Show Menu
Cheatography

Kullanıcı ve Grup Yönetimi Cheat Sheet by

Temel Kullanıcı Bilgiler

cat /etc/passwd
Sistemdeki kullan­ıcı­ların listesi
sudo cat /etc/shadow
Sistemde tanımlı kullan­ıcı­ların parola bilgisi
cat /etc/group
Sistemde tanımlı grupların listesi
sudo cat /etc/gshadow
Sistemde tanımlı grupların parola bilgisi

Kullanıcı Ekleme ve Silme

sudo adduser
 
<ku­lla­nıc­ı_a­dı>
Kullanıcı ekler
sudo deluser
 
<ku­lla­nıc­ı_a­dı>
Kullanıcı siler
sudo useradd

-u
-g
-m
<kullanıcı_adı>
Yalnızca kullanıcı oluşturur
Kullanıcının UID'sini belirler
Kullanıcının birincil grubunu atar
Yoksa kullan­ıcının ec dizinini oluşturur

Grup Yönetimi

sudo addgroup
 
<gr­up_­adı>
grup_adı grubunu oluşturur
sudo delgroup
 
<gr­up_­adı>
grup_adı grubunu siler
sudo groupadd

-g
-p
<gr­up>
Grup ekler
GID değeri vererek oluşturur
Parola berlir­leyerek oluşturur

Dosya İzinler

chown
<ku­lla­nıc­ı_a­dı>­:<g­rup>
Dosya ya da dizine sahip olan kullanıcı ve grubu değiştirir
chown -R
<kullanıcı_adı>:<grup>
Dizin ve tüm alt dosya, dizinl­erinin sahip olan kullanıcı ve grubu değiştirir
chmod 770
<do­sya­_ya­da_­diz­in>
Dosya ya da dizinin yetkil­erini 770 yapar
chmod -R 770
<do­sya­_ya­da_­diz­in>
Dizin ve tüm alt dosya, dizinl­erinin yetkil­erini 770 yapar
chmod u+r,g-w
<do­sya­_ya­da_­diz­in>
Dosya ya da dizinin kullanıcı yetkil­erine okuma izni ekler, grup yetkil­erinden yazma yetkisini çıkarır
 

Kullanıcı Bilgileri Toplama

users
 
Bilgis­ayarda oturum açan kullanıcı listesi
id
<kullanıcı_adı>
Kullan­ıcının uid, dahil olduğu tüm gruplar ve id'leri
groups
 
Bilgis­ayarda oturum açan kullan­ıcının dahil olduğu grup listesi
groups
<kullanıcı_adı>
Kullnı­cının dahil olduğu grup listesi
passwd
 
Geçerli kullan­ıcının parolasını değiştirir
sudo passwd
<kullanıcı_adı>
Kullan­ıcının parolasını değiştirir

Parola Yönetimi

passwd
 
Geçerli kullan­­ıcının parolasını değiştirir
sudo passwd
<ku­lla­nıc­ı_a­dı>
Kullan­­ıcının parolasını değiştirir

Kullanıcı Grupları

sudo usermod
-g <gr­­up> <ku­­ll­a­n­ıc­­ı>
Kullan­­ıcının birincil grubunu grup yapar
sudo usermod
-a <kullanıcı> -G <grup1,grup2,...>
Kullan­­ıcıya birden fazla yan grup ekler
sudo usermod
-s <ku­lla­nıc­ı>
Kullan­ıcının varsayılan kabuğunu değiştirir
sudo usermod
-u <UI­D> <ku­lla­nıc­ı>
Kullan­ıcının UID'sini değiştirir

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by elleriana