Show Menu
Cheatography

Wika Marszałek VIM-ściąga Cheat Sheet by

Sciąga do programu VIM w systemach UNIX

Altern­atywne poruszenie sie w VIM

k
Ruch w górę
h
Ruch w lewo
j
Ruch w dół
l
Ruch w prawo
 

Edycja tekstu

A
dodawanie tekstu na końcu linii
x
usunięcie litery przed kursorem
i
wstawienie litery przed kursorem
cw
zmienia tekst od początku wyrazu
ce
zmienia tekst od końca wyrazu
p
przywraca ostatnio usunięty tekst
r
zastępuje znak przed kursorem
y
kopiuje zaznaczony tekst
yw
kopiuje jeden wyraz wraz ze spacją
 

Pomoc VIM

F1 (klawisz)
wyświe­tlenie pomocy
:help
altern­atywa do klawisza F1 także wyświetla pomoc
:q
wyjście z pomocy VIM
:help x
wyświe­tlenie pomocy dla argumentu x
TAB (klawisz)
możwile dopełn­ienie wyrazu
Crtl+D
po poleceniu : mozna zobaczyć dostępne uzupeł­nienia

Usuwanie w edytorze VIM

dd
usunięcie całego wiersza
dw
usunięcie wyrazu
d$
usuwa tekst do końca linii
de
usuwa tekst do końca wyrazu
d2w
usuwa swa wyrazy
4dd
usuwa 4 linie tekstu

Położenie kursora i lista ruchów VIM

gg
przejście na początek tekstu
G
przejście na koniec tekstu
"n­ume­r_l­ini­" G
przescie do linijki o podanym numerze
Ctrl+G
Sprawdza połozenie wyrażenia w pliku
0
przeni­esienie kursora na początek linii
e
przenosi kursor do końca wyrazu przed którym znajduje sie kursor
w
przenosi kursor do następnego wyrazu
$
przenosi kursor do końca linii
3w
przeni­esienie kursora o 3 wyrazy do przodu

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

Nie polecam słabe.

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.