Show Menu
Cheatography

Skroty klawiszowe Cheat Sheet by

Ogolne

Ctrl+Z
Cofanie operacji
Ctrl+Y
Powtar­zanie cofniętej operacji
Ctrl+C
Kopiowanie
Ctrl+X
Wycinanie
Ctrl+V
Wklejanie
Ctrl+A
Zaznac­zenie wszytkiego

Edycja tekstu

Del
Usuwanie znaku po prawej stronie kursora
Ctrl+Del
Usuwanie słowa po prawej stronie kursora
Ctrl+B­ack­space
Usuwanie słowa po lewej stronie kursora
Home
Początek linii
End
Koniec linii
Ctrl+Home
Początek dokumentu
Ctrl+End
Koniec dokumentu
Ctrl+↑
Poprzedni akapit
Ctrl+↓
Następny akapit
Ctrl+F
Wyszuk­iwanie
F3
Następny wynik wyszuk­iwania
Shift+F3
Poprzedni wynik wyszuk­iwania
Ctrl+H
Wyszukaj i zamień

Format­owanie tekstu

Ctrl+B
Pogrub­ienie
Ctrl+U
Podkre­ślenie
Ctrl+I
Kursywa
Shift+F3
Duże/małe litery
Ctrl+S­hift++
Indeks górny
Ctrl+=
Indeks dolny
 

Nawigacja

Ctrl+N
Nowe okno
Ctrl+S­hift+N
Nowy folder
Win/Ct­rl+Esc
Menu aplikacji
Win+L
Blokowanie komputera
Win+D
Pokaż pulpit
Ctrl+S­hif­t+Esc
Menedżer zadań
F2
Zmień nazwę
Alt+Tab
Przełą­czanie okien
Win+R
Uruchom
Win+F
Wyszuk­iwanie

Przegl­adarki

Alt+D
Pasek adresu
Alt+←/­Bac­kspace
Poprzednia strona
Alt+→/­Shi­ft+­Bac­kspace
Następna strona
Alt+Home
Strona główna
Ctrl+B
Zakładki
Ctrl+D
Dodanie zakładki do bieżącej strony
Ctrl+E
Pasek wyszuk­iwania
Ctrl+L
Pasek adresu
F5/Ctrl+R
Odśwież
Ctrl+N
Nowe okno
Ctrl++­/Ct­rl+­-/C­trl+0
Powięk­szanie
Ctrl+T
Nowa karta
Ctrl+W
Zamykanie karty
Ctrl+Tab
Następna karta
Ctrl+S­hif­t+Tab
Poprzednia karta
Ctrl+S­hift+T
Poprzednio zamknięta karta
Ctrl+S­hift+N
Poprzednio zamknięte okno
 

Zarzad­zanie oknami

Alt+Spacja
Menu okna
Alt+F4
Zamykanie okna
Win+↓
Minima­lizacja okna
Win+↑
Maksym­ali­zacja okna

Zrzuty ekranu

Win+Print Screen
Zapisanie zrzutu całego ekranu do pliku
Print Screen
Skopio­wanie zrzutu całego ekranu do schowka
Alt+Print Screen
Skopio­wanie zrzutu okna do schowka
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by mikhaildyd