Show Menu
Cheatography

bibibi Cheat Sheet (DRAFT) by

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

EXCEL

najcesca rijec
 
=INDEX­(#;­MOD­E(M­ATC­H(#­;#;0)))
najcesca vrijednost
=MODE(#)
trazenje po listovima
=VLOOK­UP(@;ime_lista!#;broj;bool)
 
@ --- sto se trazi
 
# --- gdje se trazi (vjv stupci)
 
broj --- indeks stupca
 
priblizna vrijednost TRUE, tocna FALSE
spajanje vise tekstova
=CONCA­TEN­ATE­(#;­", ";#)
sazetak
PIVOT TABLE
 

STRANICE