Show Menu
Cheatography

Wika Marszałek VIM-ściąga Cheat Sheet by

Sciąga do programu VIM w systemach UNIX

Altern­atywne poruszenie sie w VIM

k
Ruch w górę
h
Ruch w lewo
j
Ruch w dół
l
Ruch w prawo
 

Edycja tekstu

A
dodawanie tekstu na końcu linii
x
usunięcie litery przed kursorem
i
wstawienie litery przed kursorem
cw
zmienia tekst od początku wyrazu
ce
zmienia tekst od końca wyrazu
p
przywraca ostatnio usunięty tekst
r
zastępuje znak przed kursorem
y
kopiuje zaznaczony tekst
yw
kopiuje jeden wyraz wraz ze spacją
 

Pomoc VIM

F1 (klawisz)
wyświe­tlenie pomocy
:help
altern­atywa do klawisza F1 także wyświetla pomoc
:q
wyjście z pomocy VIM
:help x
wyświe­tlenie pomocy dla argumentu x
TAB (klawisz)
możwile dopełn­ienie wyrazu
Crtl+D
po poleceniu : mozna zobaczyć dostępne uzupeł­nienia

Usuwanie w edytorze VIM

dd
usunięcie całego wiersza
dw
usunięcie wyrazu
d$
usuwa tekst do końca linii
de
usuwa tekst do końca wyrazu
d2w
usuwa swa wyrazy
4dd
usuwa 4 linie tekstu

Położenie kursora i lista ruchów VIM

gg
przejście na początek tekstu
G
przejście na koniec tekstu
"­num­er_­lin­i" G
przescie do linijki o podanym numerze
Ctrl+G
Sprawdza połozenie wyrażenia w pliku
0
przeni­esienie kursora na początek linii
e
przenosi kursor do końca wyrazu przed którym znajduje sie kursor
w
przenosi kursor do następnego wyrazu
$
przenosi kursor do końca linii
3w
przeni­esienie kursora o 3 wyrazy do przodu
 

Comments

Nie polecam słabe.

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.