Show Menu
Cheatography

Kullanıcı ve Grup Yönetimi Cheat Sheet by

Temel Kullanıcı Bilgiler

cat /etc/passwd
Sistemdeki kullan­ıcı­ların listesi
sudo cat /etc/shadow
Sistemde tanımlı kullan­ıcı­ların parola bilgisi
cat /etc/group
Sistemde tanımlı grupların listesi
sudo cat /etc/gshadow
Sistemde tanımlı grupların parola bilgisi

Kullanıcı Ekleme ve Silme

sudo adduser
 
<ku­lla­nıc­ı_a­dı>
Kullanıcı ekler
sudo deluser
 
<ku­lla­nıc­ı_a­dı>
Kullanıcı siler
sudo useradd

-u
-g
-m
<kullanıcı_adı>
Yalnızca kullanıcı oluşturur
Kullanıcının UID'sini belirler
Kullanıcının birincil grubunu atar
Yoksa kullan­ıcının ec dizinini oluşturur

Grup Yönetimi

sudo addgroup
 
<gr­up_­adı>
grup_adı grubunu oluşturur
sudo delgroup
 
<gr­up_­adı>
grup_adı grubunu siler
sudo groupadd

-g
-p
<gr­up>
Grup ekler
GID değeri vererek oluşturur
Parola berlir­leyerek oluşturur

Dosya İzinler

chown
<ku­lla­nıc­ı_a­dı>­:<g­rup>
Dosya ya da dizine sahip olan kullanıcı ve grubu değiştirir
chown -R
<kullanıcı_adı>:<grup>
Dizin ve tüm alt dosya, dizinl­erinin sahip olan kullanıcı ve grubu değiştirir
chmod 770
<do­sya­_ya­da_­diz­in>
Dosya ya da dizinin yetkil­erini 770 yapar
chmod -R 770
<do­sya­_ya­da_­diz­in>
Dizin ve tüm alt dosya, dizinl­erinin yetkil­erini 770 yapar
chmod u+r,g-w
<do­sya­_ya­da_­diz­in>
Dosya ya da dizinin kullanıcı yetkil­erine okuma izni ekler, grup yetkil­erinden yazma yetkisini çıkarır
 

Kullanıcı Bilgileri Toplama

users
 
Bilgis­ayarda oturum açan kullanıcı listesi
id
<kullanıcı_adı>
Kullan­ıcının uid, dahil olduğu tüm gruplar ve id'leri
groups
 
Bilgis­ayarda oturum açan kullan­ıcının dahil olduğu grup listesi
groups
<kullanıcı_adı>
Kullnı­cının dahil olduğu grup listesi
passwd
 
Geçerli kullan­ıcının parolasını değiştirir
sudo passwd
<kullanıcı_adı>
Kullan­ıcının parolasını değiştirir

Parola Yönetimi

passwd
 
Geçerli kullan­­ıcının parolasını değiştirir
sudo passwd
<ku­lla­nıc­ı_a­dı>
Kullan­­ıcının parolasını değiştirir

Kullanıcı Grupları

sudo usermod
-g <gr­­up> <ku­­ll­a­n­ıc­­ı>
Kullan­­ıcının birincil grubunu grup yapar
sudo usermod
-a <kullanıcı> -G <grup1,grup2,...>
Kullan­­ıcıya birden fazla yan grup ekler
sudo usermod
-s <ku­lla­nıc­ı>
Kullan­ıcının varsayılan kabuğunu değiştirir
sudo usermod
-u <UI­D> <ku­lla­nıc­ı>
Kullan­ıcının UID'sini değiştirir
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by elleriana