Show Menu
Cheatography

Ízés szag | Bőr | Mozgatás | Vegetatív idegr. Cheat Sheet by

Közös jellemzőik

- Kémiai recept­orokkal
- Működés: érzékelt anyagok oldódása
- Gyomor-bél rendsz­errel összef­üggnek
- Élelmiszer azonosítás és -keresés: szaglás távoli, ízlelés közeli

Az ízérzé­kelés

receptor: ízlelő­bim­bó/­ízl­elő­sze­mölcs
alapíz­ek:­édes, sós, savanyú, keserű, umami, víz
ízlelő­bimbó szőrse­jtjei kétnyú­lványú idegse­j-t­ekkel állnak kapcso­latban (nagyagy, tamalusz, elülső­-ol­dalsó agykérg)

A szagér­zékelés

recept­ors­ejtek orrüreg szaglóhámában, anyagok a membrán fehérj­éihez kötődnek / sejtben akciós­pot­enc­iál­-hu­llámot indítanak el (I. agyideg)
kémiai ingerekre sok feltételes reflex épül
szag-/­ízé­rzé­kelés hiánya­/cs­ökk­enése betegs­égként jelent­kezhet
 

A fájdalom

fájdal­omé­rzékelő szabad idegvé­gző­dések test szinte minden pontján megtal­álható
receptor - gerincvelő - talamusz - agykéreg (homlo­kle­beny)

Érzőmű­ködés

Szerve­zetünk legnagyobb receptora (mecha­nikai, hő, fájdalom)
Bőr felső rétege: mechan­ikai-, hő-, fájdal­omr­eceptor - hátsó szarv; nyúltvelő
Bőr mélyebb rétege: mechan­ikai-, izomre­cep­torok - hátsó szarv, azonos oldal, talamusz

A mozgat­ómű­ködés

vázizmok működése: agytörzsi és a gerinc­velői reflexek
szomatikus reflexek összer­end­ezése: agykéreg hátsó része, testrészek más-más méretű képvis­elete
extrap­ira­midális rendszer: durváb­b+m­egt­anult automa­tikus mozgások (érzelmek hatására mozgás)
pirami­sre­ndszer: pontos, finom mozgások irányí­tása, mozgások tanulása
pirami­sre­nds­zerben elsajá­tít­ottat átveszi az extrap­ira­midális rendszer - piramis indítja be, extrap. automa­tikusan megval­ósítja} együtt­működve szabál­yoznak
 

Az idegre­ndszer vegetatív működése

javít, karban­tart, energi­ákkal gazdál­kodik
vegetatív idegre­ndszer: az idegre­nds­zernek az a része, mely akarattól független irányítja a belső szervek működését
szervezet működése változó környe­zetben
szimpa­tikus idegre­ndszer: aktivizál (táplá­lék­sze­rzés, védeke­zés­/Ca­nno­n-féle vészre­akció), gerincv. mellkasi és ágyéki szakaszán lép ki
parasz­imp­atikus idegre­ndszer: regene­rálódás (alvás, emésztés, nemi működé­sek), agytör­zsból és gerincv. keresz­tcsonti szakas­zából lép ki
vegetatív központok egymás alá rendel­tsé­gben, fő: hipota­lam­o-l­imbikus rendszer: szimpa­tikus és parasz­imp­atikus hatások összeh­ang­olása
dúcok elhely­ezk­edése: szim.: gerincvelő két oldalá­n+h­asü­regben, átvivő: noradr­enalin / parasz.: szervek közelé­ben­/fa­lában, átvivő: acetil­kolin
szervek kettős vegetatív beideg­ződésűek, mindkét hatás érvényesül
szimpa­tikus tartós, parasz­imp­atikus azonnal meg tud szűnni

A légzés szabál­yozása

oxigén­tar­talom érzéke­lése:belégzést irányító idegse­jtc­soport a nyúlta­gyban - extrap­ira­midális pályával működik együtt
tüdő megfeszül belégz­éskor: kilégzést irányító idegse­jtc­soport érzékeli (nyúltagy) - légzőizmok elerny­ednek
ritmus: híd belégzést serkentő és gátló ideg-c­sop­ortja
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet
     AP Biology Unit 2: The Cell and Cell Membrane Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by dot-study-notes