Show Menu
Cheatography

C++ Subprograme Cheat Sheet by [deleted]

VARIABILE

GLOBALE
LOCALE
sunt definite in afara oricarei functii
sunt definite in interiorul functiilor
sunt definite la inceput de program
nu pot fi utilizate in afara functiei in care a fost definita
durata de viata este atata timp cat programul se executa
durata de viata este pe tot parcursul functiei
are alocat spatiu de memorie pe tot parcursul executiei progra­mului
zona de memorie alocata este numai pe parcursul executiei functiei
se initia­lzeaza cu 0
nu se initia­lizeaza in mod automat
se memoreaza pe segmentul de date
se memoreaza pe segmentul de stiva
Domeniul de vizibi­litate al unei variabile incepe in momentul declararii ei si se sfarseste in momentul in care se incheie blocul in interiorul caruia a fost definita.

TRANSM­ITEREA PARAME­TRILOR

PRIN VALOARE
PRIN ADRESA
parametrii transmisi pot fi variab­ile­,co­nst­ant­e,v­alori
parametrii transmisi pot fi variabile( nu pot fi valori)
parametrii efectivi transmisi functiei, la intoarcere in programul orincipal, vor avea acceasi valoare cu care au intrat in functie
valoarea parame­trilor cu care intra in functie se va modifica si programul principal va primi valoarea modificata a parame­trilor
se memoreaza in zona de stive
inaintea parame­trului transmis prin adresa se pune "­&"
 

STRUCTURA FUNCTIILOR SI APELUL LOR

Forma generala a functiei:
tip nume_f­unc­tie­(lista parametri formali)
{
instru­ctiuni;
}
O functie se compune din antet(­prima linie) si corpul functi­ei(ce este cuprins intre acolade).
A declara o functie inseamna a o aminti, a-i spune progra­mului ca exista(se foloseste antetul).
A defini o functie inseamna a o descrie(se foloseste antetul si corpul functiei).
Tipul functiei poate fi void,i­nt,­flo­at,­char...

TRANSM­ITEREA PARAME­TRILOR

FORMALI
EFECTI­VI/­ACTUALI
se gasesc in antetul functiei
se gasesc in instru­ctiunea de apela functiei
Numele parame­trilor efectivi poate sa difere de numele parame­trilor formali.

TRANSM­ITEREA PARAME­TRILOR PRIN CORESP­ONDENTA

numarul parame­trilor formali trebuie sa coincida cu numarul parame­trilor efectivi
ordinea parame­trilor efectivi trebuie sa fie aceeasi cu cea a parame­trilor formali
tipul parame­trilor efectivi trebuie sa poata fi convertit implicit sau sa coincida cu tipul parame­trilor formali
Parametri se memoreaza pe segmentul de stiva( sunt consid­erati ca si variabile locale).
 

MODALITATI DE A PLASA FUNCTIILE IN PROGRAME

-INAINTEA FUNCTIEI "­MAI­N"
ex. int nume_f­unc­tie­(...)
{...}
int main()
{...}
-DUPA FUNCTIA "­MAI­N"
ex. int nume_f­unc­tie­(...);
int main()
{...}
int nume_f­unc­tie­(...)
{...}

APELUL UNEI FUNCTII

-CARE RETURNEAZA O VALOARE
tip nume_f­unc­tie­(pa­ram­etr­u1,­par­ame­tru­2,...)
{ instru­ctiuni;
return expresie;
}
Tip:tipul rezult­atu­lui­(int, float, char)
Apelul functiei:
cout<<­num­e_f­unc­tie­(...);
sau exp=nu­me_­fun­cti­e(...);
cout<<exp;

-CARE NU RETURNEAZA O VALOARE
void nume_f­unc­tie­(pa­ram­etru1, parame­tru­2,...)
{ instru­ctiuni;
}
Apelul functiei se face prin numele ei.
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Numeric Formats Cheat Sheet
     C# & Unity MonoBehaviour Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by [deleted]