Show Menu
Cheatography

H10: klassen en objecten Cheat Sheet by

Hoofdstuk 10 gitbook

Klasse aanmaken

class ClassName
{
// hier komen de data en functi­ona­liteit
}

Objecten aanmaken

Auto mijnEerste = new Auto();
Auto mijnAn­der­eAuto = new Auto();

Enum aanmaken

namespace Progra­mmeren {
enum Weekdagen {Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag}
}

Cultur­eInfo

DateTime now = DateTi­me.Now;
Cultur­eInfo russianCI = new Cultur­eIn­fo(­"­ru-­RU");
Consol­e.W­rit­eLi­ne(­$"Cu­rrent time in Russian style is: {now.T­oSt­rin­g("F­", russia­nCI­)}");

Iedere seconde pauzeren

System.Th­rea­din­g.T­hre­ad.S­le­ep(­1000);

full property

class Auto
{
private int kilome­ters;
private double benzine;

public double Benzine
{
get
{
return benzine;
}
set
{
benzine = value;
}
}
}
 

Auto properties

public class Auto
{
public double Benzine
{ get; set; }
}

Write-only property

public double Benzine
{
set
{
if(value >= 0) {
benzine = value;
}
}
}
We kunnen dus enkel benzine een waarde geven, maar niet van buitenuit uitlezen.

Datum en Tijd format­teren

DateTime now = DateTi­me.Now;
DateTime object aanmaken
WriteL­ine­(no­w.T­oSt­rin­g("d­"));
short date
WriteL­ine­(no­w.T­oSt­rin­g("D­"));
long date
WriteL­ine­(no­w.T­oSt­rin­g("F­"));
full date and time
WriteL­ine­(no­w.T­oSt­rin­g("M­"));
month and day
WriteL­ine­(no­w.T­oSt­rin­g("t­"));
short time
WriteL­ine­(no­w.T­oSt­rin­g("T­"));
long time
WriteL­ine­(no­w.T­oSt­rin­g("Y­"));
year and month
 

Read-only property met private set

public double Benzine
{
get
{
return benzine;
}
private set
{
if(value >= 0) {
benzine = value;
}
}
}
Op dit moment definiëren we een read-only property met een private setter

Read-only property

public double Benzine
{
get
{
return benzine;
}
}

Read-only Get-om­vormers

public class Auto
{
private int kilome­ters;
private double benzine;
// stelt het aantal blokjes benzine voor op je display
// bij 50l heb je 5 blokjes
// bij tussen 40 en 50l heb je 4 blokjes
// ...
// bij minder dan 10l heb je 0 blokjes
public int Blokjes {
get {
return Math.F­loo­r(t­his.be­nzine / 10);
}
}
}
Je kan ook iets berekenen en dat teruggeven via een getter
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     JavaScript Array API Cheat Sheet
     Russian Noun & Adjective Cases by Chuff Cheat Sheet