Show Menu
Cheatography

mitoza in mejoza Cheat Sheet by

Kaj je DNA?

DNA - Deoksi­rib­onu­kle­inska kislina, dedni material za življenje znotraj celičnega jedra
geni - nosijo zapis za lastnosti
last­nost - karakt­eri­stika organizma
geno­tip - lastnosti podedovane od staršev
feno­tip - lastnosti pridob­ljene od okolja
krom­osomi vsebujejo gene ki so nareti iz DNA
Gene podedujemo od staršev. En gen vsebuje zapis za eno lastnost. V enem kromosomu je na tisoče genov. Kromosomi v ljudeh so razpor­ejeni v 23 parov.

Struktura DNA

DNA je dvojna vijačn­ica, i vsebuje fosfate, sladkor deoksi­rib­ozo in dušikove baze. Fosfata in sladkor tvorita zunanjo obliko, dušikove baze pa lestev med njimi.
nukl­eotid je dušikova baza povezana z sladkorjem deoksi­ribozo in fosfatom.
histon je poseben protein ki prepre­čuje, da se DNA zavozl­a/p­rep­leta.

Kaj povzroča genetsko raznol­ikost?

1. Križanje v profazi 1.
2. Neodvisno razpor­ejanje v metafazi 1 in 2. Kromosomi se vedno razpor­edijo drugače.

Mejozne razlage

zigot- celica ki nastane pri spojitvi jajčeca in spermija
kari­otip - mapa kromosomov razpor­ejena v parih
dipl­oid- Skupno št. kromosomov v organizmu, telesne celice
hapl­oid- Polovično št. kromosomov v organizmu, spolne celice

Namen mitoze in mejoze

MITOZA
MEJOZA
1. Nespolna reprodukcija
- 1 starš z identičnim potomcem
1. Spolna reprodukcija
- 2 starša z genetsko različnim potomcem
2. poprava
- popraviti poškodovane
celice in jih zamenjati
3. Rast
- delitev celic, ki je odvisno
od velikosti organizma

4 Vrste mutacij

1. Tran­slo­kac­ija
- del kromosoma se odlomi in se poveže z drugim kromosomom
2. Del­eti­on
- del kromosoma je zbirsan
-Prader WIlli Sindrom učenske motnje, debelost, nizka postava, duševne motnje
3. Dupl­ika­cija
- del kromosoma je ponovljen
- razlog za napade
4. Inve­rzija
- gentska koda je fliped
- povezano z neplod­nostjo
 

Mitoza vs mejoza

MITOZA
OBOJE
MEJOZA
- nastaneta 2 novi celici
- Ustvarita hčerinske celice
- nastanejo 4 nove celice
-Vse hčerisnke celice so somatične
 
- Vse hčerinske celice so gamotne
- DNA je križana
 
- DNA ni križana
- 46 kromosomov
 
- 23 kromosomov

Mejoza 1 in 2

MEJOZA 1
MEJOZA 2
Profaza 1
centrioli se premaknejo na nadsprotno stran celice. Kromosomi postanejo vidni in se razvrstijo v pare, zgodi se cross over , genetski material se izmenja.
Profaza 2
centrioli se premaknejo na nadsprotno stran celice, kromos­omski pari postanejo vidni, cross over se NE zgodi.
Metafaza 1
kromosomi se razpor­edijo po sredini celice.
Metafaza 2
Vsak kromosom se premakne na ekvator celice
Anafaza 1
homologna kromosoma potujeta vsak na en pol.
Anafaza 2
Vsak kromosom razpade na dva dela in vsak se premakne na drugi pol. Kromatid je zdaj mišljen kot kromosom
Telofaza 1
Oblikuje se jedrni ovoj, poteče citokineza in nastaneta 2 diploidni celici, ki vsebujeta 46 kromosomov in sta genetsko raznoliki.
Telofaza 2
oblikujeta se jedrna ovoja, poteče citoki­neza, nastanejo 4 haploidne celice

Prokar­ionti vs evkarionti

PROKARIONTI
OBOJE
EVKARIONTI
- brez jedra in organelov
- obojni sta obliki življenja
- jedro in organeli
- preprosti
 
- kompleksni
- ponavadi enocelični
 
- lahko so večcelični

Trisomija in posledice

Trisomija 13, Patau-ov sindrom
težave z srcem, več prstov na roki in nogi, pogosto umrejo pri 1 letu
Trisomija 18, Edwardov sindrom
Abnormalno oblikovana glava, težave z srcem, zaprto zapestje, pogosto umrejo pri 1 letu
Trisomija 21, Downov sindrom
manjša prizad­etost, lahko so normalen del družbe
Trisomija XXY, Klinef­eltrov sindrom
otročji izgled, visok glas, neplodni moški, težave priu učenju

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet
     AP Biology Unit 2: The Cell and Cell Membrane Cheat Sheet