Show Menu
Cheatography

Pomoc do edytora Vi Cheat Sheet (DRAFT) by

Podstawowe polecenia do edytora tekstu Vi.

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Vi instalacja i urucha­mianie.

apt-get install vi
Instalacja Vi w systemie Linux Debian.
vimtutor
Tutorial programu Vi.
vi nazwa pliku
Urucha­mianie pliku z pomocą Vi.

Sterowanie kursorem.

0
Przenosi kursor na początek linii.
^
Przenosi kursor na początek linii.
$
Przenoski kursor na koniec linii.
h
Kursor w lewo.
j
Kursor w dół.
k
Kursor w górę.
l
Kursor w prawo.
^H
Odpowi­ednik backspace.
f
Przeni­esienie do przodu, do podanego znaku.
F
Przeni­esienie do tyłu, do podanego znaku.
t
Przeni­esienie do przodu, przed wskazany znak.
T
Przeni­esienie do tyłu, przed wskazany znak.
;
Powtarza ostatnie polecenie f,F,t lub T.
,
Odwraca działanie ostatniego polecenia f,F,t lub T.
|
Ustawia kursor w podanej kolumnie.
%
Wskazuje parę dla nawiasu.
B
Ustawia kursor na początku poprze­dniego słowa.
W
Ustawia kursor na początku następnego słowa.
H
Kursor na górę ekranu.
L
Kursor na dół ekranu.
:<l­icz­ba>
Prznosi kursor do wiersza wskazanego liczbą.
spacja
Kursor w prawo.
 

Sterowanie ekranem

^F
Jeden ekran do przodu.
^B
Jeden ekran do tyłu.
G
Przenosi okno do podanej linii.
/
Szuka wzorca do przodu.
?
Szuka wzorca do tyłu.
^L
Czyszc­zenie i przery­sowanie ekranu.
^R
Przery­sowanie ekranu.

Polecenia ex

:q
Wyjście, pod warunkiem braku zmian od ostatniego zapsiu.
:q!
Wyjście bez zapisania pliku.
:w
Zapisuje plik.
:w nazwa
Zapisuje plik pod nową nazwą.
:w!
Zapisuje plik, także plik "­Tylko do odczyt­u".
:wq
Wyjście z Vi z zapisaniem pliku.
:x
Wyjście i zapis, bez zapisu gdy brak zmian.
x!
j/w , także plik "­Tylko do odczyt­u".
ZZ
Wyjście z zapisa­niem.
:e nazwa
Otwiera plik do edycji.
:help
Pomoc do programu.
 

Edycja tekstu

a
Wpisywanie tekstu za kursorem.
A
Wpisywanie tekstu na końcu linii.
i
Dodawanie tekstu przed kursorem.
I
Dodawanie tekstu na początku linii.
o
Nowa linia pod aktualną.
O
Nowa linia nad aktualną.
R
Zamiana tekstu.
s
Zamiana znaku wskazanego przez kursor.
S
Zastąp­ienie linii.
c
Zmiana zaznac­zonego tekstu.
C
Zmiana do końca linii.

Zmiana tekstu

x
Usuwa znak wskazany przez kursor.
X
Usuwa znak przed kursorem.
d
Usuwa wskazany tekst.
dd
Kasuje aktualną linię.
d<l­icz­ba>
Usuwa kilka wierszy.
D
Usuwa tekst od aktualnej pozycji do końca linii.
y
Kopiuje tekst do bufora pomocn­iczego.
p
Wstawia tekst za kursorem.
P
Wstawia tekst przed kursorem.
J
Łączy linie.
>/<
Przemi­eszcza tekst w prawo/­lewo.
!
Przetwarza tekst na polecenie.
r
Zastepuje znak wskazany przez kursor.
m
Zaznac­zanie linii.
u
Cofnięcie ostatniej zmiany.
.
Powtarza polecenie.

Autorzy

Martyna Marszałek
Mateusz Jędrzejak