Show Menu
Cheatography

VIM komendy Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Pomoc

help
otwiera okno pomocy
F1
otwiera okno pomocy
Help (klawisz)
otwiera okno pomocy
:q
zamyka okno pomocy
:help polecenie
wyświetla pomoc o danym poleceniu

Wychod­zenie z VIM-a

q!
wyjście z edytora bez zapisy­wania zmian
wq
wyjście z edytora wraz z zapisaniem zmian

Poruszanie sie

strzałka w lewo lub h
przesu­nięcie w lewo
strzałka w prawo lub l
przesu­nięcie w prawo
strzałka w góre lub k
przesu­nięcie w góre
strzałka w dół lub j
przesu­nięcie w dół
 

Tryby

esc
przech­odzenie do trybu normal
:
przejście do trybu comman­d-line
a
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem w prawo
A
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem na koniec linii
I
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
R
przejście do trybu replace
v
przejście do trybu visual
V
przejście do trybu visual z zaznac­zaniem pełnych lini

Operatory i ruchy

dw
usunięcie wyrazu
d$
usunięcie linii od wybranego miejsca do końca
dd
usunięcie całej linii
dw
usunięcie od kursora do początku następnego słowa
de
usniecie do końca bieżącego wyrazu

Edytowanie tekstu

x
usuwa znak
dw
usuwa od kursora do początku następnego słowa
d$
usuwa znaki w bieżącej linii od kursora do końca linii
dd
usuwa całą linie
p
wstawia linie
r
zastępuje wybrany znak
ce
zmienia wyraz od kursora do jego końca
 

Wyszuk­iwanie i nawigacja

CTR+G
pokazuje pozycje i status pliku
SHIFT+G
przenosi na koniec pliki
liczba G
przenosi do wskazanej lini
gg
przenosi do pierwszej lini
/
szuka łańcucha znaków "do przodu­"
?
szuka łańcucha znaków "do tyłu"
%
lokalizuje parujący nawias

Polecenia zewnetrzne

!polecenie
wykonuje dane polecenie zewnętrzne
!dir
pokazuje spis plików w katalogu
!rm nazwa_­pliku
usuwa plik o danej nazwie
:w nazwa_­pliku
zapisuje obecny plik VIM-a pod daną nazwą
v ruch :w nazwa_­pliku
zapisuje wizualnie wybrane linie do danego pliku
:r nazwa_­pliku
wczytuje plik o danej nazwie i wstawia go do bieżącego pliku poniżej kursora
:r !dir
wczytuje wyjście polecenia dir i umieszcza je poniżej kursora

Polecenia zaawan­sowane

o
otwiera linie poniżej kursowa i przenosi do trybu insert
O
otwiera linie powyżej kursowa i przenosi do trybu insert
a
dodaje tekst za kursorem
A
dodaje tekst na końcu lini
R
zmienia więcej niż jeden znak
y
kopiuje tekst
p
wkleja tekst