Show Menu
Cheatography

H10 Klassen en objecten Cheat Sheet by

Examen Programmeren hulpvolle extratjes

Klassen

Een heel elementaire klasse heeft de volgende vorm:

class ClassName
{
    // hier komen de data en functionaliteit
}
In C# kunnen we geen objecten aanmaken voor we een klasse hebben gedefi­nieerd die de algemene eigens­chappen (prope­rties) en werking (methoden) beschrijft

Attributen

class Auto {
    public int Kilometers;
    public double Benzine;
    public DateTime LaatsteOnderhoud;
}
atributen zijn er om objecten en klassen te omschr­ijven

acess modifiers

// in Program.cs
public static void DemonstreerAttributen() {
    Auto auto1 = new Auto();
    Auto auto2 = new Auto();
    auto1.Voltanken();
    auto1.Rijden(5);
    auto1.Rijden(10);
    auto1.Rijden(20);
    Console.WriteLine(auto1.Kilometers);
    Console.WriteLine(auto2.Kilometers);
}
Acess modifiers

Enums

namespace Programmeren {
    enum Weekdagen {Maandag, Dinsdag, Woensdag,
 Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag}
}
Het keyword enum geeft aan dat we een nieuw datatype maken. Gelijk­aardig aan wat we voor een klasse doen, dus. Wanneer we dit nieuwe type hebben gedefi­nieerd kunnen we dan ook variabelen van dit nieuwe type aanmaken (dat is waarom we spreken van een "­dat­aty­pe"). Anders dan bij een klasse beperken we tot alleen de opgesomde opties.

Folder Aanmaken/ project Maken in folder

folder aanmaken

Ga naar Documents
select in vekenner maak een nieuw folder aan

open visual studio code en ga naar debetr­effende folder

run

Dotnet new console

geen hoofdl­etters
 

objecten

Auto mijnEerste = new Auto();

Auto mijnAndereAuto = new Auto();
objecten

die zijn instanties van een klasse

en verder onder objecten zijn er zo van die omschr­ijvende karakt­eri­stieken

een bezine soort ( red . Diesel of gewone bezine )
de kleur van de auto
de aantal deuren
de capaciteit van de motor
(red. hoeveel 100 pks)

objecten

Auto mijnEerste = new Auto();

Auto mijnAndereAuto = new Auto();
objecten

die zijn instanties van een klasse

en verder onder objecten zijn er zo van die omschr­ijvende karakt­eri­stieken

een bezine soort ( red . Diesel of gewone bezine )
de kleur van de auto
de aantal deuren
de capaciteit van de motor
(red. hoeveel 100 pks)
 

DateTime

System.Threading.Thread.Sleep(1000);
**DateTime today = DateTime.Today;
DateTime borodino_battle = new DateTime(1812, 9, 7);
TimeSpan diff = today - borodino_battle;
WriteLine("{0} days have passed since the Battle of Borodino.", diff.TotalDays);**

**DateTime today = DateTime.Now;
bool isLeap = DateTime.IsLeapYear(today.Year);
if(isLeap == true) {
    Console.WriteLine("This year is a leap year");
}**
DateTime objecten

men can versch­illende date time objecten aanmaken

de bedoeling is een Date in C# correct weer te geven

CamelCase + PascalCase

PascalCase -- klassen -- methodes enzv

camelCase -- variables arrays and other elements
 

Properties

class Auto
{
    private int kilometers;
    private double benzine;

    public double Benzine
    {
        get
        {
            return benzine;
        }
        set
        {
            benzine = value;
        }
    }
}
Getting ad setting of access modifiers

Object en klassen weergeven

Static betekend niet onverandelijk of vast
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Numeric Formats Cheat Sheet
     C# & Unity MonoBehaviour Cheat Sheet