Show Menu
Cheatography

Ściąga na PSO Cheat Sheet by

Polecenia podstawowe

Komendy
Opis Komendy
Tryb
h
przesu­nięcie w lewo
Tryb poleceń
l
przesu­nięcie w prawo
Tryb poleceń
j
przesu­nięcie w górę
Tryb poleceń
k
przesu­nięcie w dół
Tryb poleceń
Ctrl+d
przesu­nięcie ekranu o połowę jego wysokości w dół
Tryb poleceń
Ctrl+u
przesu­nięcie ekranu o połowę jego wysokości w górę
Tryb poleceń
Ctrl+f
przesu­nięcie ekranu o całą jego wysokość w dół
Tryb poleceń
Ctrl+b
przesu­nięcie ekranu o całą jego wysokość w górę
Tryb poleceń
gg
przejście do pierwszej linii w pliku
Tryb poleceń
G
przejście do ostatniej linii w pliku
Tryb poleceń
H
przejście do pierwszej widocznej na ekranie linii (skrót od High)
Tryb poleceń
M
przejście do środkowej widocznej na ekranie linii (skrót od Medium)
Tryb poleceń
L
przejście do ostatniej widocznej na ekranie linii (skrót od Low)
Tryb poleceń
Esc
wyjście z trybu insert lub replace do normal
Tryb wprowa­dzania
a
przejście do trybu wprowa­dzania wraz z przesu­nięciem w prawo
Tryb poleceń
o
dodanie nowej linii poniżej bieżącej i przejście do trybu insert na początku nowej linii
Tryb poleceń
I
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
Tryb poleceń
:
przejście w tryb linii poleceń
Tryb poleceń
q
wyjście z edycji pliku
Tryb linii poleceń
w
zapisanie pliku
Tryb linii poleceń
wq
zapisanie pliku i wyjście z edycji
Tryb linii poleceń
e
ponowne otwarcie bieżącego pliku
Tryb linii poleceń
q!
wyjście z edycji pliku, nawet jeśli zmiany nie zostały zapisane
Tryb linii poleceń
.
powtór­zenie ostatnio wykonanej akcji
Tryb poleceń
u
wycofanie ostatniej akcji (undo)
Tryb poleceń
Ctrl+r
ponowne wykonanie wycofanej akcji
Tryb poleceń

Polecenia zaawan­sowane

Komendy
Opis Komendy
Tryb
r
zamiana znaku pod kursorem (po wciśnięciu znaków znowu jesteśmy w trybie poleceń)
Tryb poleceń
R
przejście w tryb replace
Tryb poleceń
x
usunięcie znaku pod kursorem
Tryb poleceń
dd
usunięcie bieżącej linii
Tryb poleceń
dw
usunięcie od kursora do początku następnego słowa
Tryb poleceń
d0
usunięcie znaków w bieżącej linii od pierwszego do kursora
Tryb poleceń
D
usunięcie znaków w bieżącej linii od kursora do końca linii
Tryb poleceń
J
złączenie linijki bieżącej i następnej, oddzie­lając spacją, usuwając wcięcia
Tryb poleceń
gJ
złączenie linijki bieżącej i następnej
Tryb poleceń
^
przesu­nięcie do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
Tryb poleceń
0
przesu­nięcie na początek linii
Tryb poleceń
$
przesu­nięcie na koniec linii
Tryb poleceń
w
przejście do początku następnego wyrazu
Tryb poleceń
e
przejście do końcu bieżącego wyrazu (lub następ­nego, jeśli jesteśmy na końcu bieżącego)
Tryb poleceń
b
przejście do początku bieżącego wyrazu (lub poprze­dniego, jeśli jesteśmy na początku bieżącego)
Tryb poleceń
%
przejście do odpowi­ada­jącego nawiasu (otwie­raj­ące­go/­zam­yka­jącego)
Tryb poleceń
gh
przejście do poprze­dniej linii (bierze pod uwagę linie łamane)
Tryb poleceń
gj
przejście do następnej linii (bierze pod uwagę linie łamane)
Tryb poleceń
/
rozpoc­zęcie szukania w dół (należy wpisać szukany tekst i zatwie­rdzić Enterem)
Tryb poleceń
?
jw., ale szukanie w górę
Tryb poleceń
n
szukaj następnego wystąp­ienia
Tryb poleceń
N
szukaj poprze­dniego wystąp­ienia
Tryb poleceń
*
szukaj w dół słowa pod kursorem (pełnego słowa)
Tryb poleceń
#
szukaj w górę słowa pod kursorem (pełnego słowa)
Tryb poleceń
v
rozpoc­zęcie trybu visual (wizua­lnego) z dokład­nością do znaku
Tryb poleceń
y
skopio­wanie do schowka (schowka edytora, nie system­owego) zaznac­zonego tekstu
Tryb wizualny
d
usunięcie zaznac­zonego tekstu, wraz z kopiow­aniem do schowka
Tryb wizualny
p
wklejenie skopio­wanego tekstu za kursorem
Tryb wizualny
<
po zaznac­zeniu pełnych linii zmniejsza wcięcie bloku zgodnie z ustawi­eniami Vima
Tryb wizualny
>
po zaznac­zeniu pełnych linii zwiększa wcięcie bloku zgodnie z ustawi­eniami Vima
Tryb wizualny
I
po zaznac­zeniu pionowym przechodzi w tryb insert celem dopisania dowolnego tekstu
Tryb wizualny
x
po zaznac­zeniu pionowym usuwa zaznaczony kawałek tekstu
Tryb wizualny
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet
     Helix Keyboard Shortcuts