Show Menu
Cheatography

Backup Cheat Sheet Cheat Sheet by

DISKE

Basisk Disk
Kan kun indeholde 4 primære partit­ioner. En enkelt af disse kan være en extended partition. 26 logiske drev.
Dynamisk Disk
Alle simple, spanned, striped, mirrored, osv. er dynamiske diske, og skal være dette for at fungere.
Simple Volume
Dynamisk, består af ledig plads på et enkelt dynamisk drev.
Disk Management
Et GUI i Windows til at håndtere de instal­lerede drev, initia­lisere, opdele, partit­ionere osv. Herinde kan man også oprette nye Simple volume, RAID 0, RAID 1 osv. Man kan mindske, øge partit­ioner og volumer. Konvertere til et andet filsystem.
Diskpart
Kan stort set det samme som disk management og lidt til. Dog er dette ved hjælp af komman­dop­rom­pten, så der er altså intet GUI. Dette program kan oprette scripts til at automatisk køre diskre­lat­erede jobs.

SHADOW COPY

VSS
Volume Shadow Copy Service aktiveres på en hel volume. Bruges oftest til at genskabe enkelte mapper, mappes­tier, filer osv.
 
VSS kan tage backup af kørende filer.
Kommandoer til brug i en komman­dop­rompt
vssadmin add shadow­storage
vssadmin create shadow
vssadmin delete shadows
vssadmin delete shadow­storage
vssadmin list providers
vssadmin list shadows
vssadmin list shadow­storage
vssadmin list volumes
vssadmin list writers
vssadmin resize shadow­storage
 

DISK QUOTA

FSRM
Quota
Udtryk for en mængde. Disk quotas kan kun blive sat på NTFS volumer. Disk kvoter er sat på volumet, og ikke indivi­duelle filer. Alle filer ejet af en bruger tæller mod kvoteg­rænsen.
Hard quota
Den fastsatte grænse kan ikke oversk­rides på nogen måde. Det kræver at man ændrer den.
Soft quota
Der bliver sat en grænse, men der bliver kun advaret når man nærmer sig, og når grænsen. Den kan godt oversk­rides.
Dirquota
Bruges til automa­tis­ering af filsystem kvoter
File screening
Bruges til at admini­strere hvilke filtyper der kan gemmes, på definerede steder.

Master Boot Record / GUID Partition Table

MBR
Master Boot Record indeholder master boot code, samt tabellen for partit­ioner på disken (4stk).
GPT
GUID Partition Table kan have flere partit­ioner end MBR, og disse kan også være større. Kan boostes fra på UEFI 64 bit systemer (Windows).

FILSYS­TEMER

FAT32
File Allocation Table er meget gammelt. FAT32 filer kan ikke være større end 4GB. En harddisk formateret med FAT32 kan ikke være større end 8TB. Bruges mest til eksterne enheder (drev, usb osv.)
NTFS
New Technology File System er det nyere filsystem, som erstatter FAT32. En ulempe er , at mac kun kan læse til NTFS, ikke skrive. Kompat­ibi­litet er et problem for ikke-W­indows.
exFAT
extended File Allocation Table er en upgrade til FAT32. Det fjerner begræn­sni­ngerne ved FAT32, men har ikke sikker­heden fra NTFS.
 
Et god tommel­fin­ger­regel er at bruge NTFS til Windows drev, og exFAT til flashdrev
 

RAID

RAID 0
Også kaldet striping, sammen­sætter de to (eller flere) diske, og skriver og læser til/fra samtlige diske på samme tid. Deler data på tværs af alle diskene.
RAID 1
Også kaldet mirroring, kræver minimum to diske, og duplikerer dataen på disse, så hvis den ene går ned, har den anden stadig alt data.
RAID 5
Striping med distri­bueret paritet. Data kan genskabes ved nedbrud af en enkelt disk, men der er højere ydeevne. Kræver minimum 3 diske.
RAID 10
En kombin­ation af RAID 0 og 1. Man har minimum 4 diske, hvor to af dem først bliver stripet, og efterf­ølgende mirror man dem.

STARTUP

BCD
Boot Config­uration Data
System State Recovery
En del af Windows Backup, som tager backup af alle systemets indsti­lli­nger, såsom registry, COM og database, certif­ikater og certif­ika­tse­rvices, AD, Sysvol, IIS (såfremt rollerne er instal­leret)
DSRM
Directory Services Restore Mode tillader en safe boot mode for Windows domain contro­llers.
Brugbare kommandoer
msconfig
system­værktøj til at troubl­esh­oote, kan enable­/di­sable progra­mmer, services m.m.
chkdsk
bruges til at fejlfinde volumer og kan bruges til at udbedre disse.
bootsect
bruges til at genopbygge boot sector koden.
bootrec
bruges til fejlfi­nding på MBR, boot sector og boot config
Tombstone Lifetime
Antallet af dage før et slettet object fjernes fra directory services.

Typer af backup

Fuld backup
En fuld backup giver lidt sig selv - det er en komplet backup af alt hvad du har.
Inkrem­entel backup
En inkrem­entel backup er en backup af alle ændringer foretaget siden den sidste fulde eller inkrem­entelle backup.
Differ­ientiel backup
Differ­entiel backup gemmer kun alle ændringer foretaget siden den sidste fulde backup.
Filbaseret
Ved en filbaseret backup­/ar­kiv­ering, skal 'klar til arkive­ring' fluemærket være på, for de enkelte filer der skal tages backup af.
Blokba­seret
Kan spare tid og plads. vil analysere kildef­ilerne og sikker­hed­sko­piere kun de ændrede dele af filerne. Blokba­seret backup oversk­rider filsys­temet og læser data direkte fra disken eller volumen.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.