Show Menu
Cheatography

Backup Cheat Cheat Sheet (DRAFT) by

CheatSheet Backup Technology

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Managing Diske

MBR
Master Boot Record
GPT
GUID Partition Table
Basic Disk
Limit til 4 partit­ioner
Dynamic Disk
Kan ikke instal­leres styres­ystem på disken
MBR:
4 partit­ioner på hver 2 TB, 2 gb filer

GPT:
128 partit­ioner på hver 128 TB, 8 gb filer

Hypervisor

Host OS
Hyper-V på Windows Server 2016
Server OS
Windows Server 2016
Klient OS
Windows 10 Pro
Install CentOS (Linux)
Kun generation 1 supportet

System State Data

Standard størrelse
9-11GB
Backup af opstar­tsfiler
System­filer og filer beskyttet med WFP inkl.
Backup af AD
Kun på Domain Controller
Certfi­kater
Kun på CA server
IIS-data
Kun på IIS server
Cluster database
Kun på et cluster

Backup­hån­dtering

Direkte tilgæn­gelig
Hurtig adgang, dyrere
I nærheden
Tilsluttes mekanisk efter behov
Offline
Fx. tape-b­ackup, kræver fysisk tilslu­tning
Sekundær lokation
Et eksternt mirrored datacenter

Windows Backup Service

Schedule Backup
Opsætning til at lave en planlagt backup
Backup Once
Kører en enkelt backup
Recover
Restore fra en backup
Configure Perfor­mance Settings
Ændrer perfor­mance indsti­llinger for backups

Metadata

System­bes­kri­velse
Dokume­ntation for system­kon­fig­uration
Boot sector
Plads på disk til system­opstart
Partition layout
Oversigt over partit­ion­sta­beller
Filbaseret metadata
Filret­tig­heder inkl. access­lister
System­baseret metadata
Info fra regist­rer­ing­sda­tabasen (fx keys)

Opbeva­rin­gsm­uli­gheder

Full
Fuld backup, ændrer archive bit
Copy
Fuld backup, rører ikke archive bit
Increm­ental
Fuld + daglig tillægs backup (fjerner archive bit)
Differ­ential
Fuld + daglig fuld tillægs backup
 

Software RAID

Cost
Low
Styring
Operat­ivs­ystem
Disktype påkrævet
SCSI
Admini­str­ation
Via software i operat­ivs­ystemet

Hardware RAID

Cost
High
Styring
Fysisk Controller
Admini­str­ation
Eksternt fra host OS
Disktype
IDE, SCSI

RAID-typer

Raid 0
Striped volume
Raid 1
Mirror volume
Raid 2
Striped with bit-level Hamming code for error correction
Raid 3
Striping with a parity disk
Raid 4
Striped with dedicated parity block level
Raid 5
Striped with distri­buted parity block
Raid 6
Striped with two distri­buted parity blocks
Raid 0 + 1
Block-­level striping and mirroring without parity
Raid 10
Mirroring without parity and block-­level striping
Only dynamic disks support extended, spanned, striped, mirrored, or RAID
volumes.

Backup Path

Command Prompt - wbadmin

Enable backup
Create or modifies a backup schedule
Disable backup
Disable the schedule backups
Start backup
runs a one-time backup
Stop job
Stops the running backup
Get disk
Lists the disks that are currently online
Get items
Lists the items contained in a backup
Start system stater­ecovery
Runs a system state recovery
Start system stateb­ackup
Runs a system state backup
Delete system stateb­ackup
Deletes one or more system states backups
Delete backup
Deletes one or more backups

Filsys­temer

FAT32
HDD Ikke større end 8 TB, filer 4GB, bruges af Windows, Mac og Linux
exFAT
Bruges i flashdrev og SD kort
NTFS
Bruges kun i Windows, mulighed for kryptering
ReFS
Bruges til Windows Server, nemt at udvide
EXT4
Anvendes kun i Linux, Volumer op til 1 EIB, filer 16 TiB
 

Volume Shadow Copy

Versio­nst­yring af filer
Op til 64 ældre versioner
Aktiveret på volume­niveau
Snapsh­ot-­hyp­pighed
2 stk. alle hverdage (standard)
Del af disk afsat til backup
10% (standard)

Opbeva­rin­gsm­uli­gheder (cont)

Differ­ential
Fuld backup + en en enkelt tillæg­sbackup (fjener ikke archive bit)
Ustruk­tureret
Tilfældig backup, fx på cd'er
Kontin­uerlig databe­sky­ttelse
Realtime log af ændringer på block el. byte-n­iveau
System image
Backup af fungerende system til recovery el. nemlig udrulning
Reverse data-arkiv
Synk af fuld backup og live resynk af ændringer

Optimize Backup Perfor­mance

Specify Backup Time

Backup Path