Show Menu
Cheatography

Trafikstyring Keyboard Shortcuts (DRAFT) by

lljjlljkhlsdasæfkj æasækfæ skdf

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

P6 Overordnet

Navigering til vinduer
Alt-tasten (hold ikke nede) giver hvor som helst i P6 adgang til tastat­urg­enveje i den øverste bjæke, til de forske­llige vinduer. Genvejen markeres med et unders­treget bogstav.
Eksempel: Alt + r + r = vinduet rejsesøg.
Navigering i vinduer
Alt-tasten (hold nede) giver i et givent vindue tastat­urg­envej til at hoppe til de forske­llige felter, også markeret med et unders­treget bogstav.
Eksempel: Alt+a i rejsesøg går til feltet 'adresse'.
Udførsel af handlinger
Ctrl-t­asten (hold nede) giver i et given vindue tastat­urg­enveje til de handli­nger, der vises i bjælken øverst i vinduet. Markes med et bogstav i parentes.
Eksempel: Ctrl + t i vinduet Rejsesøg udfører handlingen 'tøm'.
Skærmprint
Alt (hold nede) + Windows (også nede) + S

Bestil­lin­gsv­induet

Alt (hold ikke nede) + R + B
Åbner vinduet 'Besti­lling' uanset hvor i P6 du befinder dig.
Ctrl (hold nede) + T
Tøm vinduet, så der kan søges påny.
Ctrl (hold nede) + Æ
'Ændr' - Ændrer i en allerede oprettet bestil­ling.
Ctrl (hold nede) + R
'Retur' - Opretter en returrejse på den viste bestil­ling.
Ctrl (hold nede) + K
'Kopier' - Kopierer den viste bestil­ling.
Ctrl (hold nede) + S
'Slet' - Slet den viste bestil­ling.
Ctrl (hold nede) + U
'Tvunget vognløb' - Vælg et vognløb, turen skal på.
Ctrl (hold nede) + Ø
'Søg ny kunde' - Tilføj en anden kunde (eks. handic­ap-­tra­ppe­tjener) til turen.
Ctrl (hold nede) + N
'Vis noteri­nger' - Viser turens 'Noter­ing­sbi­llede', hvor blandt andet tillagt tid kan ses.
Ctrl (hold nede) + H
'Hylde' - lægger den viste tur på hylden.
Ctrl (hold nede) + F10
'Vis plan' - Viser turens placering på et vognløbs planbi­llede.
Ctrl (hold nede) + A
'Afbryd' - Afbryd ændring eller planlæ­gning af turen.
Alt (hold nede) + I
Gå til feltet 'Tid'.
Ctrl (hold nede) + N
Gå til feltet 'Noter­inger'.
osv
osv
 

Planbi­llede

Alt (hold ikke nede) + t + p
Åbner planbi­lledet uanset hvor i P6 du befinder dig.
F4
Opdaterer planbi­lledet og går til valg af vognlø­bsn­umm­eret.
Alt (hold nede) + L
Går til valg af vognløb.
Alt (hold nede) + K
Går til valg af kørsel­saf­tale.
F3
Går til vinduet 'Kørse­lsa­ftale' med det viste vognløb i planbi­llede allerede udfyldt.
F11
Går til vinduet 'Vis køreordre' for det viste vognløb.
F12
Går til vinduet 'Vognløb' med det viste vognlø­bsn­ummer allerede udfyldt.
Ctrl (hold nede) + F
Melder den markerede tur forgæves (eller 'uforg­æves').
Ctrl (hold nede) + Æ
Ændrer tid for det markerede stop (og mulighed for at tilføje note)
Ctrl (hold nede) + R
Replanerer den valgte tur.
Ctrl (hold nede) + T
Sletter (tager bort) en udråbt tur.
Ctrl (hold nede) + Ø
Ændrer ventetid på markerede stop (afreg­ning)
Ctrl (hold nede) + X
Ændrer den flydende pause på vognløbet.
Ctrl (hold nede) + D
Ændrer addres­se-info på en udråbt tur.
Ctrl (hold nede) + U
Ændrer kundeinfo på en udråbt tur.
Ctrl (hold nede) + N
Tilføjer notering på vognløbets planbi­llede.
Ctrl (hold nede) + F9
Åbner bestil­lingen for den markerede tur.
Alt (hold nede) + piletast ned
Gå til næste vognløb i 'Listen'.
 

Rejsesøg

Alt (hold ikke nede) + R + R
Åbner vinduet 'Rejsesøg' uanset hvor i P6 du befinder dig.
Alt (hold nede) + A
Spring til feltet 'Adresse'.
Alt (hold nede) + F
Spring til feltet 'Fra' (dato og tid).
Alt (hold nede) + B
Spring til feltet 'Betal­ere'.
Alt (hold nede) + H
Spring til feltet 'Kun ture på hylden'.
Ctrl (hold nede) + R
'Søg rejser' (søg på ture, der matcher det givne input).
Ctrl (hold nede) + K
'Søg kunder' (søg på kunder, der matcher det givne input)
Ctrl (hold nede) + D
'Søg adresse' (søg på adresser, der matcher det givne input).
Ctrl (hold nede) + T
Tøm vinduets søgefe­lter, så der kan søges påny.
Ctrl (hold nede) + S
Slet den eller de markerede ture (Shift­+pi­let­aster for at markere flere ad gangen)
Ctrl (hold nede) + F9
Vis den markerede bestil­ling.
Ctrl (hold nede) + F10
Vis den markerede turs placering på dets vognløb i planbi­lledet.
Ctrl (hold nede) + I
Indlæg (lav ny) bestilling på den fremsøgte (Ctrl + K) kunde.
Ctrl (hold nede) + L
Tilføj de markerede ture til 'Listen', der kan vises i bestil­lin­gs-­vin­duet.