Show Menu
Cheatography

Prevenirea abuzului la locul de munca: Evaluare Cheat Sheet by

Evaluarea normelor la locul de munca, in vederea prevenirii si solutionarii situatiilor de abuz

Evaluarea normelor de sarcina

 
Aceste norme desciu compor­tam­entul angaja­tilor pentru obtinerea cantitatii si calitatii a ceea ce trebuie produs la locul de munca.Tot sub umbrela acestor norme intra veridi­citatea reprez­entarii produsului companiei, proced­urile specifice pentru creerea si testarea produsului companiei si atitudinea fata de client.
 

Evaluarea normelor de comunicare

 
Aceste norme definesc felurile in care angajatii companiei comunica , precum si atitudinea pe care ei o demons­treaza in comuni­care.

Tot sub umbrela acestor norme intra:

- cum sunt rezolvate confli­ctele (sau daca sunt trecute cu vederea)
- aptitu­dinile de comunicare
- gradul de deschidere in comunicare (usurinta de a comuni­ca/­obtine o inform­atie)
- nivelul de sincer­itate
 

Evaluarea normelor de luare a deciziilor

 
Acestea definesc compos­tam­entul struct­urilor decidente in cadrul companiei.

Aceste norme define­sc/­descriu intera­ctiunea dintre angajati si manageri in schimbul de informatii si luarea de decizii .

Tot aceste norme descriu difere­ntele de statut din cadrul companiei.

Evaluarea structurii de decizie

Evaluarea structurii de decizie
Evaluarea compet­entelor structurii de decizie
Cate flexib­ilitate au la dispozitie managerii pentru rezolvarea justa a confli­ctelor?
Struct­urile de decizie si angajatii isi consti­ent­izeaza compor­tam­entul la locul de munca?
Ce capacitate de raspuns au managerii pentru rezolvarea unor conflicte?
Exista deschidere pentru imbuna­tatirea compor­tam­entului la locul de munca?
In ce masura le este permis manage­rilor sa abuzeze de propriul rol?
Compania foloseste procese pentru definirea compor­tam­entelor la locul de muca?
 

Evaluarea normelor de formare a angaja­tilor

 
Aceste norme definesc compor­tam­entele ce au de a face cu formarea angaja­tilor, Aceste compor­tamente reflecta viziunea manage­rilor fata de dezvol­tarea profes­ionala a angaja­tilor, instruirea lor si creearea unui mediu propice aplicarii noilor cunost­iinte.

Aceste norme includ, de asemenea compor­tam­entele si atitud­inile depart­ame­ntului de resurse umane.
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.