Show Menu
Cheatography

Backup II Cheats sheet Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

DPM pre steps

2 x 2012
2 servere instal­leret
AD/DNS­/DHCP
Første server
DPM software
Anden server

DPM software

System Center Data Protection Manager (DPM) er et softwa­rep­rodukt fra Microsoft, der giver kontin­uerlig databe­sky­ttelse og datage­nda­nnelse i et Window­s-m­iljø. Det er en del af Microsoft System Center­-pr­odu­ktf­amilien og er Microsofts første adgang til den kontin­uerlige backup og datage­nda­nnelse.
DPM software køre på SQL Server 2012.

DPM Management

Agents
DPM Fungere via agents system. Dvs. alle systemer der skal tages backup, får instal­leret en kient via DPM serveren. Alle computere på domænet, kan dpm serveren se og tildele en agent.
Disks
DPM softwaren skal bruge disk plads. Måden den gør det på, er ved at tage en initia­liseret disk, og selv laver format­eri­ngen. Dette gør at man kan opdele sin disk til forske­llige backups, eller bruge flere diske.
Online
DPM kan lave online­/of­fshore via Azure.
 

Monoit­oring

Ved brug af monoit­oring vil du blive notifi­kateret om vigtige hendel­eser. Monoit­oring fungere via jobs, til styring af backups.
Critical, Warning, Inform­ation

Protection

Ved oprettelse af backup, gøres det via grupper. Dette gør at man kan samle alle slags data i samme gruppe, hvilket har både fordele og ulemper.

Recovery

Recovery er opdelt pr. comput­ernavn, så dataen er hurtig og finde pr. maskine.
Når serveren er fundet der skal recovers, bliver du vist en kalender hvor der er vist de dage hvor der er taget backup.

Reporting

Det er muligt at udtage grafer og tabeller, med data fra de forske­llige backups.
Disse rapporter fokusere på omdrej­nin­gsp­unk­terne som er relevante for backupen. For eksempel Disk Utiliz­ation status, backup status.
Det er muligt at få rapporter send via email, efter selv vagt interval.

Storage D2D2T

For at sikre backup'en bliver backup'en duplik­eret. Det er der forske­llige måder at gøre på. Den mest kendte er disk-t­il-­dis­k-t­il-­bånd, som fungere ved at have 2 lokationer med backup'en, samt backup'en på tape.
 

Backup enheder

Client backup
Client backup er lavet til backup af end users. Denne type af backup findes på kundens computer, eks. sekret­ærens pc.
Server backup
Som navnet siger, er den til backup af server. Den er derfor at finde på servere, eks. Domain Contro­lleren.

Backup typer

Full Backup
Dette er en fuld backup af filer og mapper som er valgt til backup under opsætn­ingen. en fuld backup tages flest tilfælde 1 gang om ugen, da den fylder meget og tager lang tid.
Increm­ental Backup
Increm­ental backup, er den backup type, der tager backup af de ændringer der er blevet lavet siden sidste backup. Increm­ental backup tager udgangs punkt i en full backup, også laver delvist ændringer for hver backup. Der vil kun blive lavet backup af de ændringer der er sket til filen, og ikke hele filen.
Differ­ential Backup
Differ­ental backup tager udgang­spunkt i den fulde backup. Det vil sige at den tager backup af alle ændringer på filer og mapper, siden den fulde backup.
Offsite Backup
Som navnet hentyder, så er denne type backup på en anden geografisk Lokation. Det sikre mod fysisk skade (brand, oversv­ømmelse mm.) på oprindelig Lokation.