Show Menu
Cheatography

Základní konfigurace CCNA Cheat Sheet by

Základní příkazy pro konfiguraci CISCO routerů a switchů

Enable mod

enable
připojení v privil­ego­vaném modu
show clock (sh clo)
zobrazí nastavení data a času
clock set (clo set) <ho­din­a> <mi­nut­a> <vt­eři­na> <da­tum> <mě­síc> <ro­k>
Nastaví hodiny
show run
zobrazí aktuální nastavení routeru
write
uloží aktuální konfig­uraci do trvalé paměti
erase startu­p-c­onfig
odstraní konfig­uraci z trvalé paměti

Konfig­urační terminál

conf t
Připojení do terminálu
hostname <ná­zev>
Nastav­í/změní název routeru
do sh run
zobrazí aktuální nastavení routeru
enable password <he­slo>
nastaví heslo pro enable
enable secret
nastaví šifrované heslo pro enable
ip defaul­t-g­ateway <ip adresa>
nastaví defaultní gateway zařízení
Bez nastavení hesla do privil­ego­vaného modu nelze použít připojení Telnet

Konfig­urace portu pro RJ45

interface <název portu> (int<název portu>)
připojí do konfig­urace portu
ip address <IP adresa> <ma­ska>
nastaví IP adresu a masku portu
no shutdown
zapne port
exit
návrat do konfig­ura­čního modu

Konfig­urace hesel portů

line con 0
přepnutí do konfig­urace konzol­ového portu
password <he­slo>
nastaví heslo pro příslušný port
login
zapne vyžadování hesla
line vty 0 4
přepnutí do konfig­urace virtuá­lního portu
Virtuální port slouží por připojení Telnet

Další příkazy

ctrl+s­hift+ž
ukončení vyhled­ávání příkazu online
exit
přesun do nižší vrstvy konfig­urace
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Cisco to Junos Cheat Sheet
     TCP/IP Model Layers Cheat Sheet
     Basic Cisco IOS Commands Cheat Sheet