Show Menu
Cheatography

Exchange Server 2016 Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

EMS commands

Exchange management shell commands:
Enable­-ma­ilbox -identity "­nav­n" -database Ringst­ed-DB2
Opretter en mailbox til en bruger i en mailda­tabase.
 
når denne er oprettet kan du benytte mailbox feature for indsti­llinger for bruger.
Get-Tr­ans­por­tConfig
viser transport indsti­llinger såsom Postmaster adressen
Set-Tr­ans­por­tConfig -Exter­nal­Pos­tma­ste­rAd­dress "­nav­n"
Sætter postmaster adressen
 
New-ma­ilb­oxD­atabase -Name "­nav­n" edbfil­epath "­stien den skal gemmes på" -server "full domain name"
Opretter database på din exchange server

Storage Arkitektur

.chk
check point file, info omkring hvilke filer er flyttet fra trn.log til databasen.
.log
Der er 2 typer log filer - når current loggen ( E00.log ), kommer op på 1MB, kopieres indhold til ny log E00000­000­001.log osv.
.jrs
emergency logs, 2 filer som er reserv­eret, i tilfælde af at disken bliver fyldt.
tmp.edb
midler­tidig database til at flytte indhold mellem .log filer til databa­se.edb.
.edb
denne fil kan blive stor - split op i Storage Groups.

Backup typer

Fuld Backup
Tager fuld backup af databasen, overfø­rsels logs og gør logs mindre for databasen
Kopíer backup
tager backup af databasen, overfø­rse­lslog og checkpoint filer. Gør ikke logs mindre for databasen
Increm­ental Backup
tager backup af logs til at overvåge ændringer siden sidste backup. Derefter gør den logs mindre
Differ­encial backup
tager backup af overfø­rsels logs og gør dem ikke mindre.

Exchange Roller

Organi­zation Management
Admini­str­ato­rere, der er medlemmer af organi­sat­ion­sad­min­ist­rat­ionens rolleg­ruppe, har admini­strativ adgang til hele Exchange Server organi­sat­ionen og kan udføre næsten enhver opgave mod ethvert Exchange Server -objekt med nogle undtag elser, såsom Discovery Manage­men­tro­llen.
 
View - only Organi­zation Management
Admini­str­atorer, der er medlemmer af rolleg ruppen Vis kun organi­sations styring, kan se egensk aberne for ethvert objekt i Exchange- organi­sat­ionen.
Recipient Management
Admini­str­atorer, der er medlemmer af modtager gruppens rolle gruppe, har admini­strativ adgang til at oprette eller ændre Exchange Server -modtagere i Exchange Server - organi­sat­ionen.
 

Porte

SMTP-TCP port 25/587 / SSL-TCP port 465
IMAP-TCP port 143 /SSL-TCP port 993
RPC over HTTP TCP port 80 / SSL-TCP port 443
SMTP-TCP port 25/587 / SSL-TCP port 465

System Requir­ement:

x64 based intel / amd cpu
8GB ram
30GB HDD
til Exchange server
Win Server 2012 eller nyere
Med Desktop Experience

Exchange 2016 Requir­ements:

windows server 2008 R2
FFM/DFM og nyere
windows server 2008 R2
nyere AD Global catalog Servers på hvert Exchange site
.Net Framework
4.5.2 eller nyere
Outlook Client requir­ements:
Outlook 2010 SP2
With KB2956191 eller nyere
Outlook 2013 - 2016

Forbered AD server til instal­lation

Opret en admin bruger på DC
Meld bruger ind i sikker­hed­sgr­upp­erne:
Admini­str­ators, Domain Admins, Enterprise Admins, Schema Admins

Grupper

Distri­butions grupper
Brugt til at distri­buere beskeder
Sikkerheds grupper
Kan bruges til at distri­buere beskeder og give adgang til ressourcer
Dynamisk Distri­butions grupper
Inkludere modtager i AD som har bestemte attribut værdier som matcher gruppens filter

MX Record

Powershell Command
Add-Dn sSe rve rRe sou rce Rec ordMX -Compu terName [AD-Server hostnavn] -Prefe rence 10 -Name "." - MailEx change " Exc hange Server FQDN" -ZoneName " [domæn­e]"
Kontroller at MX records er oprettet med nslookup:
i Powers­hell:
Nslookup (tryk enter)
 
set type=mx (tryk enter)
 
[Domæn­e.l­ocal] (dit domæne)
 

Forbered samt installér exchange server 2016

installer DotNet Prereq­uisite:
- mount iso - log på exchan­geAdmin - .Net Framework 4.7.1 skal instal­leres på den server som skal være exchange
Forbered AD:
- mount iso - log på exchan­geadmin - Installér feature: åben PS som admin skriv: "­ins­tal­l-w­ind­ows­feature RSAT-A­DDS­"
cmd som admin komman­doer:
"­D:­\Set­up.e­xe­/pr­epa­reS­chema /Iacce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seT­erm­s" - dette forbereder AD Schema.
cmd som admin komman­doer:
"­D:­\Set­up.exe /PrepareAD /Organ­iza­tio­nNa­me:­'Skriv et organi­zation navn du bestemmer'
/IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seT­erm­s"
Dette forbereder AD
Installer prereq­uis­ites:
- mount iso - log på exchan­geadmin
powershell command:
Instal­l-W­ind­ows­Feature NET-Fr­ame­wor­k-4­5-F­eat­ures, RPC-ov­er-­HTT­Pproxy, RSAT-C­lus­tering, RSAT-C­lus­ter­ing­-Cm­dIn­ter­face, RSATCl­ust­ering- Mgmt, RSAT-C­lus­ter­ing­-Po­wer­Shell, Web-Mg­mt-­Con­sole, WASPro­cess- Model, Web-As­p-N­et45, Web-Ba­sic­-Auth, Web-Cl­ien­t-Auth, Web- Digest­-Auth, Web-Di­r-B­row­sing, Web-Dy­n-C­omp­res­sion, Web-Http- Errors, Web-Ht­tp-­Log­ging, Web-Ht­tp-­Red­irect, Web-Ht­tp-­Tra­cing, Web- ISAPI-Ext, Web-IS­API­-Fi­lter, Web-Lg­cy-­Mgm­t-C­onsole, Web-Me­tabase, Web-Mg­mt-­Con­sole, Web-Mg­mt-­Ser­vice, Web-Ne­t-E­xt45, Web-Re­quest- Monitor, Web-Se­rver, Web-St­at-­Com­pre­ssion, Web-St­ati­c-C­ontent, Web- Window­s-Auth, Web-WMI, Window­s-I­den­tit­y-F­oun­dation, RSAT-ADDS
Efter den lange powershell komman­doen:
- Installer UcmaRu­nti­meSetup
Installér Serveren:
- Mount iso - log på Exchan­geAdmin - Kør setup.exe - vælg nej til opdate­ring, vælg mailbox role, vælg nej til malware scan