Show Menu
Cheatography

Nätverkskommandon för Linux Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Testa nåbarhet - ping

 
Med kommandot ping kan man testa om man har kontakt med en annan enhet på nätet.

Det skickar ett ping paket som returneras eller studsar mot den andra enheten, om den är uppkop­plad.

ping tar ett argument: ett hostnamn eller en IP-ad­ress, t ex

ping www.yo­utu­be.com

Konfig­urera IP-adress

 
 
           

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi