Show Menu
Cheatography

MBR

Forkor­telse
Master Boot Record
 
fungerer kun med diske på op til 2 terabyte.
 
Støtter kun fire partit­­ioner.

GPT

Forkor­­telse
GUID Partition Table
 
Erstatning for MBR
 
Tillader op til 128 partit­oner.

Diske

Basic
Op til 4 partit­ioner
Dynamic
Her kan man ikke opsættes styres­­ystem på disken
Primær partition
Det er den primære partition på en disk
Extended partition
Kan kun laves på en MBR disk
Simple volume
Er en volume som placeres på en disk
Logisk volume
Er en volume som placeres på et Extended partition
Spanned volume
Er en volume som er placeret på flere diske

Filesystem

NTFS
New Tecnology File System (NTFS) erstattede FAT
Disk Management
Er en snap-in til Microsoft Management Consol­e(MMC), som tillader fuld styring af den diskba­­serede hardware
DiskPart
DiskPart er en komman­­do­linje værktøj, som kan det samme som Disk Management
Task Schedule
Hjælper med at udføre opgaver automa­tisk, når visse beting­elser er opfyldt

Raid

Raid 0
Kræver 2 eller flere harddiske og køre med striping. Formålet med Raid 0 er at få højere læse og skrive hastighed
Raid 1
Bruger spejling for at skabe redudans
Raid 5
Kræver 3 harddiske med parite­­ts­b­lokke som er spredt ud over alle harddi­skene. I tilfælde af fejl på en af harddi­­skene, kan alt dataen genskabes ud fra parite­­ts­b­l­okkene.
Raid 10
Består mindst af 4 harddiske, 2 der køre Raid 1 og 2 der køre striping (Raid 0 ).
JBOD
”Just A Bunch Of Drives” samler harddiske til en stor harddisk.

shadow Copy

Shadow Copy
bruges til at genskabe slettet filer eller mapper.
Kommandoer
Vssadmin create shadow
Laver en ny volume shadow copy
Vssadmin delete shadows
Sletter alle volume shadow copies
Vssadmin list providers
Laver en liste med regist­reret volume shadow copy udbydere
Vssadmin list shadows
laver en liste med eksist­erende shadow copies
Vssadmin list volumes
Viser en liste med kvalif­iceret volumes til Shadow copy
Vssadmin list writers
Laver en liste med alle tilmeldte shadow copy volumes der er på systemet.
Vssadmin resize shadow­storage
ændre maksimums størelsen for shadow copy volumes
 

Vigtige Termer

BCD
Boot config­uration data. Indsti­lin­gerne som bruges af nyere versioner af windows under opstart.
BCDEDIT
Køres fra kommad­opr­ompten og ændre indsti­llinger i en BCD fil via forske­llige parameter.
EASYBD
GUI program til redigering af bcd filer med indbygget fejlsø­gnings værktøjer.
MSconfig
Et program som kan bruges til at indstille hvilke programer, tjenster osv. Der startes ved opstart af comput­eren.
CHKDSK
Tjekker filsys­temet og drevs for fejl, og retter op på disse fejl via forske­llige parameter.
Bootsect
Opdaterer bootco­de-­sektor på diske og partioner. For at skifte mellem NTLDR og BOOTMGR som et led i fejlsø­gning.
Bootrec
Program der ligger på windows instal­lat­ion­medier, som kan reparere og fejlsøge programmer under opstart.
Author­itative restore.
Under udførelsen af en author­itative restore, kan man genskabe en domain controller på bagrund af en ønsket bagrund. Og replikere de genskabte indsti­llinger til andre servere i domænet.
Tombstone Lifetime
Markerer det tidsrum som en active directory object, kan genskabes efter at have været slettet.
Directory Service Restore Mode
Domain Controller kan startes i DSRM. for at genskabes eller fejlsøge et active directory.
Adsied­-it.msc
Active directory service interface editor et program, som bruges til at ændre og indstille forske­llige objekter i et active directory.
Wbadmin
Program som bruges til at tage backup af oprati­vsy­stemer med henblik på gendan­nelse.
Ntdsutil
Et kommando linje program som en admini­strator kan bruges til at genskabe en active directory via en author­iative restore. Eller ændre indsti­llinger på en AD server.
Key Version Number
Det er 32 bit koder som bruges til at adskille forske­llige ROCD´er i et domæne.
RODC´er
Servere som er read only i domænet.

Disk Quota

Disk kvoter giver mulighed for at kontro­llere og tildele, hvor meget plads der gives til mapper og brugere.
FSRM
File Server Resource Manager. Giver en række af muligheder for admini­str­atoren.
 
Indstille lagrings grænser for mapper.
 
Styring af hvilke filtyper der kan gemmes.
 
Styring af lageri­ngs­rap­porter.
Bløde og Hårde Kvoter.
Blød Kvote
Disk plads kvoten kan oversk­rides af brugeren.
Hård Kvote
Disk plads kvoten kan ikke oversk­rides af brugeren.
Templa­te/­ska­beloner
Gør det nemt at anvende opbeva­rin­ggr­ænser på mange mapper.
File Screening
File Screening kan bruges til følgende opgaver.
 
Oprette filskærme for at styre filtyper som kan gemmes.
 
Oprette filskæ­rme­ska­bel­oner.
 
Opret filskærm undtag­elser.
Dirquota
Komman­dov­ærktøj som er indsta­lleret med FSRM, indeholder følgende underk­omm­andoer.
 
Admini­str­ation og oprettelse af kvoter.
 
Automatisk anvendelse af skabel­oner.
 
Admini­str­ative muligheder for arbejde med kvoter.
Windows server backup
Giver mulighed for på bagrund af backup at genskabe data på serveren.
Backup­-typer
Filbaseret
Backup af bestemte filer og mapper.
Blockb­aseret
Backup af bestemte blokke.
Full Backup
En fuld backup af hele systemet laves før increm­ental og difere­ntial backup.
Increm­ental backup
Backup af ændringer siden sidste fulde/­inc­rem­ental backup.
Differ­ential backup
Backup af ændringer siden sidste fulde/­inc­rem­ental backup. (ikke siden sidste differ­ential backup.
Sidste begreber.
Daily
Dagligt backup af filer som er ændret den dag.
Archive
Brugt på filen hvis den er blevet ændret.
VHD
Virtuel harddisk og er en bakcup af virtuel maskine.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.