Show Menu
Cheatography

SQL Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Specif­ika­tio­nskrav: SQL 2016

Hukommelse
Minimum:
Express versioner: 512 MB
Alle andre versioner: 1 GB
Anbefalet:
Express versioner: 1 GB
Alle andre versioner: 4 GB
Processor
Minimum:
x64 Processor: 1.4 GHz
Anbefalet:
2.0 GHz eller mere
Harddisk
Minimum
6 GB til midler­tidige filer

General SQL server konfig­uration

Klik Server Properties og så får du følgende menuer
General
Konfig­uration af inform­ation om host
Memory
Konfig­uration af min/max memory for SQL serveren
Processors
Konfig­uration af SQL prioritet samt hvor meget kraft serveren har
Security
Konfig­uration af Authen­tic­ation, logon proxy accoun­ts...
Connec­tions
Tillad forbin­delse og konfigurer maximum forbin­delse
Database settings
Backup, recovery filter og mere
Advanced
Konfug­ration af filest­ream, netværks pakke størrelse timeout.
Permission
Konfig­uration af instance, level permis­sions

SQL Server Protocol Konfig­ura­tion:

Åben denne computer
Tryk på C drevet
Tryk på SysWOW64
Søg Efter SQLSer­ver­Man­age­r14.msc
Åben programmet
Her kan du redigere hvilke netvær­ksp­rot­okoller der kan bruges

Stored Procedure:

Opret Stored Proced­ures:
Find mappen Stored Procedures under progra­mma­bility
Højreklik på mappen
Vælg create new stored procedure
Skriv et script der skal køre under statements i template
Kør template scriptet som opretter proceduren
Udtræk af data via stored procedures
For at trække en tabel ud af en database, vha. en Stored Procedure, kan man som statement i proceduren skrive “select [tabel] from [datab­ase]” under “State­ments” i proced­uren.

Agent Service

Kan bruges til at lave timede events og trigger events.

Restor­ation

Restor­ation af database:
Åben Management Tools
Connect til din Database
Højreklik på Database
Vælg Restore
Vælg Filer
Tryk OK

Fejlfi­nding

Error Logs
Tryk på Computer på SQL serveren
Tryk på det drev du har instal­leret SQL Serveren
Tryk på Program Files
Tryk på Microsoft SQL Server
Tryk på MSSQL
Tryk på Log, her finder du alle error logs
 

Opsætning

Instal­lation af SQL:
Meld server ind i AD
Følg SQL Wizard
Vælg core database
Afslut instal­lation og genstart
Instal­lation af Management Tools:
Vælg en server til værktøjet
Kør Wizarden
Afslut og genstart
Tilføjelse af features:
Åben Server Manager
Add features to existing server
Installer
Afslut og genstart

Opret database med script:

file-new query with current connec­tion, indsæt dit script:
USE [Master]
GO

CREATE DATABASE [Lav et databa­senavn]
GO

USE [navnet på din database]
GO

CREATE TABLE [dbo].[­ta­ble­navn]
(
[kolonne navn] [uniqu­eid­ent­ifier] DEFAULT NEWID() NOT NULL,
[kolonne navn] (hvor mange tegn der må bruges­)nchar NULL,
[kolonne navn] nchar NULL,
[kolonne navn] MONEY NULL
) ON [PRIMARY]
GO

Brugere

Opret Brugere:
Højreklik i fanen Securety
Vælg Logins
Opret ny login
Ændre lokation så der søges i domænet
find brugeren
Tildeling af rettig­heder:
Højreklik på brugeren
Vælg User Mapping
Marker database og sig OK
Højreklik på database i root
vælg properties
Klik Permis­sions
Søg efter bruger
Uddel permis­sions

SQL Server Integr­ation Services (SSIS)

Kan bruges til at datafl­ytning, læsning af data, transf­orm­ation af data, hentning af data samt opbevaring af data.

Authen­tic­ation Modes

En måde at logge ind på SQL serveren, det kan sættes op under instal­lat­ionen. Man kan både logge på med lokal bruger, domæne eller mixed.

Monitoring

Perfor­mance monito­ring:
Startm­enu-run
Skriv perfmon
Perfor­mance monitor tool
Vælg perfor­mance monitor
Activity monitor:
Højreklik på Database
Vælg Activity Monitor