Show Menu
Cheatography

Komendy Cheat Sheet by

Podstawowe komendy cmd

HELP
otrzym­ujemy liste komend
litera­_dysku
zmiana dysku lub partycji
dir
wyświetla zawartość danego katalogu
cd nazwa_­kat­alogu
rzechodzi do podanego katalogu zawartego w katalogu, w którym jesteśmy aktualnie
md nazwa_­kat­alogu
tworzenie nowego katalogu
rd nazwa_­kat­alogu
kasowanie katalogu
copy nazwa_­pliku miejsc­e_d­ocelowe
kopiuje plik, lub pliki
del nazwa_­pliku
kasowanie pliku
ren nazwa_­pliku nowa_n­azw­a_pliku
zmiana nazwy pliku
move nazwa_­pliku miejsc­e_d­ocelowe
przeno­szenie pliku w określone miejsce
format litera­_dysku
formatuje określony dysk/p­artycje
mem
wyświetla informacje o pamięci
cls
czyści ekran konsoli
exit
kończy działanie konsoli
 

Inne

calc
Kalkulator
notepad
Notatnik
winmine
Saper
mspaint
Paint
write
Wordpad

Komendy cmd (wyswi­etl­ajace)

ver
wyświetla wersję systemu Windows
netstat
wyświetla aktywne połączenia sieciowe
ipconfig
wyświetla ip aktywnej karty sieciowej
ipconfig /all
wyświetla wszystkie karty sieciowe komputera i informacje o nich, np MAC adresy
getmac
Wyświe­­tlenie adresu MAC
hostname
Wyświe­­tlenie nazwy hosta
dir
Wyświe­­tlenie zawartości katalogu
type
Wyświe­­tlenie zawartości pliku tekstowego
vol
Wyświe­­tlenie etykiety i numeru dysku
 

Zarzad­zanie

ATTRIB
Atrybuty pliku
CHKDSK
Sprawd­­zanie stanu dysku
CD
Zmiana katalogu
DIR
Listowanie plików i katalogów w folderze
COMP
Porównanie zawartości plików
COPY
Kopiowanie plików
DISKCOPY
Kopiowanie zawartości dyskietek między sobą
ERASE
Usuwanie plików lub folderów
CIPHER
Szyfro­wanie plików
CLEANMGR
Oczysz­czanie dysku
DEFARG
Defrag­­me­n­tacja dysku
DISKPART
Zarząd­­zanie dyskami i partycjami
FORMAT
Format­­owanie dysku
FIND
Szukanie ciągu znaków w pliku
MKDIR
Tworzenie katalogu
MOVE
Przeno­­szenie plików i folderów
RENAME
Zmiana nazwy
REPLACE
Zastęp­­owanie plików
RMDIR
Kasowanie katalogu
LABEL
Zmiana etykiety woluminu
RECOVER
Odzysk­­iwanie danych
ROBOCOPY
Zaawan­­sowane kopiowanie
TREE
Wyświe­­tlanie struktury katalogów
XCOPY
Kopiowanie plików i katalogów
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by dymek