Show Menu
Cheatography

SOLUCAN VE SOLUCAN GÜBRESİ Cheat Sheet by

ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİMİ VE SOLUCAN SATIŞI TARIM, HAYVANCILIK VE BESİCİLİK ŞİRKETİ

SOLUCAN VE SOLUCAN GÜBRESİ

Solucan gübresi üretimi 50 yılı aşkın süredir yurt dışında tarımda gelişmiş başka ülkelerde yapılm­akt­adır. Ve kimyasal gübreyle kıyasl­ana­mayacak kadar faydalı ve sağlıklı olan organik bir gübred­ir.Y­apılan araştı­rmalara göre kompos­tlama işlemi için en uygun olanı olan tür Kırmızı Kalifo­rniya Soluca­nıd­ır.T­ürün ismi Eisenia fedita ‘dır.K­ırmızı Kalifo­rniya Solucanı vermic­ompost ve vermicast üretiminde en yaygın olan türüdür. Kırmızı Kalifo­rniya Solucanı solucan türleri arasında en verimli olanıd­ır.Aynı zamanda en obur ve üremesi hızlı olanla­rda­ndır.Bu yüzden gübre üretiminde en çok tercih edilen türdür.
 
Günümüzde temiz ve sağlıklı gıda azalmakta ve fazlasıyla önem arz etmekt­edir. Gün geçtikçe kanser vakala­rının ,çeşitli hastal­ıkların hızla artmakta olduğu dünyada solucan gübresi vazgeç­ilm­ezl­erd­end­ir.Bu yüzdendir ki yurtdı­şında solucan gübresi üretimi yapılm­akt­adır. Solucan gübresi üretim çiftli­kleri on yıllardır artarak sürege­lme­ktedir. Artık ülkemizde de nitelikli tarım yapmal­ıyı­z.Can çekişen ve yorgun toprak­lar­ımızı kurtar­mal­ıyız. Gelecek nesillere verimli topraklar bırakm­alı­yız.Bunu istiyorsak yapmamız gereken ilk iş organik gübreye dönüş yapmak­tır.Doğal olanı aradığımız günümüzde sağlıklı yaşam için organik gübre üretmek ve kullanmak çevre ve dünya için büyük bir adımdır.
 

SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİMİ

SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİMİ

Toprakta tamamen emilen gübre organik solucan gübres­idir. Oysa kimyasal gübre toprakta çok az ve zor emilir.Bu sebeple toprakta kimyasal kalıntı bırakır.Bu da toprağı öldürü­r.Y­apılan araştı­rmalar göre solucan gübresinin yapısında topraktaki miktar­lar­ından daha fazla vitamin ve mineral bulunm­akt­adır. Yani zaten toprağın ihtiyacı olan her türlü enzim ve vitaminler yapısında var .Katı ve sıvı gübre olarak üretimi- kullanımı mümkündür.

EN ORGANİK ,EN YARARLI GÜBRE

Bitkilerin topraksız sadece gübrede yetişe­bilmesi bile bize bu gübrenin değerini anlatm­akta. Solucan gübresinin geri dönüşüme fazlasıyla katkısı vardır.Ek­olojik denge ve çevrenin korunması için solucan gübresi önemli­dir.Do­lay­ısıyla solucan üretimi yapılm­alıdır. Tadı , aroması ve kokusu tam ürünlerin ele edilmesini sağlar.So­lucan gübresinin faydaları saymakla bitmez.Bitki için fazlasıyla faydalı gübredir.
 

Solucan gübresi mucize şekilde faydal­ıdır.

Solucan gübresinin faydaları oldukça fazladır.
En organik , en yararlı gübre solucan gübresi ‘dir.
Yapılan araştı­rma­larla her geçen gün yeni faydaları öğreni­lme­ktedir.
Solucan ve Solucan Gübresi Alışverişi İçin İletişime Geçin!
Solucan gübresi üretimi ve kullanımı size ve çevrenize fazlasıyla katkı sağlar

SONUÇ OLARAK

Ülkemizde önemi 5-6 yıldır anlaşı­lmaya başladı.
Her işte olduğu gibi bu işte de  doğru ve güvenilir  kurumdan doğru alışveriş ve bilgiyle doğru üretim yapmak gereklİ.
Ve gitgide daha da popüle­rleşen solucan gübresine ülkemizde ihtiyaç artmakta.
 
Kimyasal gübreyi bırakmanın
Bunun yanı sıra  yurt dışından  da talep vardır.
ve organik gübreye dönmenin tam zamanıdır
Doğru yapılan girişim tabii olarak  başarılı olur.
                                               
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Gardening and Foraging (UK) Cheat Sheet
     Organik tarım Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by aldemaaa

     Organik tarım Cheat Sheet