Show Menu
Cheatography

ściąga Cheat Sheet by

Michał Jankowski & Artur Konieczny

Tryby

[ESC]
Przech­­­o­d­zenie do trybu normal
:
Przejście do trybu comma­­­nd­-­­line
a
Przejście do trybu insert wraz z przesu­­­n­i­ęciem w prawo
A
Przejście do trybu insert wraz z przesu­­­n­i­ęciem na koniec linii
I
Przejście do trybu insert wraz z przesu­­­n­i­ęciem do pierwszego znaku drukow­­­a­lnego w linii
R
Przejście do trybu replace
v
Przejście do trybu visual
V
Przejście do trybu visual z zaznac­­­z­aniem pełnych lini

kopiowanie i wklejanie

y
kopiuje zaznaczony tekst
yw
kopiuje jeden wyraz (włącznie ze spacją, jeżeli po nim występuje)
ye
kopiuje wyraz (bez spacji po nim)
y$
kopiuje tekst do końca linii
y0
kopiuje tekst do początku linii
p
wstawia skopiowany tekst

Poruszanie

Ctrl+G
sprawdza położenie w pliku i pokazuje jego status
G
przejście na koniec pliku
gg
przejście na początek pliku
[numer linii]G
przejście do linii numer [numer linii]
Ctrl+O
przenosi kursor do starszych pozycji
Ctrl+l
przenosi kursor do nowszych pozycji

szukanie }])

x
znajduje parujący ), ], } w linii umożliwia poruszanie się po nawiasach
 

Poruszanie się kursorem

K
w górę
J
w dół
L
W prawo
H
W lewo
Można też strzałkami

Przesu­wanie się w linii

w
Przesuwa kursor na początek następnego wyrazu
e
Przesuwa kursor na koniec następnego wyrazu
b
Przesuwa kursor na początek poprze­­d­­niego wyrazu
ge
Przesuwa kursor na koniec poprze­­­d­niego wyrazu
0
przeniesie kursor na początek lini

Przesu­wanie się w i między plikami

Ctrl U
Przesuwa ekran o połowę tekstu do góry
Ctrl D
Przesuwa ekran o połowę tekstu w dół.
:next
Przechodzi do następnego pliku, pod warunkiem, że plik aktualny nie był zmodyf­­­i­k­o­­wany, jeśli był, VIM pokaże ostrze­­­ż­enie.
:previous
Przechodzi do poprze­dniego pliku, pod warunkiem, że plik aktualny nie był zmodyf­­­i­k­o­­wany, jeśli był, VIM pokaże ostrze­­­ż­enie.

wprowa­dzanie tekstu

i
Wstawianie tekstu przed kursorem
a
Wstawianie tekstu za kursorem
A
dodaje tekst na końcu linii
o
Wstawianie tekstu do nowej (nastę­­­pnej) linii.
O
Wstawianie tekstu do nowej (poprz­­­e­d­niej) linii.

usuwanie

x
usuwa znak przed kursorem
de
usuwa tekst do końca bieżącego wyrazu
d$
usuwa tekst do końca linii
dd
usuwa cały wiersz
dw
usuwa wyraz (kursor musi być na początku wyrazu)
za usuwanie odpowida "­ope­rat­or" d
przezco można "­two­rzy­ć" komende pod wzór :
[oper­­ato­­r]­[­l­ic­­zba­­][­r­uch] lub [licz­­ba]­­[o­p­e­ra­­tor­­[ruch]
np. d5w lub 5dw

cofanie

0
przejscie do początku linii
u
cofnij poprzednie polecenie
U
cofnij wszystkie zmiany w linii
CTRL+r
cofnij cofnięcie
za operatorem można dodać liczbę
np. u2 cofnij poprzednie 2 poleceniea

wyszuk­iwanie

/­[sz­­ukana fraza]
rozpoczyna wyszuk­­iwanie w przód pliku
?­[sz­­ukana fraza]
rozpoczyna wyszuk­­iwanie w tył pliku
n
następny wynik wyszuk­­iwania
N
poprzedni wynik wyszuk­­iwania
 

Polecenie substitute (zmiana) VIM

:s/­w­­yra­­z­­/­n­­ow­y­_­wyraz- zmienia pierwsze wystąp­­ienie wyraz na nowy wyraz w linii

:s/­w­­yra­­z­­/­n­­ow­y­_­wy­­raz­/g- zmienia wszystkie wystąp­­ienia wyraz na nowy_­­wyraz w linii

:#,#­s­/­w­­yr­a­z­­/­­n­o­wy­­_wy­­raz­/g- zmienia wszystkie wystąp­­ienia wyraz pomiędzy liniami (# i # to numery linii) na nowy_­­wyraz

:%s/­­­wyr­­az­­/­­­no­w­y­_w­­yra­­z­/g- zmienia wszystkie wystąp­­ienia wyraz na nowy_­­wyraz w całym pliku

:%s/­­­wyr­­az­­/­­­no­w­y­_w­­yra­­z­/gc- zmienia wszystkie wystąp­­ienia wyraz na nowy_­­wyraz w całym pliku, pytając za każdym razem o potwie­­rd­zenie
   
 

Comments

Wspaniała robota !
Bardzo przydatne :D

świetna ściąga

Polecam <3

Haker Bonzo

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim Cheat Sheet
     Vim Cheat Sheet