Show Menu
Cheatography

Wskaźniki Cheat Sheet by

Magia wskaźników na jednej ściądze.

Wskaźniki ogólnie

int szczesliwa = 7;
Deklaracja zmiennej "­szc­zes­liw­a" typu
int
(całko­witego)
int *wskaznik;
Deklaracja wskaźnika na typ
int
(całko­witego)
wskaznik = &s­zcz­esliwa
Przypi­sanie zmiennej "­wsk­aźn­ik" adresu zmiennej "­szc­zes­liw­a"
int **wska­znik;
Deklaracja wskaźnika na wskaźnik typu
int
(całko­witego)
void *wskaznik;
Deklaracja wskaźnika który może wskazywać na każdy typ.

Wskaźniki Funkcje

T* mojaFu­nkc­ja();
Deklaracja funkcji "­moj­aFu­nkc­ja" zwraca wskaźnik na typ
T
T (*f_ws­kaz­nik)() = &m­oja­Fun­kcja();
Ustawienie wskaźnika
"­f_w­ska­źni­k"
na nazwę funkcji o nazwie
"­moj­aFu­nkc­ja"
void()(void*);
Deklaracja wskaźnika na funkcję zwracająca wskaźnik na każdy typ danych i przyjm­ującą wskaźnik na każdy typ

Wskaźniki Tablice

int *wskaz­nik­Tablica = mojaTa­blica;
Wskaźnik na tablice
"­moj­aTa­bli­ca"
, na jej pierwszy element
int *wskaz­nik­Tablica = &m­oja­Tab­lic­a[0];
Wskaźnik na tablice
"­moj­aTa­bli­ca"
, na jej pierwszy element
int (*wska­zni­kTa­bli­ca)[5];
Wskaźnik na tablice
"­moj­aTa­bli­ca"
5 elementów
int *mojaT­abl­ica[5];
Tablica
"­moj­aTa­bli­ca"
pięciu wskaźników typu
int
const char* napis = "­Hel­lo"
;
Deklaracja wskaźnika na pierwszy znak łańcucha znaków typu
"­cha­r"
Przykłady dla
int tablica[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 };

Referencje

int szczesliwa = 7;
Deklaracja zmiennej "­szc­zes­liw­a" typu
int
(całko­witego)
int &r­efe­rencja = szczes­liwa;
Przypi­sanie zmiennej "­ref­ere­ncj­a", zmiennej "­szc­zes­liw­a"
int &r­efe­rencja;
Błąd ! Puste referencje nie są możliwe.

Referencje vs Wskaźnik (Rerencje)

int szczesliwa = 7;
int &referencja = szczesliwa;

cout << szczesliwa; // Wypisze 7 
referencja = 10;

cout << szczesliwa;            // Wypisze 10
cout << referencja;            // Wypisze 10
Zmiana zmiennej "­ref­ere­ncj­a" odpowiada zmianie zmiennej "­szc­zes­liw­a"

Wskaźniki i struktury

str mojaSt­ruk­tura;
Deklaracja struktury
"­moj­aSt­ruk­tur­a"
o typie
str
str *mojaS­tru­ktura;
Deklaracja wskaźnika
str
na strukturę
"­moj­aSt­ruk­tur­a"
mojaSt­ruk­tura.a = 10;
Dostęp do pola
"­a"
struktury
"­moj­aSt­ruk­tur­a"
mojaSt­ruk­tur­a->a = 10;
Dostęp do pola
"­a"
przez wskaźnik na strukturę
"­moj­aSt­ruk­tur­a"

struct str {
int a;
}

Wskaźniki wyświe­tlanie

cout << szczes­liwa;
Wyświetnie wartości "­szc­zes­liw­a"
cout << &s­zcz­esliwa;
Wyświetnie adresu zmiennej "­szc­zes­liw­a"
cout << wskaznik;
Wyświetnie adresu zmiennej "­szc­zes­liw­a"
cout << *wskaznik;
Wyświetnie wartości "­szc­zes­liw­a"
cout << &w­ska­znik;
Wyświetnie adresu wskaźnika "­wsk­azn­ik"

Wskaźniki Funkcje - wywołanie

mojaFu­­nk­c­ja();
Wołanie funkcji
mojaFu­­nk­c­ja()
za pomocą nazwy (klasy­cznie)
*f_wsk­azn­ik)();
Wołanie funkcji przez wskaźnik
f_wskaznik

Wskaźniki i modyfi­kator const

const int* wskaznik;
Deklaracja wskaźnika "­wsk­azn­ik" który może wskazywać tylko na stałą typu
int
int * const wskaznik;
Deklaracja stałego wskaźniak na typ
int

Wskaźniki - const właści­wości

Składnia
Charakter
Ponowne przypi­sanie ?
Zmiana wartości na którą pokazuje ?
const int *wskaznik;
Wskaźnik na
const
TAK
NIE
int const *wskaznik;
Wskaźnik na
const
TAK
NIE
int* const wskaznik;
Wskaźnik
const
NIE
TAK
const int *const wskaznik;
Wskaźnik
const
na
const
NIE
NIE
const int const *const wskaznik;
Wskaźnik
const
na
const
NIE
NIE

Referencje vs Wskaźnik (Wskaźnik)

int szczesliwa = 7;
int *wskaznik = &szczesliwa;

cout << szczesliwa; // Wypisze 7 
*wskaznik = 10;

cout << szczesliwa; // Wypisze 10
cout << *wskaznik; // Wypisze 10
Zmiana wskaźnika "­wsk­azn­ik" odpowiada zmianie zmiennej "­szc­zes­liw­a"
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     C Reference Cheat Sheet
     Numeric Formats Cheat Sheet
     C++ Pointers cookbook Cheat Sheet