Show Menu
Cheatography

mitoza in mejoza Cheat Sheet by

Kaj je DNA?

DNA - Deoksi­rib­onu­kle­inska kislina, dedni material za življenje znotraj celičnega jedra
geni - nosijo zapis za lastnosti
lastnost - karakt­eri­stika organizma
genotip - lastnosti podedovane od staršev
fenotip - lastnosti pridob­ljene od okolja
kromosomi vsebujejo gene ki so nareti iz DNA
Gene podedujemo od staršev. En gen vsebuje zapis za eno lastnost. V enem kromosomu je na tisoče genov. Kromosomi v ljudeh so razpor­ejeni v 23 parov.

Struktura DNA

DNA je dvojna vijačnica, i vsebuje fosfate, sladkor deoksi­ribozo in dušikove baze. Fosfata in sladkor tvorita zunanjo obliko, dušikove baze pa lestev med njimi.
nukleotid je dušikova baza povezana z sladkorjem deoksi­ribozo in fosfatom.
histon je poseben protein ki prepre­čuje, da se DNA zavozl­a/p­rep­leta.

Kaj povzroča genetsko raznol­ikost?

1. Križanje v profazi 1.
2. Neodvisno razpor­ejanje v metafazi 1 in 2. Kromosomi se vedno razpor­edijo drugače.

Mejozne razlage

zigot- celica ki nastane pri spojitvi jajčeca in spermija
kariotip - mapa kromosomov razpor­ejena v parih
diploid- Skupno št. kromosomov v organizmu, telesne celice
haploid- Polovično št. kromosomov v organizmu, spolne celice

Namen mitoze in mejoze

MITOZA
MEJOZA
1. Nespolna reprodukcija
- 1 starš z identičnim potomcem
1. Spolna reprodukcija
- 2 starša z genetsko različnim potomcem
2. poprava
- popraviti poškodovane
celice in jih zamenjati
3. Rast
- delitev celic, ki je odvisno
od velikosti organizma

4 Vrste mutacij

1. Transl­okacija
- del kromosoma se odlomi in se poveže z drugim kromosomom
2. Deletion
- del kromosoma je zbirsan
-Prader WIlli Sindrom učenske motnje, debelost, nizka postava, duševne motnje
3. Duplik­acija
- del kromosoma je ponovljen
- razlog za napade
4. Inverzija
- gentska koda je fliped
- povezano z neplod­nostjo
 

Mitoza vs mejoza

MITOZA
OBOJE
MEJOZA
- nastaneta 2 novi celici
- Ustvarita hčerinske celice
- nastanejo 4 nove celice
-Vse hčerisnke celice so somatične
 
- Vse hčerinske celice so gamotne
- DNA je križana
 
- DNA ni križana
- 46 kromosomov
 
- 23 kromosomov

Mejoza 1 in 2

MEJOZA 1
MEJOZA 2
Profaza 1
centrioli se premaknejo na nadsprotno stran celice. Kromosomi postanejo vidni in se razvrstijo v pare, zgodi se cross over , genetski material se izmenja.
Profaza 2
centrioli se premaknejo na nadsprotno stran celice, kromos­omski pari postanejo vidni, cross over se NE zgodi.
Metafaza 1
kromosomi se razpor­edijo po sredini celice.
Metafaza 2
Vsak kromosom se premakne na ekvator celice
Anafaza 1
homologna kromosoma potujeta vsak na en pol.
Anafaza 2
Vsak kromosom razpade na dva dela in vsak se premakne na drugi pol. Kromatid je zdaj mišljen kot kromosom
Telofaza 1
Oblikuje se jedrni ovoj, poteče citokineza in nastaneta 2 diploidni celici, ki vsebujeta 46 kromosomov in sta genetsko raznoliki.
Telofaza 2
oblikujeta se jedrna ovoja, poteče citoki­neza, nastanejo 4 haploidne celice

Prokar­ionti vs evkarionti

PROKAR­IONTI
OBOJE
EVKARIONTI
- brez jedra in organelov
- obojni sta obliki življenja
- jedro in organeli
- preprosti
 
- kompleksni
- ponavadi enocelični
 
- lahko so večcelični

Trisomija in posledice

Trisomija 13, Patau-ov sindrom
težave z srcem, več prstov na roki in nogi, pogosto umrejo pri 1 letu
Trisomija 18, Edwardov sindrom
Abnormalno oblikovana glava, težave z srcem, zaprto zapestje, pogosto umrejo pri 1 letu
Trisomija 21, Downov sindrom
manjša prizad­etost, lahko so normalen del družbe
Trisomija XXY, Klinef­eltrov sindrom
otročji izgled, visok glas, neplodni moški, težave priu učenju
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet
     AP Biology Unit 2: The Cell and Cell Membrane Cheat Sheet