Show Menu
Cheatography

DPM Side 1 - Cheat Sheet (DRAFT) by

DPM Backup2

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Server SpecsDPM Prereq
Din DPM server skal være medlem af dit AD

Server Krav:
- Der skal instal­leres 2008 Redistributeable.
- Powershell Version 2.0 som minimum.
3.0/4.0 mm. fungere også.
- SQL Server skal være til rådighed.

Skal instal­leres efter server er sat op:
Inde under Windows Features skal der instal­leres 2.0 og 3.0 .net Framework.
Egentlig skal serveren bruge 3.5, men den kommer med når du installere framew­orket på serveren.

DPM Service: AgentNOTE
Det lykkedes os ikke at installere DPM pga. SQL server fejl.
Følgende viden er taget fra videoer og guides på nettet.Link
https:­//d­ocs.mi­cro­sof­t.c­om/­en-­us/­sys­tem­-ce­nte­r/d­pm/­dep­loy­-dp­m-p­rot­ect­ion­-ag­ent­?vi­ew=­sc-­dpm­-1807

DPM Agent Funktion
DPM Agent er en type software du kan installere på enheder, som du gerne vil tage backup af via DPM. DPM Backup metoden, som er lige essent­ielle, består af 2 dele:
- DPM Agent
- DPM Agent Coordi­nator

Idéen med agent er, at Coordi­natoren kan bede agenten på maskinen om at tage en backup.
Agenten tillader DPM Coordi­natoren at browse igennem Shares, Volumer og Foldere på maskinen hvor agenten er instal­leret og har udført en backup.


Firewall
Hvis du vil installere DPM Agent, skal følgende porte være åbne på serveren:
TCP: 88/135/139/389/445/
5718-5719/1024-65535
UDP:
53/88/137-138/389
 

DPM Konfig­urationStorage Pool
Åben DPM Admini­strator Consolen og naviger over til Management tabet og vælg Disks.
Klik i toppen og vælg Add. Derefter tilføj en initia­liseret disk, DER ikke er formateret og add den til "­storage pool".
Flere diske kan blive addet til den givne pool.

Tilføj Agents
Åben DPM Admini­strator Consolen og naviger over til Management tab. Derefter vælg Agents.
Klik i toppen og vælg Add. Derefter vælg attach agents.
Vælg enten agent computeren på listen eller dens navn.

Protection Group
Åben DPM Admini­strator Consolen og naviger over til Protec­tion, som er i toppen og vælg "­New­".

Vælg en gruppetype (klient eller server).
Derefter specif­icere hvad du vil tage backup af/hvilke maskiner du tager backup af. Giv gruppen et navn.

Vælg hvor ofte du vil tage backup, hvor ofte backupen skal køres, hvor meget af pladsen der skal allokeres og hvilken storage pool der skal bruges.
Derefter bestemmer du hvordan dataen bliver "­rep­lik­ere­t" mellem klient og server (DPM). Vælg derefter hvordan "­con­sis­tency checks­" bliver kørt.