Show Menu
Cheatography

Ízés szag | Bőr | Mozgatás | Vegetatív idegr. Cheat Sheet by

Közös jellemzőik

- Kémiai recept­orokkal
- Működés: érzékelt anyagok oldódása
- Gyomor-bél rendsz­errel összef­üggnek
- Élelmiszer azonosítás és -keresés: szaglás távoli, ízlelés közeli

Az ízérzé­kelés

receptor: ízlelő­bim­bó/­ízl­elő­sze­mölcs
alapíz­ek:­édes, sós, savanyú, keserű, umami, víz
ízlelő­bimbó szőrse­jtjei kétnyú­lványú idegse­j-t­ekkel állnak kapcso­latban (nagyagy, tamalusz, elülső­-ol­dalsó agykérg)

A szagér­zékelés

recept­ors­ejtek orrüreg szag­lóh­ám­ában, anyagok a membrán fehérj­éihez kötődnek / sejtben akciós­pot­enc­iál­-hu­llámot indítanak el (I. agyideg)
kémiai ingerekre sok feltételes reflex épül
szag-/­ízé­rzé­kelés hiánya­/cs­ökk­enése betegs­égként jelent­kezhet
 

A fájdalom

fájdal­omé­rzékelő szabad idegvé­gző­dések test szinte minden pontján megtal­álható
receptor - gerincvelő - talamusz - agykéreg (homlo­kle­beny)

Érzőmű­ködés

Szerve­zetünk legnagyobb receptora (mecha­nikai, hő, fájdalom)
Bőr felső rétege: mechan­ikai-, hő-, fájdal­omr­eceptor - hátsó szarv; nyúltvelő
Bőr mélyebb rétege: mechan­ikai-, izomre­cep­torok - hátsó szarv, azonos oldal, talamusz

A mozgat­ómű­ködés

vázizmok működése: agytörzsi és a gerinc­velői reflexek
szomatikus reflexek összer­end­ezése: agykéreg hátsó része, testrészek más-más méretű képvis­elete
extrap­ira­midális rendszer: durváb­b+m­egt­anult automa­tikus mozgások (érzelmek hatására mozgás)
pirami­sre­ndszer: pontos, finom mozgások irányí­tása, mozgások tanulása
pirami­sre­nds­zerben elsajá­tít­ottat átveszi az extrap­ira­midális rendszer - piramis indítja be, extrap. automa­tikusan megval­ósítja} együtt­működve szabál­yoznak
 

Az idegre­ndszer vegetatív működése

javít, karban­tart, energi­ákkal gazdál­kodik
vege­tatív idegre­nds­zer: az idegre­nds­zernek az a része, mely akarattól független irányítja a belső szervek működését
szervezet működése változó környe­zetben
szim­pat­ikus idegre­ndszer: aktivizál (táplá­lék­sze­rzés, védeke­zés­/Ca­nno­n-féle vészre­akció), gerincv. mellkasi és ágyéki szakaszán lép ki
para­szi­mpa­tikus ideg­ren­dszer: regene­rálódás (alvás, emésztés, nemi működé­sek), agytör­zsból és gerincv. keresz­tcsonti szakas­zából lép ki
vegetatív központok egymás alá rendel­tsé­gben, fő: hipot­ala­mo-­lim­bikus rendszer: szimpa­tikus és parasz­imp­atikus hatások összeh­ang­olása
dúcok elhely­ezk­edése: szim.: gerincvelő két oldalá­n+h­asü­regben, átvivő: noradr­enalin / parasz.: szervek közelé­ben­/fa­lában, átvivő: acetil­kolin
szervek kettős vegetatív beideg­ződ­és­űek, mindkét hatás érvényesül
szimpa­tikus tartós, parasz­imp­atikus azonnal meg tud szűnni

A légzés szabál­yozása

oxigén­tar­talom érzéke­lés­e:­bel­égzést irányító idegse­jtc­soport a nyúlta­gyban - extrap­ira­midális pályával működik együtt
tüdő megfeszül belégz­éskor: kilégzést irányító idegse­jtc­soport érzékeli (nyúltagy) - légzőizmok elerny­ednek
ritmus: híd belégzést serkentő és gátló ideg-­cso­portja
       

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet
     AP Biology Unit 2: The Cell and Cell Membrane Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by dot-study-notes