Show Menu
Cheatography

Disk Quota & Shadow Copy Cheat Sheet by

FSRM

FSRM (File Server Reource Manager)
- Skal tilføjes i features
- Er en GUI på serveren
- Styre Quotas og file screening

Quota

Blir brugt til at styre brugernes plads.
Kun på NTFS
Sat på Volume

Hard & Soft Quotas

Hard Quota
Soft Quota
Sætter en grænse for brugeren
Sætter IKKE en grænse for brugeren
Ingen nye filer kan laves
Overvåger pladsen brugeren har brugt
Kan sende en besked til brugeren eller admin
Kan sende en besked til brugeren eller admin
Kan køre en kommando eller script
Kan køre en kommando eller script

Template

Templates kan laves både til Quota og Filesc­reening
Nemt at lave inde under FSRM, hvor der er en sektion kun til det.

File Screening

Forhindre en specifik type af filer så som lyd- eller videofiler
Kan sættes på Volume eller mapper
Der findes 2 metoder at opsætte file screening på:
- Active forhindre filen i at komme i mappen
- Passive overvåger kun filtypen, forhindre intet
Der kan også sættes sendes en notifi­kation ud
Templates for File Screens er også en god ting

Dirquota

Kommando
Beskri­velse
dirquota quota
Kan lave og styre quota på en volume eller mappe
dirquota autoquota
kan lave og styre autosæt qoutas på en volume eller mappe
dirquota template
kan lave og styre quota templates
dirquota admin
konfigure standard admin indsti­llinger og lager rapporter
dirquota notification
viser syntaksen til en konfig­ura­tio­nsfil, som kan bruges til at konfig­urere kvoteg­ræn­sev­arsler

Windows Server Backup

Dette er ligesom FSRM en feature der skal instal­leres.
Gør det muligt at backup og genskabe operat­ivs­yst­emet, filer eller mapper der er blevet gemt på serveren.

Backup­typerne

Filbaseret
Er backup baseret på om filen. Arkivb­itten skal være aktiv for at der bliver taget backup af den bestemte fil.
Blokbaseret
Er baseret på backup af de forske­llige blokke, hvor der er lavet ændringer.

Begreberne

Arkivbit
Blir kun brugt til backup, sættes på filen hvis den bliver lavet eller ændret
Daily
Backup af filer ændret på dagen. Fjerner IKKE arkivbit
Copy
Som Normal backup fjerner dog IKKE arkivbit
VHD
Står for Virtual Hard Disk, som repræs­entere en alm. HDD

Arkivbit aktiv

På billedet er der vist 'tjek' tegn i file attrib­utes, hvilket betyder at arkivbiten er aktiv og at filen vil komme med i backuppen.
 

Full Backup

Hoved backup
Laves altid før Increm­ental og Differ­ential
Tager lang tid at lave backup
Fylder meget
Fjerner alle arkivbit

Increm­ental Backup

Tager kort tid at lave backup
Tager lang tid at recover
Fylder ikke så meget
Fjerner alle arkivbit
*Hvis man mister sin backup for fx. Tirsdag kan du ikke få din Onsdags backup med. Så du ville skulle helt tilbage til Mandags Backup.

Differ­ential Backup

Tager kort tid at recover
Tager lang tid at backup
Fylder meget
Fjerner IKKE alle arkivbit
*Hvis man mister sin backup for Tirsdags backup, kan man godt bruge sin Onsdags backup, i modsætning til Increm­ential.

Fordele og Ulemper

Shadow Copy / VSS

Genskab slettet filer og mapper
Lavet på en Volume
Systemet laver som standard 2 snapshots om dagen
Systemet kan have op til 64 kopier
Den ældste kopi bliver slettet automatisk når de 64 kopigrænse er nået.
Virker kun på NTFS filsys­temer
Shadow Copies bør gemmes på seperate volumes.
Det erstatter IKKE Backup. Men er ligesom snapshot, hvor man kan vende tilbage hvis man får lavet fejl.
Kan bruges når som helst, også når filer er åbne. (det kan windows backup ikke)
VSS = Volume Shadow Copy Service = Shadow Copy

VSS arkitektur

Arkite­kturen kan ses på billedet ovenfor.

Vssadmin kommandoer

Vssadmin add shadowstorage
Tilføjer en volume shadow copy lagrings forbin­delse
Vssadmin create shadow
Laver en ny volume shadow copy
Vssadmin delete shadows
Sletter volume shadow copies
Vssadmin delete shadowstorage
Sletter volume shadow copy
Vssadmin list providers
Lister regist­rerede volume shadow copy udbydere
Vssadmin list shadows
Lister eksist­erende volume shadow copies.
Vssadmin list shadowstorage
Lister alle shadow copy lagrings forbin­delser på systemet.
Vssadmin list volumes
Lister volumes der er kvalif­iceret for shadow copies
Vssadmin list writers
Lister alle abonnerede volume shadow copy skrivere på systemet
Vssadmin resize shadowstorage
Tilpasser den maksimale størrelse for en shadow copy lagrings forbin­delse.

VSS Tidsplan

Best Practice - placere din shadow copy uden for brugerens tidsskema.
Shadow copies bør ikke ske med mindre end en time mellem hver.
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux RAID with mdadm Cheat Sheet