Show Menu
Cheatography

Database Server - Jakob Wensien & Jakob Egemar Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Hvad er en database?

En database er en samling af data. Se det lidt som en telefo­nbog, dog her snakker vi om noget teknol­ogisk. Databaser er data som er delt op i tabeller og skemaer, så det er nemmere at organi­sere. Formålet med databaser er at dataen skal være nem at tilgå, nem at styre og nem at opdatere.

Database Design

SQL (Struc­tured Query Language)
Et af de mest udbredte progra­mme­rin­gssprog til relati­onelle databaser.
DDL (Data definition language)
Et comput­ersprog der bruges til at oprette & modificere database objekter i en database.
DML (Data manipu­­lation language)
Et comput­ersprog som bruges til at tilføje, slette & modificere indhold i en database.
DCL (Data control language)
Bruges til at kontro­llere adgang til data på en datbase. Det er en form for authen­tic­ation.
DBMS (Database Management System)
Et system software til brug for at oprette og håndtere databaser. DBMS er mellem­ledet mellem database og API'et hos slutbr­ugeren.

MS SQL Kravsp­eci­fik­ationer 2012/2016

Processor
x86 processor 1.0 GHz eller x64 processor 1.4 GHz. Dog anbefales der en processor på mindst 2.0 GHz.
Processor Type
x64 Processor (AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium IV with EM64T support). x86 Processor (Pentium III compatible proces­sor).
RAM
Mindst 512 MB for Express Edition. 1 GB for andre versioner. Der anbefale mindst 1 GB for Express & 4 GB for andre versioner.
.Net 3.5 SP1
Krav.
.Net 4.0
Krav.
Powershell 2.0
Krav.
Internet Explorer 7.0 eller nyere
Krav.
 

Database role membership og oprettelse af bruger

db_owner
Hvis en bruger er tildelt disse rettig­heder, kan brugeren udføre alle konfig­ura­tioner og vedlig­eho­ldelse på database. Nogen rettig­heder til vedlig­eho­ldelsen af databasen kræver dog at brugeren har server­-level som rettighed.
db_sec­uri­tyadmin
Hvis en bruger er tildelt disse rettig­heder, kan brugeren med disse rettig­heder ændre på rollerne som brugere er tildelt og hvilke tillad­elser der kan gives til brugerne.
db_acc­ess­admin
Hvis en bruger er tildelt disse rettig­heder, kan tilføje og fjerne adgang til databasen for Windows logins, Windows Groups og SQL Server logins
db_bac­kup­ope­rator
Hvis en bruger er tildelt disse rettig­heder, kan lave backups af databasen.
db_ddl­admin
Hvis en bruger er tildelt disse rettig­hed­er,kan køre hvilken som helst DDL command i databasen
db_dat­awriter
Hvis en bruger er tildelt disse rettig­hed­er,kan tilføje slette og ændre data i alle bruger­tab­eller.
db_dat­areader
Hvis en bruger er tildelt disse rettig­heder, kan læse data i alle bruger­tab­eller.
db_den­yda­taw­riter
Hvis en bruger er tildelt disse rettig­heder, kan ikke tilføje slette og ændre data i alle bruger­tab­eller.
db_den­yda­tar­eader
Hvis en bruger er tildelt disse rettig­heder, kan ikke læse data i alle bruger­tab­eller.
Oprettelse af bruger
Åben MS SQL Server nanagement studio, udvid Security, udvid Logins, Højreklik på Logins, vælg "New Login"
 

Relations Database

Hvad er en Relations Database
En relati­ons­dat­abase er en database, hvor data er organi­seret i tabeller over systemets "­tin­g" eller enheder, og hvor der imellem disse tabeller er relati­oner. Det kan være alt hvad virkso­mheder kan sælge, lige fra sokker til biler. Princippet i relati­ons­dat­abaser er, at de enkelte data i databasen så vidt muligt kun optræder en gang, og det opnår man ved at oprette særskilte tabeller til alle systemets entiteter, så man ikke opnår redundant data, og så databasen ikke bliver enorm med disse data.
Master
Står for logging af alle inform­ationen på niveauet "­Sys­tem­-le­vel­" for SQL serveren
Model
Bruges som skabelon database, alle ændringer af denne database, vil være at finde i de databaser man laver efterf­ølg­ende.
Msdb
Bruges til planlagte alarmer og andre jobs af SQL Server agenten
Tempdb
bruges til at opbevare midler­tidige objekter og resultater

Arkitektur i MS SQL

Client
Hvor anmodn­ingen bliver indledt.
Query (fores­pør­gsel)
SQL Query
Logical Units
Søgeord, udtryk og operatører osv.
N/W Packets
Netvær­ksr­ela­teret kode.
Protocols 4 stk herunder
Shared Memory
Lokale forbin­delser & Fejlfi­ndings formål
Named Pipes
For forbin­delser som er i LAN forbin­delse.
TCP/IP
For forbin­delser som er i WAN forbin­delse.
VIA-Vi­rtual Interface Adapter
Unders­tøtter VIA enheder.
 
Server
Hvor man instal­lererer sine SQL services og hvor man har sin databaser.
Relational Engine
Der er her det primære arbejde bliver gjort. Relational Engine inderh­older Query parser­/Co­mpiler, Query optimizer & Query executor.
Query Parser (Command Parser) & Compiler (Trans­lator)
Tjekker syntaxen for din Query og konvertere din Query til maskin­sprog.
Query Optimizer
Den forbereder din udførs­els­planen ved at tage Query, statis­tikker & Algebrizer træet som input.
Execution Plan
En liste der indeholder alle de steps der skal til for at udføre en Query, i rigtig rækkef­ølge.
Query Executor
Det er her at ens Query vil blive udført­/ge­nne­mført, trin for trin. Den får hjælp af Execution Plan og den får også hjælp fra Storage Engine.
Storage Engine
Ansvarlig for opbevaring og modtagelse af data på dit system, hertil er den også ansvarlig for data manipu­lation.
SQL OS
SQL OS er et lag mellem host og SQL server. Alle aktivi­teter som udføres på databa­sem­otoren er SQL OS ansvarlig for.

Backup af SQL Database

Backup
Backup er en kopi af data / database mv. Sikker­hed­sko­piering af MS SQL Server­-da­tabase er afgørende for at beskytte data. MS SQL Server­-si­kke­rhe­dsk­opier er hoveds­ageligt tre typer - Fuld Database, Differ­ential eller Increm­ental og Transa­ction Log.
Backup via T-SQL (FULL)
Backup database <dit database navn> to disk = '<B­ackup fil lokation + fil navn>'
Eksempel
Backup database DB2 to disk = 'D:\DB­2_F­ull.bak'
Backup via T-SQL (Diffe­ren­tial)
Backup database <dit database navn> to disk = '<B­ackup fil lokation + fil navn>' with differ­ential
Eksempel
Backup database DB2 to disk = 'D:\DB­2_d­iff.bak' with differ­ential
Backup via T-SQL (LOG)
Backup log <dit database navn> to disk = '<B­ackup fil lokation + fil navn>'
Eksempel
Backup log DB2 to disk = 'D:\DB­2_l­og.trn'
 
Backup via SQL Server Management
For at foretage backup via Server manage­ment, skal man blotte connecte til sin server og højrek­likke på den og vælge backup. Herefter vil man have mulighed for at vælge hvilken type backup samt sti, hvor den skal gemmes.

• Importere og eksportere en database

SQL Server Import and Export Wizard
Den nemmeste måde at importere og eksportere dataser i MS SQL er ved at bruge den wizard Microsoft har lavet.
Steps
Vælg en datakilde.
 
Vælg en destin­ation for dataen.
 
Konfigurer destin­ationen (valgfri)
 
Specificer hvad du vli kopiere, en Query, Table osv.
 
Konfigurer kopi operat­ionen (valgfri)
 
Kopier dataen.

Kildeliste