Show Menu
Cheatography

Swedish grammar 101 Cheat Sheet (DRAFT) by

A 101 cheatsheet of Swedish grammar

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Personliga och possessiva pronomen

 
Subjekt
 
Objekt
 
En-form
Ett-form
Första person, singular
jag
Jag ringa
mig
Jag ringer mig
min
mitt
Andra person, singular
du
Du ringa
dig
Jag ringer dig
din
ditt
Tredje person, singular
han, hon, hen, den/det
Han ringa
honom, henne, den/det
Jag ringer honom
hans, hennes
hans, hennes
Första person, plural
vi
Vi sjunger
oss
De sjunger oss
vår
vårt
Andra person, plural
ni
Ni sjunger
er
Jag ringer er
er
ert
Tredje person, plural
de
De sjunger
dem
Jag ringer dem
deras
deras

Vokaler

Hårda vokaler
A, O, U, Å
Mjuka vokaler
E, I, Y, Ä, Ö
Korta vokaler uttalas snabbt och står framför två eller flera konson­anter
vått, etikett, villa
En lång vokal brukar följas av bara en konsonant eller ingen alls
mat, bred, bilar, sol, ful, ny. åka, väg, bröd

Vokaler uttal - pronon­ciation shifts

Bokstav
Uttal hård vokal
Uttal mjuk vokal
c
k - cognac
s - cykel
g
g - gata
y - genom
sk
sk - skada
sj - skidor
k
k - kall, korv
sh - kärlek, köpa
dj, gj, hj, lj, j
 
yy - djup, gjorde, hjälpa, ljus, jord

Verb groups - Infinitiv, Presens, Preteritum

Grup
Infinitiv
Presens
Preteritum
-ar: a is always there
att arbeta, att studera
arbeta, studerar
arbetade, studerade
-er: a is dropped
att bygga, att ringa
bygger, ringer
byggde, ringde
short verbs
att bo, att tro, att må
bor, tror, mår
bodde, trodde, mådde
irregulars
att äta, att gå, att få
äter, går, får
åt, gick, fick
 

Substantiv singular och plural

En-ord, ett-ord
Singular
Plural ändelse
Exampel
En
-a
-or
en vecka, flera veckor
En
-e, -ing
-ar
en pokje, flera pojkar
En, ett
sluta på betonad vokal
-er
ett batteri, flera batterier
En, ett
byter vokal en plural
-er
en stad, flera städer
En, ett
-um
byta -um mot -er
ett museum, flera museer
En
sluta med lång vokal
-r
en sko, flera skor
Ett
sluta på vokal
-n
ett öga, flera ögon
Ett
sluta på konsonant
-
ett köp, flera köp
En
-are
-
en ledare, flera ledare
En
-ande, -ende
-
en studer­ande, flera studerande
En, ett
låneord
-s
en iPhone, flera iPhones