett ping paket som returneras eller studsar mot den andra enheten, om den är uppkopplad.

ping
tar ett argument: ett hostnamn eller en IP-adress, t ex

ping www.yo­utu­be.com

Konfig­urera IP-adress