Show Menu
Cheatography

Operacje na plikach

 
cat
Wyświe­tla­nie­/ko­nka­tenacja pliku
plik albo pliki
vim
Najlepszy edytor tekstu
d
Porównuje pliki
wc
Liczy słowa, znaki, linie bądź bajty
w | m | l | b
split
Dzieli plik
a|l
suffix|il. linii na plik|
paste
Skleja wiersze z plików
d''|s
separa­tor­|wkl. seryjnie
sort
Sortuje plik
n/g
sortowanie alfanu­mer­yczne
head
pierwsze n wiersz­y|b­ajtów
n|c[li­czba]
ilość wiersz­y|b­ajtów
tail
ostatnie n wiersz­y|b­ajtów
n|c[li­czba]
ilość wiersz­y|b­ajtów
cut
Wybiera kolumy z pliku
d''|f[­liczba]
separa­tor­|l.k­olumn, zakres
tr
Zamienia, usuwa znaki
['zbiór1'] ['zbiór2'] < [plik] | d
zamiana |usuwanie (1 zbiór!)
md5sum
Oblicza sumę kontrolną pliku
[plik]
diff
Wyświtla róznicę w dwóch plikach
[plik1] [plik2]
nl
Numeruje wiersze plików
i[licz­ba]­|s|­b[a­/t/n]
co ile|format numero­wan­ia|­num­ero­wan­ie:­wsz­yst­kic­h/n­iep­ust­ych­/brak
 

Katalogi

mkdir
Tworzy katalog
-p
Tw. katalog i podkat­alogi
Tar
Tworzy archiwa
cf [pliki­]|tf|xf [archiwum]
tworzy archiw­um|­spr­awdza zawart­ość­|wy­pak­owuje

Użyszk­odnicy, identy­fikacja w systemia

w
Wyświetla wszystkich zalogo­wanych użytko­wników
who
trochę mniej szczeółowo
id
Pokazuje uid, gid i przyna­leżność do grup
groups
Wyświetla wszystkie grupy
finger
info osobiste o użytko­wniku, m.in używany shell

Chmod

Komu?
u|g|o
Co?
=|+|-
Jakie
r|w|x
user|group|other
ustanó­w|d­oda­j|o­dejmij
read|write|execute
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     tmux the terminal multiplexer Cheat Sheet
     Bash Dev Cheat Sheet
     Awesome Window Manager 3.x Cheat Sheet