Show Menu
Cheatography

H10 Klassen & Objecten Cheat Sheet by

Uitleg over klassen en objecten aanmaken.

Klasse

 
Een klasse is een beschr­ijving en verzam­eling van dingen (objecten) met soortg­elijke eigens­chappen en gedrag.
Klasse aanmaken:
class ClassName
{
// hier komen de data en functi­ona­liteit
}

Cultur­eInfo

 
Zet bovenaan system.gl­oba­liz­ation

DateTime now = DateTi­­me.Now;
Cultur­­eInfo russianCI = new Cultur­­eI­n­f­o(­­"­­ru­-­R­U");
Consol­­e.W­­r­it­­eLi­­ne­(­$­"­Cu­­rrent time in Russian style is: {now.T­­oS­t­r­in­­g("F­­", russia­­nC­I­)­}");

Auto properties

 
public class Auto
{
public double Benzine
{ get; set; }
}

Read-only property met private set

 
public double Benzine
{
get
{
return benzine;


}
private set //Op dit moment definiëren we een read-only property met een private setter
{
if(value >= 0) {
benzine = value;
}
}
}

Attributen

 
Attrib­uten, ook velden of instan­tie­var­iabelen genoemd, zijn stukjes data die je bijhoudt in objecten. Ze stellen informatie voor die deel uitmaakt van een (object van een) klasse. Ze werken zoals de variabelen die je al kent, maar hun scope is een klasse of een object van een klasse, afhank­elijk van de vraag of ze static zijn of niet.
 

Objecten

 
Een indivi­dueel object is een instantie (exemp­laar, voorbeeld, versch­ijn­ing­svorm) van een klasse
Objecten aanmaken:
Auto mijnEerste = new Auto();
Auto mijnAn­­de­r­eAuto = new Auto();

Elke seconde pauzeren

 
System.Th­­re­a­d­in­­g.T­­hr­e­a­d.S­­le­­ep­(­1­000);

Full properties

 
class Auto
{
private int kilome­­ters;
private double benzine;

public double Benzine
{
get
{
return benzine;
}
set
{
benzine = value;
}
}
}

Read-only propertie

 
public double Benzine
{
get
{
return benzine;
}
}

Read-only Get-om­­vo­rmers

 
public class Auto
{
private int kilome­­ters;
private double benzine;
// stelt het aantal blokjes benzine voor op je display
// bij 50l heb je 5 blokjes
// bij tussen 40 en 50l heb je 4 blokjes
// ...
// bij minder dan 10l heb je 0 blokjes
public int Blokjes {
get {
return Math.F­­lo­o­r­(t­­his.be­­nzine / 10);
}
}
}
Je kan ook iets berekenen en dat teruggeven via een getter
 

Zelf enum maken

 
Stap 1: Het ype definiëren
namespace Progra­mmeren {
enum Weekdagen {Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag}
}
Stap 2: Variabelen van het typeaa­nmaken en gebruiken
Weekdagen dagKeuze;
Weekdagen andere­Keuze;
dagKeuze = Weekda­gen.Do­nde­rdag;

Write-only properties

 
public double Benzine
{
set
{
if(value >= 0) {
benzine = value;
}
}
}

Datum en Tijd format­­teren

 
DateTime now = DateTi­­me.Now;
DateTime object aanmaken
WriteL­­in­e­(­no­­w.T­­oS­t­r­in­­g("d­­"));
short date
WriteL­­in­e­(­no­­w.T­­oS­t­r­in­­g("D­­"));
long date
WriteL­­in­e­(­no­­w.T­­oS­t­r­in­­g("F­­"));
full date and time
WriteL­­in­e­(­no­­w.T­­oS­t­r­in­­g("M­­"));
month and day
WriteL­­in­e­(­no­­w.T­­oS­t­r­in­­g("t­­"));
short time
WriteL­­in­e­(­no­­w.T­­oS­t­r­in­­g("T­­"));
long time
WriteL­­in­e­(­no­­w.T­­oS­t­r­in­­g("Y­­"));

Static Atrributen

 
Iets dat static is, hoort niet bij de objecten, maar wel bij de hele klasse.

enum Milieu­Normen {
Euro1, Euro2, Euro3, Euro4, Euro5, Euro6
}

class Auto {
public static Milieu­Normen Huidig­eNorm;
// rest van de code voor Auto
}

static betekent niet "­onv­era­nde­rli­jk" of "­vas­t". Het betekent dat iets op niveau van de klasse werkt en niet op niveau van de objecten van die klasse.
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     SQL Server Cheat Sheet
     Numeric Formats Cheat Sheet