Show Menu
Cheatography

Algoritmen en datastructuren 1

Variabelen

We kunnen resultaten bewaren in variab­elen. Variabelen krijgen een unieke naam.

Declaratie
Voert een nieuwe variabele in:
var x;

Toekenning
Kent een waarde toe aan een variabele:
x = 5;

1 regel
var x = 5

Basise­lem­enten Algoritmes

Sequentie
bereke­ningen die elkaar opvolgen
Selectie
bereke­ningen overslaan naargelang een conditie
Iteratie
herhalen van bepaalde bereke­ningen

Datatypes

Getallen
Literals: 0, 1, 2, -5, 2.7 ...
Operaties: +, -, *, /, %, <, >, . . .
Booleans
Literals: true, false
Operaties: &&, ||, !
Strings
Literals: "­", "­a", "­b", "­Hel­lo"
Later in detail
Arrays
Literals: [], [1], [1,2,3], [1, "­xyz­", [true]], . . .
Later in detail
Objects
Literals: fg, fa:1, b:2, c:3g, . . .
Niet behandeld tijdens Algo1
 

Conjunctie (en)

a
b
a && b
false
false
false
false
true
false
true
false
false
true
true
true

Disjunctie (of)

a
b
a || b
false
false
false
false
true
true
true
false
true
true
true
true

Negatie (niet)

a
!a
false
true
true
false

Condit­ionals

if (conditie A) {

//code A

} else if (conditie B) {

//code B

} else {

//code C

}
 

Vergel­ijk­ingen

===
gelijk aan
!==
niet gelijk aan
<
kleiner dan
<==
kleiner dan of gelijk aan
>
groter dan
>=
groter dan of gelijk aan

Toeken­ningen: speciale notaties

x += y
x = x + y
x -=y
x = x - y
x *= y
x = x * y
x /= y
x = x / y
x %= y
x = x % y
++x of x++
x = x + 1
--x of x--
x = x - 1
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.