Show Menu
Cheatography

Filsystemer Cheat Sheet by

Filsys­temer

Et filsystem bruges til at styre hvordan data gemmes. Hvis man ikke havde filsys­temer ville man have en stor blob af data, uden at kunne fortælle hvor den ene fil slutter og den næste starter.
Der findes mange forske­llige filsys­temer i dag, til windows bruges NTFS, FAT, FAT32 og ReFS. Linux bruger ofte ext, og mac bruger HFS Plus.
Hver sit filsystem giver sin egen logiske måde at adskille de her filer på, eller andre måder at læse på (Internt i maskinen), ofte ser man hos privat­bruger at der kun findes et filsystem på deres harddisk eller harddiske. Men man kan også partit­ionere sin harddisk og have flere filsys­temer på, til flere forske­llige funkti­oner, eksemp­elvis når man laver en windows restore partition er den i FAT32 formatet fordi dette er det filsystem som kræves for at reinst­allere windows, mens at resten af ens data er opbevaret i et NTFS filsystem.

AT-Kom­mando

Man kan bruge AT til at tilføje en task, til at køre et script, samt mange andre funktioner hvor man ønsker at noget kører på et specifikt tidspunkt.

Syntaksen for AT-Kom­mandoer er følgende:
\\comp­ute­rname time /inter­active | /every­:da­te,... /next:­dat­e,... command

Ønsker man at slette en allerede eksist­erende kommando:
\\comp­ute­rname id delete 

Hvis man ikke har id med så sletter man samtlige kørende AT-fun­kti­oner.

comput­ername
specif­icere comput­erens navn og hvis man udelader dette, så køres det på den lokale computer.

time
specif­icere tidspu­nktet for hvornår det skal køres.

/inter­active
er et argument for om den må agere med den bruger der er logget på i tidsrummet AT kører.

every: date
bruges til at fortælle hvor ofte den skal køre, eksemp­elvis kan man bruge
every: M,Tu, W, Th, F
for at fortælle den skal køre alle hverdage.

next: date
specif­icere hvornår kommandoen næste gang skal køre, hvis denne udelades så køres den samme dag.

command
er her hvor man fortælle hvad den skal køre.

Eksemp­elvis kan man kopiere alle sine dokumenter over i mappen MyDocs:
at 00:00 cmd /c copy C:\Doc­ume­nts*.* C:\MyDocs
 

FAT (File Allocation Table)

FAT er et legacy filsystem som er solidt og robust, det blev udviklet tilbage i 1977 til brug på floppy disk. FAT blev oprind­eligt udviklet som et 8-bit filsystem. Da FAT er blandt de ældste filsys­temer har man udviklet på det siden det kom og det bruges stadig i dag.
De versioner af FAT der er kommet er:
FAT12 - Det blev udvidet til et 12-bit filsystem.
FAT16 - Det blev udvidet til et 16-bit filsystem.
FAT32 - Det blev udvidet til et 32-bit filsystem.
Filsys­temer FAT er bygget som en tabel, hvilket betyder at den er delt op på en måde så hver fil har sit eget felt i tabellen. Når man siger at det er et xx-bit filsystem er det fordi at det er hvor store navne, filer og diskst­ørrelse man kan bruge i forhold til måden hvor på den læser og skriver.

NTFS (New Technology File System)

NTFS er efterf­ølgeren af FAT filsys­temet, NTFS introd­ucerede en mere skalerbar måde at læse og skrive filer på, det unders­tøtter blandt andet metadata som gør det nemmere at katalo­gisere filer på. Så var det hurtigere, og mere drifts­ikkert.
Det er et filsystem som kun bruges af microsoft til windows. NTFS introd­ucere 64-bit indeks­ering hvilket gør at man kan have store filnavne, samt bruge næsten alle UTF8 karaktere.

ReFS (Resilient File System)

ReFS er et windows propetær fil system som er bygget til at tage over efter ntfs, fordelen ved ReFS er at den unders­tøtter volumen størrelser på op til 1 yottabyte, med maksimale filstø­rrelser på 16 exabyte.

Den bruger en ny måde, at skrive metadata på så det kan holde styr på fil lokali­ser­ingen, dette kan den gøre mens den skriver filen.

Man kan ikke boote windows på ReFS.

Opgave­styring - Forklaring

Opgave­styring er en indbygget funktion i windows, som kort fortalt gør at man kan bede domæne computere om at automatisk søge efter opdate­ringer.

Man kan bede sin server tage backup på specifikke tidspu­nkter.
 

Diskpart

Diskpart er et værktøj som gør at man kan håndtere sine diske ved hjælp af et komman­dline interface. Dette er også tilsva­rende diskhå­ndt­ering (GUI baseret).
Når man skal ind i diskpart skal man åbne en cmd som admini­str­ator, og herefter skrive
diskpart
.
Så kan man få listet sine diske ved at skrive:
disk list

Man kan desuden bruge
disk help
for at se hvilke muligheder man har for at redigere i sine diske.
Der er en kommando som kan være god at huske og det er:
disk automount enable

Det denne gør er at, hvis man modtager en ny disk så formatere den selv disken og tildeler den et drevbo­gstav.

Convert

Conver­t.exe er et værktøj man kan bruge til at konveret i mellem filsys­termer uden at formatere sin disk.
For at ændre et filsystem til ntfs kan man bruge komman­doen:
convert H: /fs:ntfs

Så bliver H-drevet ændret til ntfs filsystem.

Diskhå­ndt­ering

Diskhå­ndt­ering er en gui baseret diskpart, denne kan bruges til at ændre i partit­ioner, formatere diskene samt tilføje offline diske.

Schedule Task

Schedule Task bruges til at planlægge opgaver via cli. Den bruges på samme måde som opgave­sty­ring.

Man vil kunne følge med i sine oprettet opgaver i opgave­sty­ring.

For at bruge schedule task skal man åbne cmd som admini­strator og køre:
schtas­k.exe /?

Opgave­styring - Illust­ration

Lavet af

Andreas Verwohlt
Martin Willems Kristi­ansen
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.