Show Menu
Cheatography

PHP Referansı - Temel Dil Bilgisi Cheat Sheet (DRAFT) by

PHP programlama dilinin temelleri hakkında bir referans kağıdı.

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Değişken Tanımlama

Değişk­enler; verilerin hafızada saklanması ve ihtiyaç olduğunda tekrar kullan­ılması için kullanılan yapıla­rdır. PHP dilinde değişk­enler $ işareti ile başlar.

$isim = "­Mustafa Kemal"
;
$dogum­_tarihi = 1881
;
 

Veri Türleri

Veri Tipi
Örnek
Sayısal Veri Tipi
120
Metinsel Veri Tipi
"­Dennis Ritchi­e"
Diziler
$uyeler = Array(­"­Ali­", "­Fat­ma", "­Sez­er");
Mantıksal Veri Tipi
$basla = false;
Nesneler
$tarih = new DateTi­me();

Matema­tiksel İşlem Önceliği

Matema­tiksel işlemlerde işlem önceliği, hayati önem taşıma­ktadır. Bekled­iği­nizden farklı sonuç aldığınız matema­tiksel işlemlerde bu sıralamaya uygula­dığ­ınızdan emin olunuz.

PHP dilinde aritmetik işlemler; soldan başlar ve ilk önce çarpma işlemi ardından bölme işlemini yapar ve varsa kalanı bulur. Daha sonra yine soldan başlayarak önce toplama sonra çıkarma işleml­erini yapar. Eğer ki parantez içerisine alınmış işlemler varsa, en içten başlayarak dışa doğru önce bu parantezli işlemleri yapar.

Matematik Operat­örleri

+
Toplama İşlemi Yapar
3 + 2
-
Çıkarma İşlemi Yapar
15 - 4
*
Çarpma İşlemi Yapar
12 * 7
/
Bölme İşlemi Yapar
100 / 5
%
Bölme işleminden Kalanı verir
5 % 2

Değişken İsimle­ndirme Kuralları

Değişk­enler isimle­ndi­ril­irken bazı basit kurallara uyulması gerekm­ekt­edir. Değişken isimle­rinde boşluk ve , - / % gibi özel karakt­erler kullan­ılamaz. Sadece alt çizgi buluna­bilir.
$uye_ismi
gibi.

Bir diğer kural ise değişk­enlerin ilk harfi rakam olamaz. Ama daha sonra rakam içereb­ilir.

$5isim = "­Mus­taf­a";       // YANLIŞ! Hata verece­ktir.

`$uye4 = "­Kem­al"; // DOĞRU.
$uye ismi = "­Ata­tür­k";  // YANLIŞ !. İsimle­ndi­rmede boşluk kullan­ılamaz.
 

Atama ve İşlem Operat­örleri

Operatör
Örnek
Çıktı
=
$numara = 100;
100
+=
$numara += 5
105
-=
$numara -= 10
95
/=
$numara /= 5
19
*=
numara *= 2
38
%=
numara %= 5
3

Atama ve Eksiltme Operat­örleri

++$numara
Bir artırma.
İşlem sonucunda değişkenin değeri 1 artar ve $numara adlı değişkene atanır.
$numara++
Bir artırma
$numara nın değeri 1 artırılır ama $numara değişkeni değişmez.
--$numara
Bir azaltma
İşlem sonucunda değişkenin değeri 1 azalır ve $numara adlı değişkene atanır.
$numara--
Bir azaltma.
$numara nın değeri 1 azaltılır ama $numara değişkeni değişmez.