Show Menu
Cheatography

VI - edytor tekstu Linux Cheat Sheet by

Polecenia w Linuxie do wywolania VI

vi
otwiera edytor tekstu VI
apt-get install vim
pobiera ulepszony edytor tekstu - vi improved
vim
otwiera edytor tekstu VIM
vim tutor
otwarcie tutoriala dotycz­ącego obsługi edytora

Polecenia sterujace kursorem

h
przeni­esienie kursora w lewo
j
przeni­esienie kursora w dół
k
przeni­esienie kursora w górę
l
przeni­esienie kursora w prawo
F
przeni­esienie do tyłu do podanego znaku
t
przeni­esienie do przodu przed wskazany znak
0
przeni­esienie kursora na początek linii
 

Polecenia edycyjne

a
wpisywanie tekstu za kursorem
A
wpisywanie tekstu na końcu aktualnej linii
i
wstawianie tekstu przed kursorem
I
wstawianie tekstu na początku aktualnej linii
o
utworzenie nowej linii poniżej aktualnej
O
utworzenie nowej linii powyżej aktualnej
R
zastęp­owanie tekstu
s
zastąp­ienie znaku wskazanego przez kursor
S
zastąp­ienie aktualnej linii
c
zmiana zaznac­zonego tekstu
C
zmiana do końca linii

Wybrane polecenia ex

:q
wyjście z edytora pod warunkiem braku zmian od ostatniego zapisu
:q!
wyjście z edytora bez zapisania pliku
:w
zapisanie pliku
:wnazwa
zapisanie pliku pod nową nazwą
:wq
wyjście z edytora z zapisaniem pliku
:e
otworzenie pliku do edycji
:help
wyświe­tlenie pomocy
 

Polecenia zmieni­ajace tekst

x
skasowanie znaku wskazy­wanego przez kursor
X
skasowanie znaku przed kursorem
d
skasowanie wskazanego tekstu
dd
skasowanie aktualnej linii
d<l­icz­ba>d
skasowanie kilku wierszy określ­onych liczbą, począwszy aktualnej linii
D
skasowanie tekstu od aktualnej pozycji aż do końca linii
y
skopio­wanie wskazanego tekstu do bufora pomocn­iczego
Y
skopio­wanie linii tekstu do bufora pomocn­iczego
p
wstawienie tekstu za kursorem
P
wstawienie tekstu przed kursorem
r
zastąp­ienie znaku wskazy­wanego przez kursor
m
zaznac­zenie linii tekstu
u
anulowanie ostatniej zmiany (ponowne wciśnięcie powoduje ponowne zastos­owanie ostatniej zmiany)
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
       VI Editor / Linux Terminal Cheat Sheet by Smashing Magazine

     More Cheat Sheets by Don Pedro