Show Menu
Cheatography

Základní konfigurace CCNA Cheat Sheet by

Základní příkazy pro konfiguraci CISCO routerů a switchů

Enable mod

enable
připojení v privil­ego­vaném modu
show clock (sh clo)
zobrazí nastavení data a času
clock set (clo set) <ho­din­a> <mi­nut­a> <vt­eři­na> <da­tum> <mě­síc> <ro­k>
Nastaví hodiny
show run
zobrazí aktuální nastavení routeru
write
uloží aktuální konfig­uraci do trvalé paměti
erase startu­p-c­onfig
odstraní konfig­uraci z trvalé paměti

Konfig­urační terminál

conf t
Připojení do terminálu
hostname <ná­zev>
Nastav­í/změní název routeru
do sh run
zobrazí aktuální nastavení routeru
enable password <he­slo>
nastaví heslo pro enable
enable secret
nastaví šifrované heslo pro enable
ip defaul­t-g­ateway <ip adresa>
nastaví defaultní gateway zařízení
Bez nastavení hesla do privil­ego­vaného modu nelze použít připojení Telnet

Konfig­urace portu pro RJ45

interface <název portu> (int<název portu>)
připojí do konfig­urace portu
ip address <IP adresa> <ma­ska>
nastaví IP adresu a masku portu
no shutdown
zapne port
exit
návrat do konfig­ura­čního modu

Konfig­urace hesel portů

line con 0
přepnutí do konfig­urace konzol­ového portu
password <he­slo>
nastaví heslo pro příslušný port
login
zapne vyžadování hesla
line vty 0 4
přepnutí do konfig­urace virtuá­lního portu
Virtuální port slouží por připojení Telnet

Další příkazy

ctrl+s­hift+ž
ukončení vyhled­ávání příkazu online
exit
přesun do nižší vrstvy konfig­urace
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Cisco to Junos Cheat Sheet
     Basic Cisco IOS Commands Cheat Sheet
     TCP/IP Model Layers Cheat Sheet