Show Menu
Cheatography

Rozdział 1 A1-1 Cheat Sheet by

Słownictwo

Szkoła
がっこう
Szkoła podstawowa
しょうがっこう
Gimnazjum
ちゅうがっこう
Liceum
こうこう
Uczelnia
だいがく
Uczeń/­ucz­ennica
がくせい
Studen­t/s­tud­entka
だいがくせい
Pracownik firmy
かいしゃいん
Pani domu/g­osp­odyni
しゅふ
Polska
ポーランド
Polak/­Polka
ポーランドじん
Książka
ほん
Krzesło
いす
Biurko
つくえ
Zegarek
とけい
Komputer
パソコン
Co
なに
Kto
だれ
Zeszyt
ノート
Telefon
でんわ
Telefon komórkowy
けいたいでんわ
Długopis
ペン
Ołówek
えんぴつ
Podręcznik
きょうかしょ
Kwiat
はな
Przyjaciel
ともだち
Telewizor
テレビ
Kot
ねこ
Pies
いぬ
Dzień dobry (rano)
おはようございます
Dzień dobry
こんにちは
Dobry wieczór
こんばんは
Pa pa
じゃまたね
Do widzenia
さようなら
Tak
はい
Nie
いいえ
Dziękuję bardzo
ありがとうございます
Przepr­aszam
すみません
Ja
わたし
Ty
あなた
On
かれ
Ona
かのじょ
My
わたしたち
Wy
あなたたち
Oni
かれら
One
かのじょたち
 

Gramatyka

XはYです
Konstr­ukcja oznacz­ająca, że coś jakieś jest. Możemy się w ten sposób przeds­tawić lub opisać jakąś rzecz.
じゃない
Przeczenie w języku japońskim. Posiada kilka odmian o różnej grzecz­ności, jednak zawsze oznacza "nie jest".
Partykuła pytajna. Po dodaniu jej na końcu zdania całość przeks­ztałca się w pytanie.
Partykuła oznacz­ająca "też, równie­ż". Używamy jej, gdy mówimy o kolejnej rzeczy lub osobie posiad­ającej daną cechę.
Partykuła dzierż­awcza. Mówi nam o tym, że coś jest czyjeś lub coś jest skądś. Używamy jej zarówno w stosunku do rzeczy, jak i do ludzi.
 

Poznane sylaba­riusze

Romaji
Zapis czytania znaków w alfabecie łacińskim.
Hiragana
Rdzenny sylaba­riusz japoński, najbar­dziej podstawowy ze wszystkich trzech. Nauczany już w przeds­zko­lach.

Zadanie domowe

Przepisać hiraganę dwa razy
Znaleźć ulubioną piosenkę japońską i zapisać ją w hiraganie
Przepisać słówka (ręcznie lub do quizleta)
Stworzyć po dwa zdania z każdą formą gramat­yczną z pierwszego rozdziału.
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

       Basic Japanese Cheat Sheet
     Genki Japanese Grammar Notes Cheat Sheet