Show Menu
Cheatography

Backup Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Partit­ion­styper

MBR (Master Boot Record)
Bruger standard BIOS Partitions Table
MBR fungere på diske med max 2TB plads
Supporter op til 4 primær partit­ioner
3 Primær partit­ioner + 1 Extended partition
(OBS Max 1 extended partition)
- Hvis du vil ha mere end de 4 partit­ioner på samme disk vælges extended partition, som kan lave flere Logiske partit­ioner.
GPT (GUID Partition Table)
Diskene bruger Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
GPT tillader næsten uendelige partit­ioner.
Windows tillader op til 128 partit­ioner på et GPT drive.

Partit­ioner

Primær Partition
Bruges til bootfiler
Extended Partition
Her laves de logiske partit­­ioner. Extended (KUN PÅ MBR DISK.)
Logisk Partition
Er en virtuelt opdelt extended partition
Volumes
Data opbevaring
Simple Volume
Ligger samlet på en primær disk
Spanned Volume
Ligger over flere diske
Striped volume
Bruges af flere diske til hurtigere læse og skrive hastighed ved at kunne sprede I/O requests over flere diske
Mirror volume
Bruges til at lave en kopi af en disk til en anden disk / redundans

Diske

Basic Disk
Op til 4 partit­­ioner, En af disse kan laves om til Extended.
Mindst en primær partition skal være aktiv.
Extended kan opdeles i max. 26 logiske partit­ioner.
Dynamisk Disk
Man kan ikke installere et styres­ystem på et Dynamisk Disk, mulighed for at opgradere en Basic disk som indholder styres­ystem til et Dynamisk Disk.
Volume på Dynamic Disks svare til Partitions og Logical drives på Basic Disks.

Disk Quota

FSRM (File Server Resource Manager)
FSRM er et modul i Windows Server
Soft Quota
En måde man kan spore hvor meget plads der bruges, men ikke begrænser det.
Der bliver sendt en besked inden du når dit limit.
Hard Quota
Der bliver sporet hvor meget plads der bliver brugt og sat en grænse hvor bruger ikke kan overskride den.
Dirqouta
Admini­­st­r­a­ti­­ons­­væ­rktøj til håndtering af diskqu­­otas.
 

Startup

CHKDSK
Forske­llige syntaxer: /f fixer fejl på harddi­sken. /x unmounter disken. /R lokalisere dårligere sektors på harddisken og genskaber læseligt info.
Er en kommando i CMD hvor du kan check om der er nogle fejl på din harddisk
MSCONFIG
Er en service, hvor du kan fjerne programmer / tjenester fra startup.
Du kan også vælge forske­llige boot indsti­lli­nger, start i sikkert tilstand, start uden GUI osv.
BCD, BCDedit & easybcd.
BCD og Bcdedit er en måde hvorpå man kan kopier vigtige boot filer til en system partition og man kan lave en ny system partion, som kan bruges til hvis man vil lave dual boot.
Easybcd
Er et program der gør det samme som BCD, bare gjort mere simpelt og det har en GUI
Bootre­c.exe
Bootre­c.exe er et tool til at hjælpe dig med at fejl søge når din computer ikke vil starte op. Bruges i forbin­delse med MBR Og Bootsector samt BCD
Bootsect
Værktøjet bruges hoveds­ageligt når Volume Boot koden bliver beskad­iget.
Bootse­ct.exe værktøjet bliver brugt til opdatering af partitions bootsector code. Som har ansvaret for at bootlo­aderen køre.
I nogle tilfælde kan det bruges til at opdatere Master Boot Record koden af en harddisk partition uden at ændre i partit­ion­sta­bellen.

Filsys­temer

Fat
Fil allokation tabel. Udviklet til MS-DOS. Var det primære filsystem i ældre Windows versioner.
Næsten alle operat­ivs­ystemer kan håndtere FAT.
Grænsen for filstø­rrelser er 4 GB (Minus 1 byte)
FAT 32
Videre udvikling på den originale FAT. Kan supporte op til 2 TB.
Dog kun 4gb filer.
Fat 32 bruger sin ”plads” mere effektiv (ca 10-15 % mere effektiv). Og bruger små cluster.
Blev opfundet i 1977
NTFS
New Technology file system. Som er blevet den mest standard filsystem i Windows.
Det kan bruges helt ned til Windows 95 og op til det nyeste Windows 10.
Stort set overtaget FAT32 & FAT.
Max filstø­rrelse er 16 EiB.
ReFS
Max filstø­rrelse er 16 EiB.
Også udviklet af Microsoft. Skulle ha overtaget NTFS.
Kan bruges fra Windows server 2012 op frem.
Max filstø­rrelse er 16 Exbibytes.
 

Raid

Raid-0 / Striping
Man sætter 2 diske op så de kører som 1 disk. Data’en bliver fordelt på skift på diskene. Det kræver som minimum 2 diske, der er ikke nogen videre redundans, fordi hvis en disk fejler, så fejler hele systemet. I teorien bliver ens write speed for dobbelt hvis man bruger 2 ens diske.
Raid-1 / Mirroring
Man sætter 2 diske op, hvor den ene disk bliver mirrored / spejlet med den primære disk. Det giver redudans, fordi hvis din primære disk går i stykker eller bliver corrupted, har du alle dine data på den anden disk. Perfor­mance bliver dårligere, da den bruger tid på at gemme dat’en begge steder og det tager tid at finde data’en frem igen.
Raid-5
Fungerer ligesom striping, men med redudans, der bliver oprettet en parite­ts-bit, som bruges til at genskabe data’en, hvis en disk fejler. Kræver som minimum 3 diske, men max 16.
Raid 10 / Raid1+0
Raid 10 er en kombin­ation af Raid 1 og raid 0, man skal som minimum bruge 4 diske. Man sætter diskne op i par, så det første par kører raid 0, og derefter bliver det kopiret til det andet set som kører raid 1, på den måde for man både hastig­hed­sfo­røg­elsen som der kommer med raid 0, men også redund­ansen fra raid 1.

Windows Backup Service

Lav en ny VM
Start instal­lation af Windows Server – vælg sprog osv, og så vælg repair.
Så vælg troubl­eshoot. så for du 2 valgmu­lig­heder, vælg CMD.
Skriv: /w Wpeinit.
Så kan du give din maskine en ip-adr­esse, så den kan få adgang til netværket / den share hvor backuppen ligger.
Netsh interface ip set address “interface name” static <ip­add­res­s> <subnet>.
I vores tilfælde: Netsh interface ip set address ”ether­net0” static 192.16­8.1.37 255.25­5.2­55.0. Du kan skrive ipconfig inden du sætter ip adressen op for at se hvad din netvær­kskort hedder, du kan også skrive ipconfig bagefter, for at bekræfte at den er blivet sat.
Så skriv exit så du kommer tilbage.
Så vælg troube­shoot igen og vælg system image recovery.
Tryk advanced og skriv netværk stien til dit share med backuppen - \\test\backup.
Og så vælg din backup og tryk finish. Så går den igen med at restore din backup.