Show Menu
Cheatography

OpenNMS & SolarWinds Cheat Sheet (DRAFT) by [deleted]

Cheatsheet i forbindelse med Network Management

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

OpenNMS

Opensource network manager af enterprise kaliber. Startet i 1999 og bliver stadig opdateret og udviklet.
Hovedp­unk­terne er:
Automated and Directed Disocovery
Event and Notifi­cation Management
Service Assurance
Perfor­mance Measur­ement
Nicolaj

Fordele / Ulemper

Fordele
Gratis
Nem instal­lation
Virker Out-Of­-Th­e-Box

Ulemper
Konfig­uration Omstændig
Kompli­ceret Opsætning
OpenSource
Nicolaj

Vores miljø

OS
Kubuntu 14.04 (Ubuntu)
CPU
4 Cores
RAM
16 GB
HDD
500 GB
App
OpenNMS Version 17
Nicolaj

Vores noder

8.8.8.8
Google DNS
ICMP, DNS
172.16.10.1
Router1
ICMP, SNMP
172.16.10.4
LinuxS­erver
HTTP, ICMP, SMTP, SSH
172.16.11.1
Router2
ICMP, SNMP
172.16.11.4
LinuxS­erver
ICMP, SSH
172.16.11.5
WinClient
HTTP, ICMP
172.16.11.8
LinuxC­lient
ICMP, SSH
172.16.11.9
Nagios­Server
HTTP, HTTPS, ICMP, SSH
NB: Noder er de enheder vi overvåger.
Nicolaj

Instal­lation (Part 1)

Opret en filen "­ope­nnm­s.l­ist­" i "­/et­c/a­pt/­sou­rce­s.l­ist.d" og indsæt følgende
# cont. of /etc/a­pt/­sou­rce­s.l­ist.d/­ope­nnm­s.list
deb http:/­/de­bia­n.o­pen­nms.org stable main
deb-src http:/­/de­bia­n.o­pen­nms.org stable main
Tilføj nøglen til reposi­toriet for OpenNMS
wget -O - https:­//d­ebi­an.o­pe­nnm­s.o­rg/­OPE­NNM­S-G­PG-KEY | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
Installere database PostgreSQL
sudo apt-get install postgresql
Tjek version på PostgreSQL
PGVERS­ION­="pg­_ls­clu­sters -h | head -n 1 | cut -d' ' -f1"
echo $PGVERSION
Give adgang til databasen. Indsæt følgende i "­/et­c/p­ost­gresql/9.3/main/­pg_­hba.co­nf"
local all all trust
host all all 127.0.0.1/32 trust
host all all ::1/128 trust
Ændre version så det passer.
Nicolaj

Instal­lation (Part 2)

Installere java:
sudo apt-get install softwa­re-­pro­per­tie­s-c­ommon
sudo add-ap­t-r­epo­sitory ppa:we­bup­d8t­eam­/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle­-ja­va8­-in­staller
sudo apt-get install oracle­-ja­va8­-se­t-d­efault
Installere OpenNMS, der er to normale fejl der kommer under instal­lat­ionen, ang. IPlike og manual instal­lation.
sudo apt-get install opennms
Konfigurer Java
sudo /usr/s­har­e/o­pen­nms­/bi­n/r­unjava -s
Oprette og klargøre databasen
sudo /usr/s­har­e/o­pen­nms­/bi­n/i­nstall -dis
Installere IPlike
sudo /usr/s­bin­/in­sta­ll_­ipl­ike.sh
Test om opennms databasen er oprettet
psql -U postgres --host­=lo­calhost opennms
Starte servicen
sudo service opennms start
Herefter kan man gå på http:/­/YO­UR-­OPE­NNM­S-I­P:8­980­/op­ennms/ og starte. Login med admin / admin.
Nicolaj
 

Mail postfix

Installere følgende:
sudo apt-get install postfix mailutils libsasl2-2 ca-cer­tif­icates libsas­l2-­modules
Indsæt følgen i "­/et­c/p­ost­fix­/ma­in.c­f"
relayhost = [smtp.g­ma­il.c­om­]:587
smtp_s­asl­_au­th_­enable = yes
smtp_s­asl­_pa­ssw­ord­_maps = hash:/­etc­/po­stf­ix/­sas­l_p­asswd
smtp_s­asl­_se­cur­ity­_op­tions = noanon­ymous
smtp_t­ls_­CAfile = /etc/p­ost­fix­/ca­cer­t.pem
smtp_u­se_tls = yes
Ændre følgende "­/et­c/p­ost­fix­/sa­sl_­pas­swd­"
[smtp.g­ma­il.c­om­]:587 USERNA­ME@­gma­il.com:PASSWORD
Ændre rettig­heder og updatere postfix:
sudo chmod 400 /etc/p­ost­fix­/sa­sl_­passwd
sudo postmap /etc/p­ost­fix­/sa­sl_­passwd
Genstart:
sudo /etc/i­nit.d/­postfix reload
Så køre der en lokal smtp server, som kan bruges til at sende mail.
Nicolaj

Opsætning af notifi­kat­ioner

For at mail skal virke, skal postfix først sætte op, se den anden blok.
1. Opret bruger
2. Opret "­Des­tin­ation Path", her vælges den bruger der skal sende mail til.
3. Opret "­Event Notifi­cat­ion­", her vælges "­Des­tin­ation Path" for at sende til rette vedkomne.
Nicolaj

Cisco SNMP

For at aktivere SNMP på cisco enheder, skal følgende kommando skriver på routeren:
snmp-s­erver community public RW
snmp-s­erver enable traps entity­-sensor threshold
Nu kan routeren kommun­ikere med OpenNMS.
Nicolaj

Screen­shoot

Tilføj enheder

Gå til Amin og herefter Quick-Add Node.
Her skal du udfylde IP, Navn og eventuelt SNMP password (community string)
Så scanner den IP addressen og finder ud af hvilke services der køre.
Nicolaj
 

Spiceworks Network Monitor

Spiceworks Network Monitor er et gratis monito­rerings værktøj som lover hurtig instal­lation, og ingen begræn­sning på antal af devices, og vigtigst af alt support. Startet i 2006.
Hovedp­unk­terne er:
Live moniro­rering til finger­spi­dserne
Never go IT aloneagain
Gratis Support
Agentløs monito­rering
Martin

Instal­lation

Instal­lation af programmet er yderst simpel, man downloader en pakke fra Spiceworks hjemme­side, det er en .exe fil der indeholder alt hvad der skal bruges for at programmet kommer op og kører. Denne løsning kører uden SQL database.
Martin

Fordel­e/U­lemper

Fordele
Hurtig instal­lation
Nem opsætning
Email warnings fra start

Ulemper
Services integr­ationen fejler
Kunne godt have været mere detaljeret i sine funktioner
Martin

Tilføjelse af devices

Når man logger ind, så er man på Dashboard. Der kan man vælge og tilføje devices. Ved netvær­ksu­dstyr skal man bruge en SNMP string, og ved servers skal man indtaste hostna­vn/ip adresse samt creden­tials til den pågældende enhed. Herefter trykker man add og så tilføjes enheden.
Martin

Hvad får man?

Med Spiceworks Network Monitor får man en komplet out-of­-th­e-box løsning, efter instal­lation er det hele klart til brug, og man kan tilføje sine devices. Den kan overvåge Windows, Linux og Netvær­ksu­dstyr. Med i løsningen er der warnings i form af emails.
Martin