Show Menu
Cheatography

Describe things in present Cheat Sheet by

Useful grammar constructions to describe things in present

to be - бути, знаход­итися

I
am
I am happy
Я щаслива
He | She | It
is
He is in the room
Він знаход­иться в кімнаті
You | We | They
are
They are relatives
Вони є родичами
Зверніть увагу, що речення в англій­ській мові має фіксований порядок слів: підмет (subject) + присудок (verb) + додаток (object). Тому дієслово to be у різних формах викори­сто­вується завжди, але не завжди перекл­ада­ється.

am not || is not || are not

I
am not
I'm not sure
Я не впевнений
He | She | It
is not
He isn't our teacher
Він не наш вчитель
We | You | They
are not
They aren't from Portugal
Вони не з ПортугаліЇ
У прикладах речень зверніть увагу на скорочення запечечної форми дієслова - I'm not, isn't, aren't. 

to have - мати

I | You | They | We
have
I have two brothers
Я маю двох братів
He | She | It
has
She has long hair
Вона має довге волосся
На українску мову to have може не перекл­адатися або перекл­адатися як 'є' у сенсі володіння. Наприклад,
I have two brothers - Я маю двох братів або В мене (є) два брати
She has long hair - Вона має довге волосся або В неї довге волосся

do not have || does not have

I | You | They | We
do not have | don't have
They do not have many friends
He | She | It
does not have | doesn't have
She does not have a daughter 

There is || There are

There is... - однина
There is а mouse in the kitchen!
На кухні - миша!
There are... - множина
There are 4 children in our family.
У нашій родині 4 дитини.
There is.../­There are... викори­сто­вуються для позначення наявності чогось в певному місті, місцез­нах­одження предметів або ж їх кількості. There тут виконує функцію підмета, але не перекл­ада­ються як «тут», «там». Такі речення перекл­ада­ються україн­ською з кінця.

There is not...|| There are not...

There is not | There isn't
There isn’t any soup
Супу (зовсім) немає
There are not | There aren't
There aren’t any pencils on my desk
На моєму столі немає (ніяких) олівців 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     French Cheat Sheet
     William Shakespeare Cheat Sheet
     German Cheat Sheet