Show Menu
Cheatography

Oracle SQL - DDL Cheat Sheet (DRAFT) by

Oracle SQL Data Definition Language

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Restricció de clau primària

Constraint
PRIMARY KEY
Conveni nom restricció
PK_<ta­ula>
Definicó "­inl­ine­"
Sí, si PK és simple
Definició "a poster­ior­i"

Restricció de obliga­tor­ietat de valor

Constraint
NOT NULL
nom restricció
NN_<Ta­ula­>_<­Col>
Definicó "­inl­ine­"
Definició "a poster­ior­i"
no recomanat