Show Menu
Cheatography

Prevenirea abuzului la locul de munca: Evaluare Cheat Sheet by

Evaluarea normelor la locul de munca, in vederea prevenirii si solutionarii situatiilor de abuz

Evaluarea normelor de sarcina

 
Aceste norme desciu compor­tam­entul angaja­tilor pentru obtinerea cantitatii si calitatii a ceea ce trebuie produs la locul de munca.Tot sub umbrela acestor norme intra veridi­citatea reprez­entarii produsului companiei, proced­urile specifice pentru creerea si testarea produsului companiei si atitudinea fata de client.
 

Evaluarea normelor de comunicare

 
Aceste norme definesc felurile in care angajatii companiei comunica , precum si atitudinea pe care ei o demons­treaza in comuni­care.

Tot sub umbrela acestor norme intra:

- cum sunt rezolvate confli­ctele (sau daca sunt trecute cu vederea)
- aptitu­dinile de comunicare
- gradul de deschidere in comunicare (usurinta de a comuni­ca/­obtine o inform­atie)
- nivelul de sincer­itate
 

Evaluarea normelor de luare a deciziilor

 
Acestea definesc compos­tam­entul struct­urilor decidente in cadrul companiei.

Aceste norme define­sc/­descriu intera­ctiunea dintre angajati si manageri in schimbul de informatii si luarea de decizii .

Tot aceste norme descriu difere­ntele de statut din cadrul companiei.

Evaluarea structurii de decizie

Eva­luarea structurii de decizie
Eva­luarea compet­entelor structurii de decizie
Cate flexib­ilitate au la dispozitie managerii pentru rezolvarea justa a confli­ctelor?
Struct­urile de decizie si angajatii isi consti­ent­izeaza compor­tam­entul la locul de munca?
Ce capacitate de raspuns au managerii pentru rezolvarea unor conflicte?
Exista deschidere pentru imbuna­tatirea compor­tam­entului la locul de munca?
In ce masura le este permis manage­rilor sa abuzeze de propriul rol?
Compania foloseste procese pentru definirea compor­tam­entelor la locul de muca?
 

Evaluarea normelor de formare a angaja­tilor

 
Aceste norme definesc compor­tam­entele ce au de a face cu formarea angaja­tilor, Aceste compor­tamente reflecta viziunea manage­rilor fata de dezvol­tarea profes­ionala a angaja­tilor, instruirea lor si creearea unui mediu propice aplicarii noilor cunost­iinte.

Aceste norme includ, de asemenea compor­tam­entele si atitud­inile depart­ame­ntului de resurse umane.
       

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.