Show Menu
Cheatography

Serverteknologi SQL GRP4 Cheat Sheet (DRAFT) by

Lasse, Adrian, Simon

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

VMware host specs

CPU:
i5-6300U | 4 kerner | 2,5 GHz
RAM:
16 GB DDR3
SSD:
256 GB

VM1: Windows Server 2016

Descri­ption:
AD, DNS, DHCP
CPU:
1 processor | 1 kerne
RAM:
4 GB
SSD:
60 GB (Dynamisk)
IP Konfig­ura­tion:
Statisk - 192.16­8.4.10

VM3: Windows Server 2016

Descri­ption:
Los Angeles
CPU:
1 processor | 1 kerne
RAM:
2 GB
SSD:
60 GB (Dynamisk)
IP Konfig­ura­tion:
DHCP

VM2: Windows Server 2016

Descri­ption:
Newyork
CPU:
1 Processor | 1 Kerne
RAM:
2 GB DDR3
SSD:
60 GB (Dynamisk)
IP Konfig­ura­tion:
DHCP

VM4: Windows 10 Pro

Descri­ption:
Klient PC
CPU:
1 processor | 1 kerne
RAM:
2 GB
SSD:
60 GB (Dynamisk)
IP Konfig­ura­tion:
DHCP

VM5: Windows server 2016

Descri­ption:
Host
CPU:
1 Processor | 1 Kerne
RAM:
2 GB DDR3
SSD:
60 GB (Dynamisk)
IP Konfig­ura­tion:
Statisk - 192.16­8.4.2

Active Directory

Domæne Navn:
ZBC4.local
Oprettede Brugere:
Ole Hansen, Lis Petersen, Lars Larsen & Adrian

DNS opsætning

Server:
VM1, 192.16­8.4.10
FLZ:
grp5-local
RLZ
Ingen

DHCP

Domæne Navn:
zbc4.local
Scope Navn:
ZBC4
Scope Range:
192.16­8.4.1 - 192.16­8.4.254
Subnet Mask:
255.25­5.255.0
Excluded IP's:
192.16­8.4.1 - 192.16­8.4.31
Lease:
8 dage
 

Database?

En Database er et sted hvor man kan samle data. En database er delt op i tabeller og skemaer, som gør det nemmere at tilgå, styre og opdatere. En database gør data meget mere oversk­ueligt og organi­seret.

Relati­ons­dat­abase?

En database hvor ting er organi­seret i tabeller (relat­ioner).
I relati­ons­dat­abaser opstår der færre fejl og det er samtidig lettere at vedlig­eholde data ift. en konver­tionel database.
En database består af et antal tabeller (relat­ioner). En tabel har et antal felter (attri­butter) og kan indeholde et antal rækker­/re­cords (tupler). Felter indeholder kun taomiske værdier. Rækker i tabeller kan knyttes sammen udfra felter med samme værdi.

Hardware Krav til Microsoft SQL

.NET Framework:
SQL Server 2016 og efter kræver .NET Framework 4.6 til Database Engine, Master Data Service eller Replic­ation
HDD/SSD:
Microsoft SQL skal mindst have 6GB fri disk plads
DVD Drev:
Et DVD Drev er ikke nødven­digt, men det er en god ting hvis man skal installere det fra en DVD
Skærm Opløsning:
Microsoft SQL kræver Super-VGA (800x600) eller højere
Internet:
Internet er ikke nødven­digt, men det skal bruges for at kunne bruge internet funkti­onerne
Management studio
Microsoft SQL Mangement Studio instal­lation kræver .NET 4.6.1
SQL Server Installere
SQL Server Native Client & SQL Server Setup support files

Microsoft SQL Sikker­hed­sat­tri­buter

db_owner
Kan foretage alle ønskede ændringer på databasen
db_sec­uri­tyadmin
Kan foretage ønskede ændringer i sikker­hed­sgr­upper på medlemmer
db_acc­ess­admin
Kan foretage ønskede ændringer for adgang til databasen
db_bac­kup­ope­rator
Kan foretage ønskede backup af databasen
db_ddl­admin
Kan foretage DDL commands i databasen
db_dat­awriter
Kan foretage ændringer i data i databasen
db_dat­areader
Kan læse data i databasen
db_den­yda­taw­riter
Kan ikke foretage ændringer i data i databasen
db_den­yda­tar­eader
Kan ikke læse data i databasen

Backup SQL Database

Backup
Backup det en samling af data / databse. MS SQL server­-Da­tabase sikker­hed­sko­piering er afgørende for at beskytte data. Der 3 forske­llige typer sikker­hed­sko­piering der er ( Fuld database) (Diffe­rential eller increm­ental) og (Trans­action Log ).
FULL
fks.Backup databse DB2 to disk. ='D\DB­2_F­ull.bak'
Differ­ential
backup af database <dit database navn> to disk ='<­Backup til lokation +fil navn>' with differ­ential
LOG
log backup. <dit databs­ena­vn> to disk = 'backup fil lokation + fil navn>
SQL Server management backup
for at udføre backup med server management skal der connectes til serveren derefter klik på backup. Og derfra ville man kunne se hvilke mulighed man har for backup. Og hvor den skal gemmes

Log filer og Monito­rering

Log filer
Transa­kti­onslog
Alle SQL servere benytter en transa­kti­onslog, som regist­rerer alle transa­ktioner
Transa­kti­ons­loggen kan bruges til følgende:
 
Individuel transa­ktions gendan­nelse
 
Gendan­nelse af alle beskadige transa­kti­oner, når SQL serveren startes
 
Transa­ktions replic­ation
 
Rollback af backup efter harddisk fejl eller lignende
Monito­rering
Logbog / Error log
Error loggen bruges som i et normal Windows miljø, hvor alle begive­nheder logges og kan læses
SQL Backup Status Reporter
Giver mulighed for at se på backup histor­ikken, så man kan få et overblik over hvordan backuppen køres.