Show Menu
Cheatography

Mechanic Elements Cheat Sheet (DRAFT) by

using for calculating

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Sơ đồ chọn loại đai

Giới hạn mỏi

Hệ số tỉ số truyền u

Kích thước mốt số loại đai

 

Ứng suất đai dẹt

Hệ số góc nghiêng

Hệ số chế độ làm việc

 

Công suất có ích cho phép

z = 1, u = 1, góc ôm 180 độ, chièu dài đai L0, tải trọng không va đập

Đai Z và A

Đai SPZ và SPA

Đai B và C

Sự phân bố tải trọng Cz