Show Menu
Cheatography

Kriptografi Temelleri Cheat Sheet (DRAFT) by

Bilişim Güvenliği için Kriptografi Temelleri

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Kripto­grafi Tanımı (Vikipedi)

Kripto­grafi, gizlilik, kimlik denetimi, bütünlük gibi bilgi güvenliği kavram­larını sağlamak için çalışan matema­tiksel yöntemler bütünüdür.

Kripto­grafi Prensi­pleri

Gizlilik
Bilgiyi görme yetkisi olanlar dışındaki herkesten gizli tutmak
Bütünlük
Bilginin üzerinde hiçbir değişi­klik, ekleme, yeniden düzenleme yapılm­adığı garantisi
Doğruluk
Bilgi gönder­ici­sinin gerçekten gönderen kişi olduğu garantisi.
Redded­ile­mezlik
Gönder­icinin iletilen bilgiyi inkar edememesi

Bütünlük Terimleri

Hashing
Bilginin tek yönlü bir algoritma işlemine tabi tutularak aynı boyutta bir çıktı üretme­sidir
Mesaj Özeti (Message Digest)
Şifreleme sistem­lerinde kullanılan hash fonksi­yon­larına verilen genel addır.
MD5
Message digest (mesaj özeti) kelime­lerinin kısalt­masıdır ve 5. Versiy­onunu ifade etmekt­edir.
SHA1
Secure Hashing Algorithm (güvenli özetleme algori­tması) 1. Versiy­onudur.
SHA2 (SHA256)
2. yani 256 Bitlik versiyon
Farklı iki yerdeki bilgiler hash işlemine tabi tutularak çıktıları karşıl­aşt­ırılır ve bütünlüğün bozulup bozulm­adığı bu şekilde ispatl­anır. Mesaj özetle­rininn en biline­nleri MD5 ve SHA algori­tma­lar­ıdır.

Hash Hesaplama Araçları

Hashing Calculator
Online olarak ya da direkt olarak bilgis­ayarda çalışa­bilen onlarca hash hesaplama araçları bulunm­akt­adır.
 

Simetrik Şifreleme Algori­tmaları

AES
DES
3DES
IDEA
CAST
2FISH
BlowFish
Serpents
Rijndael
PGP
OTP

Asimetrik Şifreleme Algori­tmaları

Diffie Helman
El Gamal
RSA
Eliptical Curve
Knapsack
DSA (Digital Signature Algorithm)